Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ajankohta: 17.12.2019 klo 9.30 - 10.30

Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/442255172

Äänite: https://kannu.csc.fi/s/SAkePsT5AnxMswN

Osallistujat:

Asialista:

Ajankohtaiset

Viranomaistietotarpeet

 • Opiskelijaterveydenhuollon uudistus (maksut ja tietotarpeet VIRTAsta)
  • YTHS:n ja Kelan edustajat vierailevat kokouksessa
  • Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksun kerääminen ja perintä (järjestelmä) ja erikseen maksun järjestämiseen liittyvät projektit käynnissä Kelassa. Tässä kokouksessa keskitytään ensimmäiseen.
  • Keskustelu:
  • Aho (Laurea): Välillä käy niin, että opiskelijat, joiden pitäisi ilmoittautua lukukaudelle/vuodelle, unohtavat ilmoittautumisen, jolloin heistä tulee lukuvuosiilmoittautumisen laiminlyöneitä opiskelijoita, jotka kirjataan jossain vaiheessa eronneiksi. Usein käy niin, että opiskelija huomaa, ettei pääse koulun järjestelmään ja selviää, että on laiminlyönyt ilmoittautumisvelvollisuuden ja hakee opiskeluoikeuden palauttamista. Voidaan palauttaa esim. helmikuun 15 päivä. Miten näiden opiskelijoiden kanssa toimitaan?
  • Teräväinen (Kela): Esim. tässä tapauksessa heillä olisi maksuvelvollisuus niin, että pitäisi maksaa maksu 31.7. mennessä. Haetaan 31.7 jälkeen ne opiskelijat, ketkä on ilmoittautuneet tässä välissä. Verrataan, ovatko maksaneet maksun vai ei. Menevät seurattavaksi jälkimmäiseen aikaväliin, joka on pidempi kuin ensimmäinen. Vastaavia tapaksia esim. vanhempainvapaalla olevat tai saavat kesken kautta opiskeluoikeuden. Iso massa ilmoittautuisi 30.9 tai 30.1 mennessä ja muut tapaukset käsitellään jälkimmäisessä seurannassa.
  • Aho (Laurea): Kun mainitsit vanhempainvapaalla olevan opiskelijan - maksaako myös poissaolevana oleva opiskelija?
  • Teräväinen (Kela): Ei. Ainoastaan läsnäolevat opiskelijat ovat maksuvelvollisia.
  • Aho (Laurea): Poissaolevalla ei ole oikeutta YTHS:n palveluihin?
  • Teräväinen (Kela): Ei ole. Läsnäolo jatkossa se, mikä määrittää maksuvelvollisuuden että oikeuden YTHS:n palveluihin.
  • Karlström (Arcada): Meillä on paljon tutkinto-opiskelijoita, jotka tulevat ulkomailta englanninkielisiin ohjelmiin. Ilmoittautuvat jo kesällä. Erityisesti uudet, jotka saapuvat ensimmäiselle lukuvuodelle. Tulevat ensimmäiseen seurantaerään. Kestää kauan, että saavat henkilötunnuksen rekisteröityä ja aktivoitua nettipankin, että saa sähköisen vahvan tunnistautumisen. Tarvitsevat varmaan tätä, että pääsevät kirjautumaan Kelan asiointipalveluun, varmaankin suomi.fi-tunnistuksen takana. Nyt kun otimme itse käyttöön suomi.fi-tunnistautuminen että voivat aktivoida omia käyttäjätunnuksia. Yllättäen pankki ei aktivoi sähköistä tunnistamista. Joudumme vieläkin manuaalisesti luovuttamaan salasanoja yllättävän paljon. Miten olette miettineet, ettei vaikeuta opiskelijoiden tilannetta?
  • Teräväinen (Kela): Hyvä kysymys. Ollaan tietoisia, että tässä on haasteita. Kela.fi -sivuille viemme ohjeita, miten maksun voi maksaa jos ei pääse kirjautumaan Kelan asiointipalveluun eli ei ole tunnuksia. Ohje maksamiseen on mahdollista saada soittamalla Kelan yhteiskeskukseen ja lähetetään ohjeet kirjeenä asiakkaalle. Voi kestää henkilötunnuksen saaminen. Kokonaisuudessaan ollaan tiedostettu, että oma-aloitteinen maksaminen on haaste tiedotuksessa ja viestinnässä. On mahdollista maksaa muutakin kautta kuin asiointipalvelun kautta. On haasteita.
  • Karlström (Arcada): Korkeakouluilla on yhteinen luottamusverkosto, haka. Kaikki opiskelijat käyttävät tätä. Teoreettisella tasolla - maksusovellus voisi mahdollistaa hakakirjautumisen? kansainvälisen oppijanumeron oid myönnetään hakuvaiheessa, siirretään korkeakouluun ja VIRTAan asti. Hyvä tapa tunnistaa hetuton opiskelija.
  • Teräväinen (Kela): Uusi tieto. Selvitämme asiaa.
