Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ajankohta: 26.11.2019 klo 9.30 - 10.30

Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/442255172

Äänite:https://kannu.csc.fi/s/RQxii4w5WWMrgcJ

Osallistujat:


CSC

XNoviaX

Aalto yliopisto

X

OAMK

X

Arcada

X

OY

X

Centria

X

Polamk


DIAK

X

Saimia

X

Haaga-Helia AMK

X

SAMK

 X

HAMK

X

Savonia

X

Hanken


SeAMK

X

Humak

X

TaiY

X

HY

X

TAMK

X

JAMK

X

TAU

X

JYU

X

Tilastokeskus

X

KAMK

X

TuAMK

X

Karelia

X

TY

X

LAMK

X

UEF

X

Laurea

X

VAMK

X

Lapin AMK

X

VY

X

LUT

X

ÅA

X

LaY

X

XAMK

X

Metropolia

XAsialista:

Ajankohtaiset

Viranomaistietotarpeet

Keskustelu

 • Finnberg (CSC): Tutkintonimike ja vuosiluku. Korkeakoulut eivät tuo esim. "Farmaseutti 1994" VIRTAan vaan on koodistopalvelusta koodin mukaan haettu tieto. Korkeakoulut tuovat vain koodin. Valviran järjestelmä hakee arvon/selitteen koodistopalvelusta. Pitäisi koodistopalvelussa muokata siihen muotoon.
 • Sallinen (Valvira): Onko koodistopalveluissa yhteinen koodisto; Tilastokeskuksen koodi?
 • Jalolahti (TK): Voidaan yksittäistapauksia pohtia. Toinen vaihtoehto, että olisi kaksi versiointia näistä. Tulee toki kieliversiot.
 • Sallinen (Valvira): Toive. että päästään vuosiluvusta eroon. Myös tutkintoajankohdan mukaiset suoritusajankohdat muista, missä tutkinnon historia puolipisteellä jalostettu samaan tutkintonimeen, koodin alkuosa on hyvä, mutta loppu on meille tarpeeton.
 • Kohtanen (CSC): Käyttääkö Valvira tutkintosuorituksen nimitietoa?
 • Sallinen (Valvira): Sellaisena kuin on VIRTAan tuotu.
 • Finnberg (CSC): On sekä suorituksen nimi että koodiston selite, jos se haetaan. Siinä tulee se vuosilukuun sisältävä.
 • Sallinen (Valvira): Voitaisiinko käyttää korkeakoulun käyttämää?
 • Finnberg (CSC) Voi olla korkeakoulukohtaisia. Opintosuoritusotteen mukainen teksti. Voisi ottaa mukaan myös tuon lisäksi.
 • Majamäki (CSC): Terveydenhoitokoulutusta järjestävät AMK:it. Kun korkeakoulu tuo tutkinnon nimen, olisiko käyttökelpoinen Valviran suuntaan jos koulutuskoodin kautta tuleva epäsopiva?
 • Aho (Laurea): Tutkinnon nimi on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Suorittavat terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, ensihoitajat ja kätilöt. Se on tutkinto. Sairaanhoitaja (AMK) esim. tutkintonimike. Puhuttiin kaksoistutkinnosta - on vieras käsite. Ymmärsin tästä, että terveydenhoitaja suorittaisi kaksoistutkinnon. Suorittaa vain yhden tutkinnon, sosiaali ja terveyshoitajan ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike terveydenhoitaja (AMK). Saa oikeuden käyttää myös pätevyyden ja oikeuden käyttää tutkintonimikettä Sairaanhoitaja (AMK). Tämä me tuodaan VIRTAan pätevyystieto -kohdassa, josta löydettävissä. Ei ole tiedossa, että jotka valmistuvat terveydenhoitajiksi, voisiko olla joukossa henkilöä, joka ei saisi sairaanhoitaja (AMK) nimikettä ja pätevyyttä. On tietysti mahdollista, että joku joka on jo aikoja sitten valmistunut sairaanhoitajaksi ja haluaisi vielä hankkia terveydenhoitajan. Muuten terveydenhoitaja (AMK) sisältää aina sairaanhoitaja (AMK) suorittaneita.
 • Husa (TAMK): Voi olla suorittanut sairaanhoitajan esim. toisessa AMK:ssa.
 • Aho (Laurea): Silloin on jo sairaanhoitaja tieto Valvirassa. Löytyy jo tieto.
 • Sallinen (Valvira): OKM:n kanssa Valvira pitänyt jo kokousta ja linjausta tulossa. Näkemys on, että kun ovat eri ammattioikeuksia terveydenhuollon maailmassa. Jos sairaanhoitajan tehtäviin menee niin menee niin täytyy erikseen olla sairaanhoitajan ammattioikeus. Sitä vasten tutkintotieto on ollut selkeä toisessa ilmoitusmenettelyssä kun tullut oppilaitokselta.
 • Virtanen (Valvira): Kaksi eri tutkintoa. Tämä vahvistus on Opetus ja kulttuuriministeriöstä.
 • Sallinen (Valvira): Meille tullut tästä käsittelyongelmaa. Sovitaan, millä ryhmällä lähdetään työstämään, että ollaan yksimielisiä ja saadaan merkitsemistapa sovittua. Tähän tulossa tarkennusta. On kansainvälisesti merkitystä.
 • Aho (Laurea): Olisi hyvä jos näin olisi, että olisi terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan tutkinto. Tällä hetkellä opiskelijat eivät edes tällaista todistusta saa. Opiskelijan tutkintotodistuksessa lukee, että on suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto ja on oikeutettu käyttämään tutkintonimikettä terveydenhoitaja (AMK).
