Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Kokousaika: 14.11.2018 klo 13.00-15.00

Etäyhteys: https://connect.funet.fi/virta

Nauhoite: https://connect.funet.fi/pb7jr2ktussx/

 

Osallistujat: korkeakoulujen kv-liikkuvuusraportoinnin asiantuntijat, VIRTA-opintotietopalvelun yhteyshenkilöt, OKM:n, TK:n ja OPH:n kansainvälistymispalveluiden edustajat sekä VIRTA-tiimi


Muistio

Erasmus+ liikkuvuutta tukevien projektien kuulumiset

 • Tilannekatsaus ELMO / EMREX, Jukka Kohtanen, CSC
  • EMREX digitaalinen palvelu, jolla siirretään opintosuorituksia tiettyjen eri maiden välillä 
   • EMREX tekee samaa kuin PURO, mutta kansainvälisesti. Selvitetetään, mitä hyötyjä saataisiin kun kaksi palvelua yhdistettäisiin. Ristiinopiskelun kehittämishankkeessa tuotetaan kansalliseen ristiinopiskeluun ja opetusyhteistyöhön tiedonsiirtotapa. Samassa yhteydessä katsotaan, miten EMREX ja PURO pystyisivät täydentämään ristiinopiskelun kehittämishankkeen palveluväyläratkaisua.
  • ELMO tiedonsiirto skeema, määrämuotoinen tapa siirtää tietoja 
   • ELMO työpaja 7.9.2018
    • diploma supplementin tiedot pystyttäisiin siirtämään eri maiden välillä; alkuvuoden aikana tarkoitus julkaista skeemamuutos

Kv-tietoja koskevat VIRTA- tiedonkeruut vuodelta 2018

 • Vuoden 2018 tiedonkeruukäsikirja luonnosvaiheessa
  • Tiedonkeruukäsikirjaa on laajennettu siten, että myös OPH:n liikkuvuusjaksotiedonkeruu on otettu siihen mukaan (jo edellisenä vuonna mukana). Myös muita rakenteellisiä muutoksia on tehty. Mitään merkittäviä sisällöllisiä muutoksia ei ole tiedonkeruisiin tehty.


 • Tilastokeskuksen liikkuvuusjaksotieodonkeruun ohjeistus VIRTA-opintotietopalvelun confluence-sivulla Tilastokeskuksen liikkuvuusjaksotiedonkeruu

Liikkuvuusjaksotiedonkeruut (opiskelijat):

 

KV-liikkuvuustiedot OKM:n suorissa tiedonkeruissa

VIRTA-tiedonkeruun prosessi, Helena Majamäki, CSC

Toimijat:

Tiedonkerääjät (OKM, TK, OPH) - ohjeet ja määrittelyt kerättävästä tiedosta

Tiedonkeruun tekninen toteuttaja (CSC) - VIRTA-tiedon poimintamäärittely tiedonkerääjän tietotarpeiden ja määrittelyjen mukaisesti, tiedonkeruun tekninen toteutus

Tiedon tuottajat (korkeakoulut) - tiedot saatavilla VIRTAsta ajantasaisina ja kattavina sovittuna ajankohtana

Valmistautuminen tiedonkeruuseen:

 • viestintä ja tiedonkeruuseen liittyvien kysymysten käsittely VIRTA-yhteyshenkilökokouksissa ja muissa yhteistyökokouksissa
 • korkeakoulujen tärkeää aloittaa VIRTA-tietojen tarkistaminen hyvissä ajoin ennen tiedonkeruun dead-linea
 • VIRTAn tarkistustiedostojen hyödyntäminen ja jakaminen vastuuhenkilöiden käyttöön + extravipusen raportit

Tiedonkeruu ja tietojen toimittaminen:

 • Tiedonkeruun sovittuna ajankohtana VIRTAsta muodostettu aineisto on virallinen tiedonkeruuaineisto, joka toimitetaan tiedonkerääjälle
  • siirtotiedosto tiedonkerääjälle
  • tai rajapinnan kautta Vipusen raportoinnin pohjaksi
 • Tiedonkerääjälle toimitettu aineisto viedään myös VIRTAn sftp-palvelimelle korkakoulujen käyttöön

Tarkistustiedostot

 