  • Pulkkinen (TAU): Jäin miettimään käytännön asiaa; montako päivää saa olla läsnäoleva ja milloin, niin että maksuvelvollisuus ei aktivoidu? Esim. jos opiskelija kesällä ilmoittautuu läsnäolevaksi ja vaihtaa poissaolevaksi ilmoittautumisajan kuluessa? Miten menee käytännössä? Suurin osa yliopistoista toimittaa tällä hetkellä tämän hetken läsnäolotiedon koko lukukautta koskien. Vaikuttaako siihen että pitäisi toimittaa lukuvuosi-ilmoittautumiset päiväkohtaisesti?
  • Teräväinen (Kela): Ei. Nämä ajankohdat, mihin mennessä pitää maksaa. On niitä joilla tilanne vaihtuu. Jotka keskeyttävät tai valmistuvat kesken lukukauden, heilläkin tilanne muuttuu. Jos on päivänkin läsnä seurantahetkellä, silloin on maksuvelvollinen. On myös oikeus käyttää YTHS:n palveluita. Jos valmistuu tai keskeyttää niin on oikeus palveluiden käyttöön lukukauden loppuun, mutta on myös maksuvelvollinen. Lähdetty liikkeelle siitä miten nyt toimitatte.
  • Karlström (Arcada): Kannattaa kiinnittää huomiota, että VIRTAssa on tilanne, jossa lukuvuosi-ilmoittautuminen tehty koko vuodelle, mutta saattaa valmistua joulukuuhun mennessä. Hyvä huomioida kun tarkistetaan että onko opiskeluoikeus jo päättynyt. Ei kai silloin ole oikeus keväällä käyttää palveluita? Vaikka löytyisi ilmoittautumistieto. On olematon, koska on valmistunut joulukuussa.
  • Teräväinen (Kela): Laitan tämän ylös.
  • Lampinen (Kela): Seurannassa tarkoitus seurata yhtä lukukautta takautuvasti. Emme tutki koko lukuvuotta kerralla. Nämä tilanteet pystytään varmaan siinä huomioimaan.
  • Chat
  • Parviainen (Aalto): Kalvo 6; miksi 4=ylempi kahteen kertaan? Ei siis jatkotutkinto?
  • Lampinen (Kela): Jukka: ei jatkotutkinto, vahingossa kahdella rivillä tuo ylempi korkeakoulututkinto. Pahoittelut!
  • Husa (TAMK) : Hetuttomat eivät ole tämän piirissä?
  • Lampinen (Kela): Hannele: hetut tarvitaan kaikilta maksuvelvollisilta, jotta läsnäolotietoja ja maksuja voidaan seurata.
  • Husa (TAMK) : Eli jos ulkomaiset eivät hae hetua, he eivät ole YTHS:n piirissä?
  • Pakarinen (UEF): kaikki ulkomaalaiset eivät valitettavasti hae hetua
  • Iltanen (Turun AMK): Koskeeko maksu myös heitä, jotka suorittavat verkkotutkintoa ja asuvat koko opiskeluajan ulkomailla?
  • Lampinen (Kela): Hetuttomien käsittely on suunnittelussa ja tarkentuu vielä. Tessaliina: Jos opiskelija on läsnä suomalaisessa korkeakoulussa ja opiskeluoikeuden tyyppi on jokin mainituista, hänellä on maksuvelvollisuus, vaikka asuisi ulkomailla. Samaa koskee ulkomailla vaihto-opintoja suorittavia. Laissa ei ole eritelty asiaa, ettei koskisi ulkomailla asuvia.
  • YTHS esitys
  • Karlström (Arcada): Jos mahdollista tarkistaa VRK:sta tietoja, olisi hyvä. Opiskelijat eivät välttämättä ymmärrä, mikä on kotikunta. Korkeakoulujen rekisterissä ei välttämättä ajantasainen. Jos on YTHS:lle tärkeä tieto, niin kannattaa ottaa VRK:sta.
  • Rantanen (JY): Ohjauksen ala on johdettavissa koulutuskoodista, joka jo tulee KOSKI-palveluun
 • Tietomallimuutokset
  • Tietomallimuutoksen jatkovalmistelu siten, että maksutiedoissa huomioidaan myös apurahat
   • "summa" ja "apuraha" vielä työnimiä
  • HE 18/2019 Laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa
   • https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_18+2019.aspx  13§
    • "8) Opetushallitukselta tai koulutuksen järjestäjältä tiedot ulkomaalaisen opiskeluoikeuden alkamisesta, opiskeluoikeuden väliaikaisesta keskeyttämisestä, muusta opintojen väliaikaisesta keskeytymisestä, opiskeluoikeuden ja opintojen päättymisestä, lukuvuosimaksun suuruudesta ja suorittamisesta, koulutuksen järjestäjän antamista apurahoista, asuntoeduista ja ateriaeduista sekä opintosuorituksista, arvosanoista ja tutkinnoista tehtäessä kokonaisharkintaa oleskeluluvan, oleskeluoikeuden tai kansalaisuuden saamisen edellytysten selvittämiseksi;"