 • Sallinen (Valvira): Valviran suuntaan näyttää siltä, että on oppilaitoskohtaisia eroja. Osa ilmoittaa erillisinä. Ovat eri ammattioikeuksia, myönnetään eri käsittelyssä. Asioiden käsittelytapa ja käyttöperiste eri. Miten oppilaitoksessa kirjataan liittyy tutkintorahoitukseen. Pitää käydä nopeasti läpi, koska tällä hetkellä joudumme vaivaamaan oppilaitoksia lisätietopyynnöillä.
 • Aho (Laurea): Miksi pätevyysmerkintä ei riitä jos terveydenhoitajalle merkitty pätevyys sairaanhoitaja (AMK)?
 • Sallinen (Valvira):Teknisesti toisen tutkinnon sisällä. On alisteinen sille. Hakuteknisesti vaikea hakea. Siirtyy kaikkialle tutkinnon alisteisena pätevyystietona.
 • Virtanen (Valvira): Jos on sairaanhoitaja (AMK) niin pitäisi olla omana tutkintona. Terveydenhoitaja (AMK) tutkinnon suorittanut luki nimike terveydenhoitaja (AMK), sisältää sairaanhoitajan tutkinto. Tulkitsin, että on kaksoistutkinto. Haluaisi saranaahoitajan laillistuksen. Kyllä on merkitystä. Voimme toki selittää toiselle toimivaltaiselle, että on kaksoistutkintoa. Ei ole asiakirjaa esittää mitä direktiivi vaatii. ( ammattipätevyysdirektiivistä (2005/36/EY).21, 31 ja 32 artiklat sekä liitteen V.2. kohta 5.2.1, Yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutusohjelma. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0036&qid=1574761796757&from=EN Tähän liittyen kansallinen lainsäädäntö: Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559#L2P14c Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta (1384/2015)  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151384 )
 • Kohtanen (CSC): Ei ole tekninen ongelma vaan lainsäädännöllinen. Löydetään varmasti tapa tuoda tiedot.
 • Karlström (Arcada): On pitkälle viety prosessi. Olen samaa mieltä kuin Päivi Aho. On tiedossa koulutuskoodit, jotka saattavat sisältää sairaanhoitajan pätevyyttä. Jos joku hakee sairaanhoitaja, ei löydy sillä koodilla, mutta löytyy terveydenhoitaja. Pitäisi katsoa onko liitetty pätevyyskoodi. Tämä on sovittu. On linjattu, että Tilastokeskuksen tutkintotiedonkeruu ja rahoitusmallit toimisivat. Ei ole erillisiä tutkintoja. Pystyykö oppilaitokset edes tuomaan kaksi eri tutkintoa yhdestä järjestelmästä. Harvoin tulee kaksi tutkintoa samasta opiskeluoikeudesta.
 • Majamäki (CSC): On tarpeen koota ryhmää asiaa keskustelemaan. Onko kiinnostuneita ammattikorkeakouluista?
 • Aho (Laurea): Olisin mielelläni mukana. Eihän ole tapahtunut muutosta sähköisen asioinnin jälkeen. Aina asiat ovat olleet näin. Nyt sähköinen asiointi aiheuttaa tämän.
 • Husa (TAMK): Mielellään mukana myös.
 • Karlström (Arcada) : Minäkin voisin olla mukana!
 • Tahvonen (LaY) : Lapin AMK myös mukana
 • Majamäki (CSC): Olisiko hyvä olla terveydenhuollon koulutuksen puolelta / substanssiosaamista? Että saadaan eri puolien asiantuntijat mukaan. 1-2 henkilöä mahtuisi hyvin mukaan.
 • Sallinen (Valvira): Myös OKM tähän mukaan? Valviran asiantuntijaryhmä mukana arvioimassa. Tehdään yhessä sellainen, että käyttökelpoinen kaikille.
 • Majamäki (CSC): Virta-ohjausryhmän kokous huomenna niin voimme tästä alustavasti keskustella ja kuka olisi OKM:n edustaja ryhmässä.
 • Pulkkinen (TAU): Erikoislääkäri ja erikoishammaslääkäri koulutusten suorittajista ollut muutamaankin otteeseen ollut puhe. Onko aikataulua?
 • Sallinen (Valvira): Tietoja on virtaan jo viety, mutta ei ole vielä Valvirassa testattu. Seuraavia vaiheita, mitä otetaan tuotantopuolelle mukaan kun saadaan testattua, että tieto liikkuu oikein. Menee vuoden vaihteen jälkeen.
 • Pulkkinen (TAU): Pärjäättekö sillä koodituksella mikä VIRTAssa on? Joskus väläyteltiin sitä että olisi mukana se asetus.
 • Sallinen (Valvira): Erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien osalta olemassa koodisto jota käytetään kanta-sovelluksessa. Kaikissa mihin meiltä ammattioikeutta siirrellään. menee samassa myös Tilastokeskukselle. Toive olisi ollut, että menisi suoraan sillä koodistolla - vanha kantajärjestelmässä mukana oleva. Ei ole sellaisenaan VIRTA puolen toteutuksessa. Arvioidaan sitä siinä vaiheessa kun katsotaan sisältöjä. Erikoisaloja noin 50 ja erikoishammaslääkärillä 5. Iso massa liikutella. Katsotaan vielä läpi.

