Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ajankohta: 8.1.2019 klo 9.30-10.30

Paikka: https://connect.funet.fi/virta

Äänite: https://connect.funet.fi/pnuflggxezqj/

Osallistujat:

 

CSC

Helena Majamäki, Fredrik Finnberg,

Kati Lehtosaari, Jukka Kohtanen,

Mari Pihamaa, Eila Partanen

Novia Nina Ekholm

Aalto yliopisto

 

OAMK

 JP Pihlajakoski

Arcada

Krister Karlström

OY

Aila Kanniainen, Aimo Rahkonen

Centria

 Elina Ovaskainen

Polamk

 

DIAK

Pirjo Myllykangas

Saimia & LUT

 Tanja Matikainen

Haaga-Helia AMK

 Hanna Kosteila

SAMK

 Liisa Peltomäki

HAMK

Leena Luoma, Nea Yalcin,

Satu Lohtander, Anneli Tirkkonen, Mika Rintala

Savonia

 Jyrki Linja

Hanken

 Johanna Gröning

SeAMK

 Antti Ahola

Humak

Pekka Harjula

TaiY

 Heli Rautioaho

HY

Sari Zitting,

TAMK

Hannele Husa

JAMK

Ulla Tiainen-Sallinen

TAU

 Sari Pulkkinen

JYU

Helena Maukonen, Timo Rantanen,

Viisi Aumanen

Tilastokeskus

 Jukka Jalolahti

KAMK

Marita Karjalainen

 

 

Karelia

Tuula Hiltunen

TuAMK

Taija Oksanen, Tessaliina Iltanen

LAMK

Heli Peltola,

TY

Päivi Rahkonen-Ellä, Reija Rantanen,

Laurea

Päivi Aho, Virpi Rahikainen

UEF

Silja Pesonen, Tarja Pakarinen, Juha Riepponen

Lapin AMK

Mirja Ollila

VAMK

 Juha Vierola

LUT

 Marjo Riipinen

VY

Johanna Passiniemi

LaY

 Maarit Tenhunen

ÅA

 Joakim Björklund

Metropolia

 Pirkko Niskanen

XAMK

Sanna Mäenpää, Ritva Kontulainen,

Leena Kurki-Pölönen

Asialista:

Ajankohtaista

Tutkimuskäyttö

 

Opiskelijabarometri -tutkimus (OTUS)

 • kokouksessa mukana OTUS ry:n edustajat
  • Kerätty 2012, 2014 ja 2016 viimeksi toteutettu yhteistyössä CSC:n ja korkeakoulujen kanssa. Tavoitteena saada tiedot huhtikuun loppuun mennessä. Toiveessa saada kokonaisotanta, kohdejoukkona läsnäolevat yliopistojen alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen suorittajat ja ammattikorkeakoulujen alempien ammattikorkeakoulututkintojen suorittajat (ei YAMK)
  • Korkeakoulujen mahdollista hyödyntää aineistoa
  • jos kokonaisotanta, ei tarvita VIRTA-avaimia, koska toimitetaan kaikki sähköpostiosoitteet
  • Otus lähettää vielä tiedotteen korkeakouluille -> CSC ja Otus selvittävät vielä tarkemmat speksit keskenään ennen tätä

Eurostudent-kyselytutkimus (Tilastokeskus)

 • Tilastokeskukselta tulossa kirje korkeakouluille asiaan liittyen
  • TK pyytää korkeakouluja toimittamaan  20.9.2018 läsnäolevien opiskelijoiden yhteystiedot (sähköpostiosoitteet) samaan tapaan kuin edellisellä kyselykierroksella (2016)
  • Tiedot TK:lle 31.1.2019 mennessä
  • tietojen toimitus VIRTAn sftp-palvelimen kautta csv-muodossa
  • CSC toimittaa tiedot edelleen Tilastokeskukselle, tiedot poistetaan VIRTAn palvelimelta toimittamisen jälkeen
 • Oheistus tietojen toimittamiseen

  Tiedosto nimetään seuraavasti:

  tk_eurostudent_KK.csv (KK on korkeakoulun lyhyt tunnus, esim. LAMK).

  Tiedostomuoto on peräkkäistiedosto (csv) puolipiste-eroteltuna.