   • Kohtanen (CSC): Viime kokouksessa oli kysymys, mistä tulee velvollisuus. Laki ei ole vielä voimassa. Maalis-huhtikuussa oli Migrin arvio, milloin menisi läpi. Lakiesityksessä ei ole sitä, milloin laki tulisi voimaan. Ensi lukuvuoden alusta oli heidän näkemyksensä. Jos laki menee läpi niin korkeakoulut ovat velvoitettuja tiedot Migriin toimittamaan, tapahtui se sitten VIRTAn kautta tai ei. Tietomallimuutokseen vielä, että laki ei ole vielä voimassa eikä ole ohjausryhmän päätöstä. Eli ei kannata tehdä vielä muutoksia omiin järjestelmiin, mutta ehkä valmistelevaa selvitystyötä.
 • Valvira
  • Viime kokouksessa vierailijat Valvirasta, ja keskusteltiin terveydenhuollon tutkinnoista, joissa muodostuu useampia pätyvyksiä. Ministeriö tietoinen keskusteluista ja työryhmää perustetaan.
 • Kelan vuoden 2020 kuukausiseurannan aikataulut päivitetty: Aikataulut

Tiedonkeruut ja raportointi

 • Tilastokeskuksen tutkintotiedonkeruu

  • AMK
  • YO
  • Tiedot VIRTAssa viimeistään 31.1.2020
 • Muut tulevat tiedonkeruut
  • Suorat tiedonkeruut
  • OPH/kv-liikkuvuusjaksotiedonkeruu
  • TK/Eurostat