Tiedonkeruut ja raportointi

 • Vuoden 2019 tiedonkeruun aikataulut päivitetty: https://confluence.csc.fi/x/Q4PhAg
  • Majamäki (CSC): Liittyen opintopistetiedonkeruuseen. Pari kysymystä AMKien suunnalta. OKM:n erityisavustuksella rahoitettuja koulutuksia. Ollut kysymystä, miten suoritukset tuodaan VIRTAan. Jukka Haapamäeltä saatu tietoa, että on OKM:n suunnalta ohjeistettu, että näitä opintopisteitä voi merkitä avoimen korkeakoulun opintopisteiksi. Tarkoittaa käytännössä sitä, että ovat mukana myös rahoitusmallissa. Tällä hetkellä tällainen ohjeistus. 
  • Husa (TAMK): Täydennskoulutuksessa suoritettuja?
  • Majamäki (CSC): Jos erityisavustuksella rahoitettuna.
  • Aho (Laurea):  Mikä on erityisrahoitus?
  • Ekholm (Novia): Olemme saaneet rahoitusta järjestääksemme tällaista koulutusta. Kysyin Helenalta, mikä oikea tapa viedä tiedot opiskelijoista ja suorituksista rekisteriin. Lukee myös, että syksyllä 2019 tulee ohjeita raportoinnista. Ei ole vielä tullut.
  • Ovaskainen (Centria AMK): onko kyse näistä: https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/erityisavustus-korkeakouluille-osaajapulaan-vastaamiseksi-nopeavaikutteisten-toimenpiteiden-kautta
  • Ekholm (Novia): juuri tästä on kyse.
  • Husa (TAMK): Valmistuuko tutkintoon?
  • Ekholm (Novia): Ei tutkintoon johtavaa koulutusta. 150 opintopistettä tämä koulutus. Lukee, että rahoitusmestareille suunnattua tai niille, jotka haluavat valmistua rakennusmestariksi. He voivat osallistua tähän ja hakeutua koulutukseen, jotta voi saada tutkinnon. On ei tutkintoon johtavaa koulutusta. Yritin kysyä Kaisulta noin vuosi sitten, mutta voisi sopia erillisiin opiskeluoikeuksiin, koska näillä on OPS. Jos on oikea tapa viedä, näin on tehty nyt. Täytyy korjata jos virheellistä. Opintopisteet menee rahoitukseen jos näin tehdään.
  • Husa (TAMK): Veisin erillinä opinto-oikeuksina. Ovat samassa rahalaarissa.
  • Kohtanen (CSC): Onko muuta rahoitusta kuin ministeriön rahoitus?
  • Ekholm (Novia): Ei muuta rahoitusta, vain OKM rahoitus.
  • Husa (TAMK): kun MITKO-työryhmää tehtiin oli OKM rahoituksella . Suuntasi samanlaiseen kuin Novian tapaus. Pitäisi meilläkin muutella. On täydennskoulutuksia tällä hetkellä. Olisi hyvä tietää mihin ohjeistus lähetetty ja mitä tilastoidaan.
  • Majamäki (CSC): Tarkistetaan vielä ministeriöstä. Hyvä, että kaikki toimivat samalla tavalla.
 • Tiedonkeruun käsikirja 2019: https://wiki.eduuni.fi/x/KipLBg (luonnos)
 • Tulevat tiedonkeruut
  • TK/Tutkintotiedonkeruu
  • Suorat tiedonkeruut
  • OPH/kv-liikkuvuusjaksotiedonkeruu
  • TK/Eurostat
 • Tarkistustiedostot Lukuvuosimaksut_2019_KK.csv ajettu SFTP aineistot hakemistoon
  eli tiedot jotka tulevat näkymään Lukukausimaksut raporteissa Vipunen


