Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ajankohta: 5.11.2019 klo 9.30-10.30

Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/442255172

Äänite: https://kannu.csc.fi/s/CNCWoyrQdmYnCji


Asialista:

Ajankohtaiset

Tietomallimuutokset

 • Migrin tietotarpeet ja tietomallimuutos
  • Migrin edustaja ylitarkastaja Antti Helin mukana kokouksessa
  • Migrin muistio 29.10
  • Maahanmuuttovirasto KOSKI-luovutuspalvelun asiakkaaksi vuoden alusta 2019
  • Luovutuspalvelun avulla Migri pystyy verifioimaan nopeasti esim. että henkilö on suorittanut tutkinnon tai kirjoilla suomalaisessa korkeakoulussa. Vähentää paperityötä.
  • Yksilöinti hetulla tai oppijanumerolla.
  • Monesti hakuperusteena opiskelijoiden oleskelulupahakemusten pohjalta, myös esim. EU-kansalaisuuden haku.
  • Ensi vuoden tavoitteena Migrillä tehostaa toimintaa ohjelmistorobotiikkaan perustuvalla automatisoinnilla
  • Automatisoinnin edistämiseksi Migri tarvitsisi jatkossa tietoja lukuvuosimaksun suorittamisesta, jotta voidaan arvioida hakijan toimeentulon edellytykset
 • Esimerkki XML Tietomallimuutoksesta
  • Opiskeluoikeudessa tieto maksettavasta summasta syyslukukaudella ja kevätlukukaudella ja lukukausiIlmoittautumisessa toteutunut maksu, mikä on maksettu.
  • Esimerkissä pitäisi olla LukuvuosiMaksu <Maksettu>0</Maksettu>, jos maksettu vasta 2000 e ja lukuvuosimaksu 5000


Keskustelua:

