Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ajankohta: 4.9.2018 klo 9.30-11.00

Paikka: https://connect.funet.fi/virta

Äänite: https://connect.funet.fi/p275f76k6a2s/

Osallistujat:

OrganisaatioOsallistujatOrganisaatioOsallistujat
CSC

Helena Majamäki, Kati Lehtosaari, Fredrik Finnberg

Jukka Kohtanen, Mari Pihamaa, Eila Partanen

Novia 
Aalto yliopistoAnna FomkinOAMKJP Pihlajakoski
ArcadaKrister KarlströmOYSanna Waris
AOY Polamk 
CentriaElina OvaskainenSaimaan AMK 
DIAKPirjo MyllykangasSAMKLiisa Peltomäki

HAMK

Anneli Tirkkonen, Leena Luoma, Satu Lohtander, Nea YalcinSavoniaJyrki Linja
HankenJohanna GröningSeAMKAntti Ahola
Humak TaiYHeli Rautioaho
HYSari ZittingTAMKHannele Husa
JAMKUlla Tiainen-SallinenTaYSari Pulkkinen, Mikko Kuru
JYUViivi Aumanen, Helena Maukonen, Timo RantanenTilastokeskusJukka Jalolahti
KAMKMarita KarjalainenTTY 
KareliaTuula HiltunenTuAMKTaija Oksanen, Tessaliina Iltanen
LAMKHeli Peltola, Kirsi MäkeläTYPäivi Rahkonen-Ellä
LaureaPäivi Aho, Virpi RahikainenUEFJuha Riepponen, Silja Pesonen
Lapin AMKMirja Ollila, Merja KorkeamaaVAMKJuha Vierola
LUT VYJohanna Passiniemi, Aila Markus
LaY ÅA 
MetropoliaPirkko NiskanenXAMKSanna Mäenpää

 

Asialista

Ajankohtaiset asiat

 • Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän 5.9.2018 kokouksen asialista ja kokousliitteet julkaistaan täällä.
 • Koski-VIRTA -työpajan 27.8. kuulumiset
 • KOTA-seminaarin kuulumiset
  • esitykset julkaistaan ohjelma-sivulla
  • Nostot VIRTA-osiosta:
   • Valviran VIRTA-tietojen käyttö. Valvira-asiat ovat agendalla myös yhteyshenkilökokouksessa 25.9.2018
   • Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneet - poiminta. Poiminnan läpikäyntiä jatketaan omassa työpajassa.
    • luonnosraportti julkaistaan lähiaikoina extra-Vipusessa
   • Täydennyskoulutuksen tiedonkeruuu uudistumassa (yliopistot)

Tiedonkeruuasiat

Kelan edistymisen seuranta

 • aikataulu: CSC lähettää vastaustiedoston Kelalle pe 21.9. klo 12 mennessä
 • korkeakoulujen tärkeää huolehtia, että lukuvuodelle 2017-2018 kohdistuvat suoritukset kirjataan korkeakoulun rekisteriin ja tuodaan VIRTAan kattavasti ja ajoissa
 • korkeakoulun sisänen aikataulu on hyvä suunnitella ja tiedottaa siten, että VIRTA-tiedot ovat päivitettynä jo hyvissä ajoin (2-3 pv) ennen Kela-aineiston muodostamista
 • tietojen tarkistuksessa voi hyödyntä Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruun tarkistustiedostoa
 • opintopistetietoja edellisenä lukuvuonna  tkopisk2018_KK.csv vielä kirjoilla olevien kohdalla
 • täydennetään Tietovarannon "tietojen hyödyntäminen" ja "VIRTA tiedonkeruiden aikataulun" taulukkoon milloin suoritukset pitäisi olla kirjattuna, että näkyvät varmasti Kelalle

Kela opiskelutiedot (läsnäolotiedot lukuvuosi 2018-19, valmistuneet, keskeyttäneet 1.4.2017 -)

 • aikataulu: CSC lähettää opiskelijatiedot Kelalle ti 18.9.2018 klo 12 mennessä
 • Korkeakoulujen toivotaan päivittävän tietonsa ajan tasalle hyvissä ajoin (2-3 pv) ennen aineiston poimintaa VIRTAsta