 • OKM:n erityisavustuksella rahoitettujen koulutusten suoritetuksissa opintopisteet merkitään avoimen korkeakoulun opintopisteiksi.
  • erityisavustuksella järjestetyt koulutukset: https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/erityisavustus-korkeakouluille-osaajapulaan-vastaamiseksi-nopeavaikutteisten-toimenpiteiden-kautta
  • Ollila (Saimaa): Listassa oli mukana myös erikoistumiskoulutuksia. Kirjataanko nämäkin avoimen pisteiksi vai onko erikoistumiskoulutuksia?
  • Majamäki (CSC): Ei tullut ilmi, kun Ministeriöstä kysyttiin asiaa. Ensimmäinen tuntuma on että ei. Jos on erikoistumiskoulutus niin laitetaan erikoistumiskoulutukseksi. Kysyn vielä tätä.
  • Husa (TAMK): Onko ehdoton, että on avoimen korkeakoulun opintopiste? Eikö voi olla erillisen opinto-oikeuden opintopisteitä? Meillä vastuualueena avoimella oma ja täydennyskoulutuksella oma. Täydennyskoulutuksen järjestämisiä opintoja. Mielellämme emme sekoittaisi avoimen vastuualueelle. Tilastollisesti melkein sama asia.
  • Majamäki (CSC): Eksplisiittisesti tuli tämä ohje, että laitetaan avoimen korkeakoulun opintopisteiksi. Voi toki laittaa vielä viestiä Ministeriöön.
  • Karlström (Arcada): Erikoistumiskoulutuksia. Kerätään erikseen opintopistemäärä. Rahoituksen näkökulmasta laitetaan samaan koodiin. Ei varmaan niiden osalta ole syytä lähteä muuttamaan luokitusta? Mitä on erityisavustuksella rahoitetut muita kuin nämä erikoistumiskoulutukset?
  • Husa (TAMK): Meillä ollut täydennyskoulutuksen puolella tarkoitettua lisäkoulutusta. Tiettyyn tarpeeseen. Ei tutkinto-opiskelijoita, täydennyskoulutuksen puolella. Esim. koodaukseen ICT-alalla.
  • Pakarinen (UEF): Meillä esim. SMART-ICT. Täydennyskoulutusta, mutta meillä täydennyskoulutus eli täydennyskoulutus ja avoin erillään, mutta tämä on laitoksen omaa täydennyskoulutusta. Toisimme mielellään erillisinä opintoin. Karelialla myös vastaavia, jonkinlaista yhteistyötä. Sote-alalla myös. On varmasti muukin. Ei ole ajateltu avoimen opintoina. Jos on tuotava niin kai on tuotava.
  • Rantanen (JY): Miten ihmeessä niitä voidaan seurata, jos ne tuupataan avoimen opinnoiksi? Pitäisi olla vastaava koodi kuin erikoistumiskoulutuksissa.

  • Husa (TAMK) : Jos todella halutaan seurata, pitäisikö olla oma tyyppi?
  • Ekholm (Novia): Meillä lukee päätöksessä että viimeistään syksyllä 2019 tulee ohjeita raportoinnista. Onko jollekin tullut sellaista? Minulle ei.

  • Husa (TAMK) : Ei ole tullut

  • Majamäki (CSC): Raportointiin liittyen oli kysymys - kysyin Kaisulta ja Jukalta onko tarkoitus tehdä erillistä raportointia kenelle avustuksia myönnetään. En saanut vielä vastausta. Emme tiedä kenen toimesta ja kenelle korkeakoulussa ohjeistus lähetetty.
  • Karlström (Arcada): Hyvä varmistaa, pitääkö myös erikoistumiskoulutukset kirjata avoimen pisteiksi. Luulen, että näitä ei haluta. 
  • Majamäki (CSC): Kysyn tämän.
  • Rahkonen-Ellä (TY): ei meilläkään haluta kirjata avoimen opinnoiksi