 • Pulkkinen (TAU): Onko maksettu summa relevantti? Muuten ehkä pystyisi kykenemään, mutta opiskelijarekisteri ei ole rahojen seuranta rekisteri. Lukuvuosimaksu joo, ja onko homma kunnossa, mutta reskontran pitäminen opiskelijarekisterissä ei kuulosta hyvältä. Migrille saattaisi riittää tieto lukuvuosimaksun suuruudesta sekä tieto, onko kokonaisuudessaan hoidettu vai ei? Pitäisikö pystyä myös toimittamaan opiskelijan itsensä maksava summa?
 • Kohtanen (CSC): Opiskelijan pitää pystyä todistamaan, että lukuvuosimaksun koko määrästä vähennetty maksettu osuus on se mikä Migriä kiinnostaa, koska se pitää löytyä pankkitililtä.
 • Helin (Migri): Juuri näin. Yritetään pureutua opiskelijan toimeentulon edellytykseenkin. Jos meille tulee lukuvuosimaksu kytkin että maksettu, mutta jos vain maksettu osittain, jos puuttuu 3000 euroa ja tilillä on 4000 euroa niin on meille indikaattori, että ei ole riittävät varat oman toimeentulon hoitamiseen. Kaikki tieto tavallaan tärkeää, jo se 1-0 kytkin, mutta että onko maksettu mitään, mutta jos se menee 1-0 kytkimeen niin pitäisi olla, että onko maksettu kokonaisuudessaan vai ei. Jos ei ole maksettu kokonaisuudessaan niin vaatii meille että pitää käsitellä opiskelijan kanssa eli ei voida hoitaa automaattisesti. Käytämme tällöin aikaa asian selvittämiseen kuten nytkin.
 • Pulkkinen (TAU): Tarvitaan myös sanallinen selitys.
 • Helin (Migri): Meille prioriteetti 1 jos on täysin maksettu niin voidaan ohjata hakemus automaattipolulle. Keskitymme vain siihen, että henkilöllä riittävät varat oman toimeentulon hoitamiseen.
 • Karlström (Arcada): Jos opiskelijan tarvitsee maksaa 2000 e, miten Migri voi päätellä että on saanut 3000 e muualta? Jos laitetaan maksettu 1 ainoastaan silloin kun on hoidettu ja kunnossa? vai kaksi lukuvuosimaksuelementtiä?
 • Kohtanen (CSC): Migriä ei ole kiinnostunut siitä, paljonko on maksettu vaan paljonko on maksamatta.
 • Helin (Migri): Juuri näin. Voimme yksilöidä lisäselvityspyynnössä. Tiedämme, että opiskelijalla pitäisi olla käytössä määrä X. Hyöty on että antaa meidän selvittää asiaa asiakkaan kanssa oikeilla nimillä ja tarkemmin. Voi pahimmassa tapauksessa vaatia asiakkaalta asiakirjoja, joka lisää työtä.
 • Karlström (Arcada); Jos Migri haluaa tietää kuinka paljon on maksamatta, sitten kai riittää oikea sarake? Mitä hyötyä vasemmasta jos laittaa kuitenkin maksettu 0 ja 2000? Miksi tarvii 5000 tietoa?
 • Kohtanen (CSC): Tarvitsee joku muu. Voi tarvita Ministeriö tai Tilastokeskus. Sitten menee reskontran pitämiseksi jos vain summa joka on maksamatta. Mietitään myös muita käyttäjiä. Nyt saadaan erotuksella aika helposti.
 • Finnberg (CSC): Pidetään mielessä että ei pelkästään yhden tiedontarvitsijan tarpeita varten. Seuraavana vuonna voi tulla joku muu, joka voi hyödyntää näitä samoja tietoja.
 • Kohtanen (CSC): Miten saadaan teknisesti kuvattua ei varmaan ole niin ongelmallinen kuin se miten tieto pystytään tuottamaan. Milloin tiedot vuositasolla pitäisi olla käytettävissä?
 • Helin (Migri): Toinen asia, josta on keskusteltu. Hankala, jos me ajatellaan vuosisykliä. Ensimmäiset luvat tai jatko-oleskeluluvat. Opinnot alkaneet syyskussa, Henkilö todennäköisesti saanut luvan syyskuun alusta ja kestää syyskuuhun asti. Hän todennäköisesti haluaa hakea oleskelulupaa ainakin pari kuukautta ennen luvan päättymistä, puhutaan kesäajasta. Koska käsittelyajat venyneet, hakijat pyrkivät hakemaan aikaisin. Puhutaan kesä, heinä, elo, syyskuu-ajasta. Mitä aikaisemmin akselilla, niin sen parempi. Koskee valtaosaa opiskelijoista. Perustuu lukuvuosisykliin, Ei välttämättä helppoa saada niin aikaisin. Jos ei saa niin ei saa. Kun puhutaan automatisoinnista, tarkoitus olisi että suurin osa pystyttäsiiin tekemään päivissä tai viikoissa. Eli vaikka olisi elokuussa niin ei pitäisi hankaloittaa mitenkään vaan tulee kun on asia relevantti. Valtaosa hakemuksista tulee kesäkuukausina, jolloin meillä tulisi olla välttämättömät tiedot kesäkuukausina, jolloin niitä voidaan hyödyntää.