 

Tilastokeskuksen tiedonkeruu

 • aikataulu 20.10.
 • ei muutoksia tiedonkeruussa
 • lukuvuosimaksuvelvolliset opiskelijat (rahoituslähde 5)
  • Julki-Vipusessa julkaistaan vuoden 2017 aineistoon perustuva Lukuvuosimaksut-analyysiraportti

55 op suorittaneiden laskenta

Valmistautuminen tuleviin tiedonkeruutarpeisiin &VIRTA-raportointi

 • Opintosuoritus luokittelulla 15 " sisältää kotimaista harjoittelua"
  • ko. luokittelulla olisi hyvä jo tuoda suorituksia Virtaan, jotta pystytään ennakoimaan mahdollista tulevaa tiedonkeruuta
  • OKM tiedonkeruutarpeesta: ei ole tarve seurata kotimaista harjoittelua opintopistetasolla vaan halutaan tieto, missä määrin sitä sisältyy tutkintoon
  • Jos tuo jo luokittelulla 7 (suoritus on kotimainen harjoittelu), ei tarvitse tuoda laajempaa luokittelua 15: Uutta 15 arvoa käytetään niihin suorituksiin, jotka ovat vain osittain kotimaista harjoittelua.
 • Tulossa uusi raportti "erikoistumiskoulutukseen osallistuneet" (Julki-Vipunen)
  • kaikki korkeakoulut eivät vielä tuo erikoistumiskoulutuksen OPH-koodia Virtaan
 • Tulossa kuukausittainen opintopisteseuranta ja kesäopintopisteet (Extra-Vipunen)
  • tiedotetaan kun julkaistuna uusia raportteja
 • Syksyn aikana VIRTA-tiimin työlistalla on raportoinnin osalta tietosisältöjen muutoksiin liittyvät hälytystoiminnallisuudet ja  tiedon laadun indikaattoreiden kehitystyö

 

Esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset

Kysymys (HAMK): VIRTA-284696

 • millä aikataululla tiedot päivittyvät Koskeen / Opintopolun käyttöön?
 • Vastaus:asiaa selvitetty OPH:sta: "Suoritusrekisteri (jota hakuprosessissa käytetään) hakee tiedot korkeakouluopinnoista suoraan Virrasta, ei Kosken kautta, eli tältä osin ei haittaa että tieto ei näy Koskessa. Suren lähdekoodista katsottuna vaikuttaisi siltä ettei se käsittele "pätevyys" kenttää mitenkään.

Muut asiat

 • OPI-viitearkkitehtuurin päivitystyö alkaa
  • rajaus ja priorisointi -työtä
  • myös ensi viikon Synergian työpajassa 10.-11.9. asialistalla
  • tavoitteena, että ensi vuoden loppukeväällä valmista
 • Visio 2030 -työ jatkuu
  • odotetaan ministeriöltä jatkotoimenpiteitä
 • Avaintiedot VIRTA-tietovarannossa
  • joidenkin korkeakoulujen osalta aiheuttanut ongelmia joissakin operatiivisissa palveluissa (esim. PURO), että Virran Avain tiedot muuttuu
  • hyvä aloittaa keskustelua, miten Avaintietojen kanssa kannattaa toimia jatkossa
  • Suosituksena korkeakouluille, joilla Avaintiedot muuttuvat voisivat käydä alustavaa keskustelua oman korkeakoulunsa sisällä, jos avaintietoja voitaisiin pitää samana
  • Kun opiskelijarekisteri vaihtuu, on monesti myös avaimet vaihdettu samassa yhteydessä -> hyvä huomioida migraation yhteydessä, ettei esim. OILIssa pyöri tällöin ilmoittautuminen
  • Dokumentaatioon olisi hyvä lisätä, että suositaan pysyviä avaimia ja minkälaisia pulmia voi tulla, mikäli avaimet muuttuvat.
 • Rekisterinpitäjätiedot
  • noin puolet korkeakouluista ovat täyttäneet tiedot.
  • muistutuksena: odotetaan vielä lopuilta täydennystä taulukkoon. 
 • Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneet -poiminta
  • järjestetään oma työpajansa; informoidaan kun tiedossa

 

 

 • No labels