 • Tiedonkeruiden aikataulut tilastovuoden 2019 osalta päivitetty: https://confluence.csc.fi/x/Q4PhAg
 • Tiedonkeruun käsikirja 2019: https://wiki.eduuni.fi/x/KipLBg (luonnos)
 • Organisaatiorakenteen esittäminen Vipusessa (liite)
  • Keskustelu
  • Harjula (HUMAK): organisaatiorakenteet muuttuvat aika ajoin - mahtaako tämä aiheuttaa ongelmia..
  • Kohtanen (CSC): Mitä hienojakoisemmaksi se rakenne tehdään, sitten on enemmän päivitettävää ja ylläpidettävää. Korkeakoulun päätös miten halutaan. Jos haluaa viedä koulutusohjelmatasolle, pitää muokata joka vuosi organisaatiopalveluun. Jos pysyy ylätasolla, on staattisempi rakenne.
  • Pulkkinen (TAU): Opintopolun organisaatiopalvelun kanssa viime vuonna taistelleena - näkeekö opetushallituksen kyseinen yksikkö tässä mitään ongelmia poistuneiden organisaatioiden osalta tai sen suhteen jos Vipusta varten viedään hienojakoisempi organisaatio kuin mitä opiskelijavalinta tarvitsee tai kun on tulossa organisaatiomuutos niin sehän pitää viedä opintopolkuun, organisaatiopalveluun jo valmiiksi. Kun niitä päättyy. Ettei aiheuteta ongelmia opiskelijavalintoihin?
  • Kohtanen (CSC): Ollaan keskusteltu, että eivät näe ongelmia. Opintopolku näyttää sen organisaatiorakenteen, josta löytyy hakukohteita. Vipunen näyttää sen, mistä löytyy opiskeluoikeuksia tai suorituksia. Voi olla erilliset tai päällekkäisiä. Organisaatiopalvelun pitäisi tukea molempia malleja.
  • Tahvonen (LaY): Onko tarkoitus, että tulee suoritukselle tai opiskeluoikeudelle olemassa olevan organisaation tiedon tilalle joka on VIRRAn organisaatiokoodiston mukainen vai että tehdään tietomallilaajennus että tieto lisätään lisätietona?
  • Kohtanen (CSC): Tietomallilaajennus ajatuksena. Pilotoinnin aikana selviää. Liitetäänkö esim. opiskelijan organisaatio yksikköön vai tarjoavan yksikön organisaatioyksikköön vai molempiin. VIRTAn osalta ei ole vielä tietoa, mutta tarkoitus tehdä uusia tietokenttiä sen mukaan mikä tarve on.

Muut asiat

 • Ajankohtaista MITKO-työstä
  • MITKO-työssä tunnistettu, mikä koulutus minnekin laatikkoon menee ja tehty road-map suunnitelmaa täydennyskoulutuksen tietojen laajennuksen osalta. Luonnosvaiheessa olevaa dokumentaatiota on esitelty ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen OHA-ryhmissä. KOOTuki ryhmän esityksestä on yhdistetty MITKO työ UNIFIn alla tehtävään JOO-matriisiin, jossa tehty jatkuvan oppimisen osalta samantyyppistä tunnistustyötä. UNIFIn opetuksen vararehtoriryhmässä kahden ryhmän tekemä työ siunattiin. Joulun jälkeen laitetaan tulokset korkeakouluille kommenteille.
 • FIONA-tutkimuslupa / Miesten ja naisten väliset suoriutumiserot opettajankoulutuksessa
  • odotellaan lupaa Jyväskylän yliopistolta, Lapin yliopistolta ja Oulun yliopistolta
 • Tutkimusryhmä selvittää korkeakoulujen valintauudistuksen vaikutuksia
 • VIRTA-tiimi lomailee 23.12 - 31.12.2019, joten tänä aikana ei asiakaspalvelua
 • VIRTA-yhteyshenkilökokoukset tammikuusta 2020 alkaen jälleen 1,5 tunnin mittaisia
  • Vuoden ensimmäinen kokous tiistaina 7.1.2020

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta ja kiitokset kaikille syksyn yhteistyöstä!

 • No labels