 • Karlström (Arcada): Esimerkissä oleskelulupa syyskuun ensimmäisestä päivästä - näin huomasin monella myös näin. Vaikka opinnot alkoi elokuun viimeisillä viikoilla. ovatko aina kuukauden ensimmäisestä päivästä? eivät saa tulla viikkoa tai paria aikaisemmin?
 • Helin (Migri): En pysty suoraan ottamaan kantaa. Pitäisi laittaa opintojen alkamispäivämäärästä. Voi johtua myös päätöksen tekemispäivästä, koska ei anneta takautuvasti. Ei ole sääntöä vaan on yleensä opintojen alku.
 • Kohtanen (CSC): Mikä on korkeakoulujen näkemys esityksen, pystytäänkö tietoja tuottamaan: vaadittu summa ja maksettu summa? Korkeakoulukohtaisesti kootaan taulukkoon, mutta mikä on yleistunnelma?
 • Husa (TAMK): Yleistunnelma on, että hirveesti tuottaa manuaalista työtä korkeakouluihin. Emme ole talousjärjestelmä. Nämä on syötettävä käsin.
 • Kujala (HY): Helsingin yliopistolta löytyy nämä tiedot, ei ongelmaa. Jos VIRTAan otetaan poiminnassa, niin kaikki tiedot lötyyy. Otin muutaman lukuvuosimaksuvelvollisen esimerkiksi, jos lukuvuosimaksu on esim. 7500 ja saanut apurahaa 7500, niin maksun määrä on 0 euroa ja tilassa maksun tila maksettu. Esimerkissä näyttäisi että, lukukausimkasu 7500 ja maksanut 0 euroa vaikka oikeasti maksettu. Apuraha pitäisi saada mukaan, jos maksumääriä tarvitsee saada irti.
 • Kohtanen (CSC): Apuraha -keskustelu pitää käydä erikseen. Pitää selvittää tarkemmin OKM:ltä ja Tilastokeskukselta minkälaisia tarpeita ja miten apurahaa tarkastellaan.
 • Kujala (HY): Helsingin yliopistolla kaikki tiedot on ja olemme valmiita tähän.
 • Kohtanen (CSC): Erinomaista. Jatketaan sillälailla, että tehdään taulukko ja pyydetään korkeakouluja täyttämään se. Nähdään mikä valmius on. Migri on ilmeisesti kiinnostunut tästä, vaikkei 100 % saisi tietoja kaikilta korkeakouluilta.
 • Helin (Migri): Juuri näin. Hakijoiden kannalta ikävää jos pystytään rullaaamaan automaattisesti vain jos sattuu olemaan kirjoilla "siinä oikeassa" korkeakoulussa. Vapauttaa tietysti resursseja käsitellä muitten korkeakoulujen hakemuksia jos pystymme automatisoimaan edes osan. Kaikki on bonusta tässä verrattuna nykytilanteeseen.
 • Karlström (Arcada): Ehkä VIRTAn näkökulmasta olisi hyvä tehdä yleinen ratkaisu, joka toimii jatkossakin, vaikka emme tiedä vielä tarpeita. Tehdään aito kirjanpito VIRTAan. Kokonaismaksu mitä pitäisi olla ja mitä on maksettu, mitä ei ole maksettu, mitä ei tarvitse maksaa. Laajennettaisiin sitä. Suositus olisi, että aina summataan lukukausi-ilmoittautumisen maksut, pitää olla yhtä paljon kuin kokonaissumma opiskeluoikeusjaksossa. Ratkaisu toimisi aina kaikkiin tapauksiin, merkitään mikä on maksettu, mitä ei ole maksettu ja mitä ei tarvitse maksaa.
 • Pihlajakoski (OAMK): Voiko tietoja viedä erillisellä XML:llä VIRTAan? Meillä eri järjestelmässä kuin Pepissä.
 • Kohtanen (CSC): Ei varmaankaan ole mahdollista. On ollut jonkun verran puhetta, mutta olisi suuri tekninen muutos.
 • Finnberg (CSC): Pitäisi kuitenkin tulla lukukausi-ilmoittautumistiedossa. Muuten tulee palapeliä, että yhdistetään. Korkeakouluja 37 ja on erillisiä skeeman ulkopuolisia tietoja niin on virhealtista rakentaa mahdollisuus. Pitäisi korkeakoulun päässä pystyä tuomaan erillisistä järjestelmistä niin että tulee tietomallin mukaisesti. Kun tietomallia muutetaan niin skeema muuttuu. On tarkoitus, että tulee samassa tiedonsiirrossa.
 • Husa (TAMK): Eikö riitä se mitä, Krister sanoi; jos on stipendin saanut niin eikö voi tuoda summana, että on maksettu? Onko joku muu tarve, että pitäisi eritellä?
 • Kohtanen (CSC): Pitää selvittää muut tarpeet. Jos ei ole tarvittavissa määrin vielä tiedossa niin laajennetaan myöhemmin. Varmaa vastausta ei ole vielä tällä hetkellä. Yritetään pitää mahdolisimman yksinkertaisena. 
 • Finnberg (CSC): Ensimmäisessä vaiheessa jos saisi tiedon. Nyt voi tuoda onko maksettu, mutta puuttuu summa. Jos haluaa ositettua niin menee seuraavaan versioon mahdollisesti. Tässä 2020 tavoitteena niin aika alkaa loppumaan. Kuinka nopeasti korkeakouluissa on tämä tieto saatua jos summa tieto lisätään tuonne?
 • Kohtanen (CSC): Tehdään taulukko ja kerätään sinne tiedot. Kysytään siinäkin, mikä olisi mahdollinen aikataulu korkeakouluilla. Kerätään tiedot ja jatketaan keskustelua Migrin kanssa.