VIRTAn tiedonkeruiden tarkistusraporttien sisältö on sama kuin tiedonkeruissa kerättävä tieto:
Eurostat tiedonkeruu 

VirtaSFTP: \aineistot\eurostat\eurostat_KK.csv 

 VirtaSFTP: \aineistot\eurostat\eurostat_KK_toimitettu_PVM.csv  

 •  

  OPH:n kv-liikkuvuusjaksotiedonkeruu

   VirtaSFTP: \aineistot\cimo_lyhyt_saapuva_VUOSI_KK.csv 

  VirtaSFTP: \aineistot\cimo_lyhyt_saapuva_VUOSI_KK_toimitettu.csv

   VirtaSFTP: \aineistot\cimo_lyhyt_lahteva_VUOSI_KK.csv 

  VirtaSFTP: \aineistot\cimo_lyhyt_lahteva_VUOSI_KK_toimitettu.csv

   VirtaSFTP: \aineistot\cimo_pitka_saapuva_VUOSI_KK.csv 

  VirtaSFTP: \aineistot\cimo_pitka_saapuva_VUOSI_KK_toimitettu.csv

   VirtaSFTP: \aineistot\cimo_pitka_lahteva_VUOSI_KK.csv 

  VirtaSFTP: \aineistot\cimo_pitka_lahteva_VUOSI_KK_toimitettu.csv

     

  OKM Opintopistetiedonkeruu ulkomaan suorituksille:

   

  VirtaSFTP: \aineistot\Tarkistus_ulkomaan_suoritukset_VUOSI_KK.csv

Kv-liikkuvuusjaksotietoja koskevia linjauksia, kysymyksiä ja vastauksia

Kv-liikkuvuusjaksotietoihin liittyvät yhteiset kirjauskäytännöt ja tiedonkeruiden periaatteet

KysymysVastaus
Nostan edelleen esille DD-tutkintojen osalta liikkuvuuksien kirjaamisen. Tulevat vaihtoon ja samalla aloittavat DD-tutkinnon. Tätä ei hyväksytä saapuvaksi liikkuvuudeksi. Sitä se kuitenkin todellisuudessa on. Edellisessä kokouksessa siivutettiin myös tilanne maksullisena tilauskoulutuksena suoritettavien liikkuvuudet. Osa ei käy Suomessa ollenkaan, mutta TAMKissa tänä syksyä aloitti tällaisia opiskelijoita, jotka opiskelevat meillä fyysisesti 2 vuotta. Miten kirjataan heidän liikkuvuus?  Ehkä käyvät kotimaassa kesän aikana, tuleeko tästä kaksi liikkuvuutta? Ja siis saapuvaa vaikka ovat tutkinto-opiskelijoita?

Henkilö on samaan aikaan kirjoilla korkeakoulussa tutkinto-opiskelijana, tulee teille saapuvalle liikkuvuusjaksolle: ei mahdollinen.

Vipuseen ei poimita sellaisten opiskelijoiden tehtyjä liikkuvuusjaksoja, joilla on teidän korkeakoulussa tutkinnon suorittamisoikeus.

Kun he palaavat lähtömaahan, heidät voidaan kirjata lähtevään liikkuvuuteen.

2018 vaihdon kirjaaminen tarkoittanee samalla sitä että jos vaihto kestää esim. huhtikuulle 2019 niin Virtaan tuodaan päättymispäivä arvion perusteella (ei toteutuneen perusteella).Kyllä, suunniteltu/arvioitu kesto.
tilauskoulutus jos ulkomailta saapuva opiskelija tekee koko tutkinnon suomalaisessa korkeakoulussa on tilastoitavissa?

Tilauskoulutuksessa tapahtunut liikkuvuus huomioidaan tilastoitavana opiskelijaliikkuvuutena tiedonkeruun yleisten kriteerien mukaisesti.

OPH:n liikkuvuusjaksoilla tarkoitetaan lyhytkestoisia liikkuvuusjaksoja, joissa tehdään osa opintoja ulkomailla. Jos tulee tekemään koko tutkinnon Suomeen tai ulkomaille, sellaista liikkuvuutta ei tilastoida tässä. Jos ulkomaalainen tutkinto-opiskelija tai tilauskoulutusta tekevä tekee liikkuvuusjakson, voidaan ottaa mukaan tähän.

 

 

 

 
  
  


 

 • No labels