   

  oppilaitostunnus;opiskelija-avain;hetu;sukunimi;etunimet;sähköpostiosoite1;sähköpostiosoite2; matkapuhelinnumero1;matkapuhelinnumero2

  esimerkki:

  02470;avain;111271-153E;Meikäläinen;Matti Pekka;matti.meikalainen@oppilaitos.fi;matti.meikalainen@koti.fi;

  0501111111;0502222222

  Huomioitavia:

 • etunimet välilyönnillä eroteltuna
 • erotin on aina puolipiste (;)
 • mikäli opiskelijalla ei ole hetua, ilmoitetaan syntymäaika (esim. syntymäaika 1.1.1991 ilmoitetaan muodossa 010191)
 • puolipiste pitää olla tyhjän tiedonkin erottimena vaikka tieto puuttuisi, eli sama määrä puolipisteitä joka rivillä

 • sarakkeet ovat mallin mukaisessa järjestyksessä. Ei saa lisätä, poistaa eikä muuttaa järjestystä

  Tiedostossa:

  - 20.9.2018 läsnä olleet perustutkinto-opiskelijat

  - MUKAAN ulkomaalaiset opiskelijat

  - EI jatko-opiskelijoita

Tiedonkeruut ja raportointi

Tilastokeskuksen tutkintotiedonkeruu

 • AMK
 • YO
 • Tiedot VIRTAssa viimeistään 31.1.2019
  • aineistot\tktutk2018_KK.csv
  • aineistot\tktutk2018_KK_tarkistus.csv
 • Poimintaan lisätään tieto yhteis-tai kaksoistutkinnon suorittamisesta yhteistyössä ulkomaisen korkeakoulun kanssa

OKM:n suorat tiedonkeruut

VIRTA-tiedonkeruiden aikataulut 2019

Esitetyt kysymykset

 • varhaiskasvatuksen opettaja/sosionomi -pätevyys ja uusi varhaiskasvatuslaki - mitä pätevyyskoodia käytetään / siirtymäsäännökset
 • uusi varhaiskasvatuksen laki 540/2018 tuli voimaan 1.9.2018
 • Siirtymäsäännökset pätevyyksissä
  •  Tutkintoon sisältyy varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Tutkinto antaa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 ja 27 §:ssä tarkoitetussa varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä
   • tämä pätevyys tulee sosionomi (amk) tutkinnon suorittaneille, jotka ovat aloittaneet sosiaalialan opinnot ennen 31.8.2019 ja valmistuvat viimeistään 31.7.2023
    • Esityksenä (OKM/Piiroinen) on, että siirtymäsäännösajan sisällä käytetään edelleen koodia IQ
  • Tutkintoon sisältyy varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Tutkinto antaa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuslain 27 §:ssä tarkoitetussa varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.
   • tämä pätevyys tulee sosionomi (amk) tutkinnon suorittaneille,  jotka ovat aloittaneet opinnot 1.9.2019 jälkeen sekä niille, jotka ovat aiemmin suorittaneet sosionomi (amk) tutkinnon ja täydentävät opinnot 1.9.2019 jälkeen varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikkaan  suuntautuneille opinnoilla ja lisäksi niille joiden opinnot ovat lain voimaan tullessa kesken ja jotka eivät suorita opintoja loppuun 31.7.2023 mennessä.

    • Esityksenä (OKM/Piiroinen) on, että näille tapauksille otetaan käyttöön uusi pätevyyskoodi


      

Muut asiat

 • Osasuoritukset lajilla 3 ja lajilla 2 (Kela)
  • Korkeakouluja pyydetään täyttämään taulukkoon, tuovatko suorituksia 3-lajisina tai onko jotakin suorituksia, joita Kelalle mahdollisesti raportoidaan esim. puhelimitse, mutta ei VIRTAan tuoda.
 • Kehittämishankkeista virtaa ja synergiaa kevätseminaari 21.-22.5.2019 
 • Kosovon koodit: 997, 907, 998 (Aho): pitäisikö koodit lisätä VIRTA skeemaan tai poistaa Opintopolun maakoodistosta?
  • Majamäki: On hyvä ottaa asia jälleen selvittelyyn, esim. VIRTA-ohjausryhmään. Vaatii eri osapuolien keskustelua. Toistaiseksi ohjeistuksena käytetään koodia 999.
 • No labels