Viranomaistietotarpeet

 • Valvira tulossa yhteyshenkilökokoukseen kertomaan terveydenhuollon sähköisestä asioinnista ja muista ajankohtaisista aiheista loppusyksyllä
  • Valvirassa ollut väärinkäsitys, miten tiedot pitäisi löytyä VIRTAsta. Tehty testitapaukset, miten tiedot löytyvät,  kun joku on suorittanut esim. kätilön ja sairaanhoitajan, joihin molempiin sisältyy sairaanhoitajan pätevyys. Valviralle tehty nyt testitapaukset, toivon mukaan he saavat käsiteltyä nämä omassa järjestelmässään. Keskustelu Valviran kanssa jatkuu.

Tiedonkeruut ja raportointi

 • Syksyn tiedonkeruuaineistot on toimitettu
  • Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruu, OKM 55op ja OKM opiskelijaennakko
  • kopiot toimitettu korkeakouluille
 • Huomioita tiedonkeruista
  • TK:n opiskelijatiedonkeruu onnistui hyvin ja datan laatu hyvää
  • TK:n datan pohjalta päivitetään lukuvuosimaksuvelvollisten raportti
  • OKM:n ennakkoaineiston pohjalta päivitetään Vipusen raportteja
  • Jalolahti (Tilastokeskus): Tarkempaa aineiston käsittelyä ollaan aloittamassa. Datan laatu vaikuttaa olevan parempaa kuin menneinä vuosina.

Tulevat tiedonkeruut

 • Tutkintotiedonkeruu
  • Huomiona, että mukana lukuvuosimaksuvelvollisten suorittamia tutkintoja (tutkinnon suoritushetkellä löytyy tieto lukuvuosimaksuvelvolisuudesta)
  • Tähän asti tänä vuonna melkein 400, joilla tutkintosuoritushetkellä rahoituslähde 5.
  • Karlström (Arcada): Saako vielä toimittaa opinnäytetöiden manuaalisesti vai VIRTAsta?
  • Finnberg (CSC): Kuten viime vuonnakin saa toimittaa eli manuaalisesti voi. Ei ole muutoksia.
 • Suorat tiedonkeruut
 • OPH/kv-liikkuvuusjaksotiedonkeruu
  • Ei muutoksia
  • Sovittu tiedonkerääjien kanssa, että ei ole tarvetta pitää erillistä kv-liikkuvuusjaksoteemaista yhteistyökokousta tänä syksynä
 • TK/Eurostat

Muut asiat

 • Viranomaistietojen yhteyshenkilot
 • VIRTA-yhteyshenkilökokoukset keväällä 2020
  • tiistaina 7.1.2020 alkaen kolmen viikon välein klo 9.30 - 11.00
 • Palautetta ensimmäisistä ohjevideoista?
  • Seuraavaksi Tilastokeskuksen Tutkintotiedonkeruusta. Tavoitteena, että saadaan laatua parannettua. Ideoita otetaan vastaan, mistä haluttaisiin seuraavia ohjevideoita. Tehdään yleisluontoisiksi, että kuka vaan voisi näittää hyödyntää.
  • Pulkkinen (TAU): Olisiko mahdollista saada videon yhteyteen muutamaa ranskalaista viivaa, että mitä siinä videossa on? Ei tule katsottua videota, ellei tiedä että siellä on jotain mielenkiintoista. Avainsanoja.
  • Karlström (Arcada): Muistakaa saavutettavuus, tekstit videoihin. Mikäli käsikirjoitus saatavilla niin edes se siihen videon kylkeen.