Muut asiat

 • Tietomallimuutokset
  • kartoitus aikataulusta: Lukukausimaksu-tietojen kartoitus
  • Kohtanen (CSC): Migri on VIRTA-ohjausryhmässä huomenna. Evästäkää omia edustajianne keskusteluun, jotta saadaan mahdollisimman pitkälle asia keskusteltua. Että saataisiin ajankohdat ja miten apurahojen/stipendien kanssa toimitaan.
  • Husa (TAMK): ja päätös, miksi rahatietoja tulee tuoda.
  • Rahkonen-Ellä (TY): Mietimme tätä. Pystyttänee hoitamaan. Kun Migrin kirjeessä oli oppijanumeron päivitys takautuvasti Opintopolkuun. Koimme hankalaksi ja työlääksi. Jos on vain heidän osalta, jotka hakevat jatkolupaa. Onko mahdollista? Onko muut ajatelleet tätä, että näitä henkilötunnuksia tehdään pitkin vuota Opintopolkuun? Meiltä menee VIRTAan oppijanumero ja henkilötunnus. Jos migri tarvitsee oppijanumeroa. Voisiko yhdistää sitä kautta eikä henkilötunnuksia tarvitsisi päivittää takautuvasti?
  • Kohtanen (CSC): ymmärsin näin, että opiskelijat eivät osaa kertoa oppijanumeroaan. Tuotaisiin paremmin esille opiskelijoille ja kerrottaisiin mihin me sitä tarvitseva, voisi olla helpompi tapa korjata ongelmaa.
  • Rahkonen-Ellä (TY): Olisi hyvä, että olisi hyväksymiskirje sähköpostissa Opintopolussa. Jos se riittäisi olisi loistavaa.
  • Kohtanen (CSC): Enemmänkin niille, jotka hakevat jatkolupaa. Enemmän korkeakoulujen viestintävastuulla.
  • Rahkonen-Ellä (TY): Aivan joo. Sekin olisi helpommin toteutettavissa.
 • Caller-Id Koodistopalvelua käyttäville lisäohjeet
 • Korkeakoulujen tiedonsiirtoihin liittyvien toteutusten tilanne
  • toivotaan korkeakoulujen päivittävän taulukkoa opintohallinnon järjestelmien muutostilanteissa
  • Tiedonhyödyntäjien (esim. Kelan) tiedottaminen myös mahdollisista katkoksista
 • Joulukuun kokouksessa mukana Kelan ja YTHS:n edustajat, aiheena opiskelijaterveydenhuollon uudistus (maksut ja tietotarpeet VIRTAsta)
 • No labels