Keskustelu

  • Kujala (HY): Meillä on tietty tarve estää muitakin opiskelijoita kuin lukuvuosimaksullisia ilmoittautumasta OILIn kautta. Ei ryhmiä vaan yksittäisiä opiskelijoita, koskee tohtoreiden rekisteriseurantaa. Voi tulla muitakin. Opinto-oikeudella pitäisi olla tieto, että tämä henkilö ei saa ilmoittautua. Ollaan jouduttu tekemään Oodiin virityksiä eli opiskelija pääsee ilmoittautumaan, mutta poistetaan Oodissa ja ilmoitetaan opiskelijalle, ettei onnistu. Ei tule sisu maailmassa enää onnistumaan. Onko muilla tällaista tarvetta? Voisi olla täppä, joka liittyisi opinto-oikeuteen ja menisi VIRTAn kautta OILIin? Miten voitaisiin ylipäänsä taklata vastaavasti kuin lukuvuosimaksuvelvolliset?
  • Kohtanen (CSC):  Eikö voisi opiskeluoikeutta passivoida lukuvuoden alusta?
  • Kujala (HY): Ei voi. On erilaisia versioita, käyttäjätunnusten pois ottamista ja muuta. Samalla tavalla kuin lukuvuosimaksuvelvollisilla. Onko tällaista tarvetta kenelläkään muulla? Haluatteko estää kenenkään opiskelijan ilmoittautumista?
  • Karlström (Arcada): Miksi ei saisi? Jos on opiskeluoikeus voimassa, niin miksi ei saisi ilmoittautua?
  • Kujala (HY): Meillä on tohtoriopiskelijoita, jotka on vuosiseurannassa. Jos eivät tee sitä seurantaa niin joutuvat tilaan - vanha etappi - että ennen kuin tekevät selvityksen opiskeluidensa edistymisestä, ennen kuin pääsevät ilmoittautumaan. Tällä hetkellä Oodissa skripti viritykset, koska kaikki ryhmät ilmoittautuvat OILIssa.
  • Rahkonen-Ellä (TY): Meillä opiskeluoikeudet passivoidaan. Seuranta tehdään viime tipassa. Ensimmäistä kertaa tehty näin tänä vuonna.
  • Rantanen (JY): Meillä pelataan kyllä opiskeluoikeuden tiloilla vastaavissa tapauksissa. Meillä passivoidaan tylysti.
  • Kujala (HY): Meillä myös laitetaan niin opinto-oikeudelle etappi päälle, ettei pääse jatkamaan. Pyydetään käsittelyä mahdollisimman aikaisin, mutta ei kaikki reagoi siihen. Määrät on isoja. Suuri osa ei tee selvitystä, vaikka sitä on vaadittu. Osalla myös perustutkinto-oikeus, jonka varjolla pääsevät ilmoittautumaan ja pitää päästäkin. Tämä on tällä hetkellä tarve, mutta voi tulla muitakin tarpeita, että täytyy tehdä jotakin ennen kuin voi tehdä lukuvuosi-ilmoittautumisen.
  • Kohtanen (CSC): Pitää palata myöhemmin. Opiskeluoikeus kohtainen ei opiskelija?
  • Kujala (HY): Jatkossa kyllä, koska sisuun ilmoittaudutaan opiskeluoikeuteen. Saman tyyppinen täppä tarvittaisiin kuin lukuvkausimaksuvelvollisilla.


  • Tenhunen (LaY): Onko kela ottanut teihin yhteyttä yths:n maksuun liittyvästä muutoksesta?
  • Kohtanen (CSC): Ei ole kuulunut mitään, mutta meillä oli ajatuksena että pyydettäisiin tuohon joulukuun VIRTA yhteyshenkilökokoukseen YTHS:n edustaja kertomaan tilanteesta.
  • Tenhunen (LaY) : Uusi laki 695/2019 tulee voimaan 1.1.2021. Hyväksyttiin eduskunnassa 1.3.2019 ja vahvistettiin 17.5.2019 (HE 145/2018).

  • Kohtanen (CSC): Kyllä. Laki on allekirjoitettu ja 2021 vuoden alusta tulee voimaan. Tilanne on se, että tulee voimaan kesken lukuvuoden, että poistuu velvollisuus yliopistoilta kerätä maksuja. OILIin tulee toteuttaa jo kevään aikana tarvittavat toimenpiteet. • No labels