Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ajankohta: 13.8.2019 klo 9.30-10.30

Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/442255172

HUOM! Syksystä 2019 alkaen siirto zoomin käyttöön: lyhyt ohjeistus 

 • Kokousta varten luodaan erillinen Zoom-linkki, jonka kautta kokoukseen pystyy liittymään mukaan (linkki yllä).
 • Ensimmäisellä kerralla Zoom-linkkiä avatessa Zoom pyytää lataamaan launcher-lisäosan. Lisäosan lataamisen ei pitäisi viedä kovin pitkään ja sen voi tehdä myös etukäteen. Tämän jälkeen Zoom-huoneen pitäisi avautua itsestään. Jos lisäosan lataaminen ei onnistu, Zoomiin voi liittyä suoraan selaimesta. 
 • Jotta saat äänen kuulumaan, muista valita kirjauduttuasi sisään: "join audio conference by computer". Jos käytät headset-kuulokkeita, suosittelemme, että kytket ne tietokoneeseesi ennen kuin klikkaat Zoom-linkkiä.
 • Jos et kuule tilaisuuden ääniä, paina vasemman alareunan palkista mikrofonikuvakkeen vierestä ^ -nappia ja aukeavasta valikosta "Test Speaker & Microphone". Samasta painikkeesta voit esim. valita äänilähteen ja mikrofonin sekä muita asetuksia. 
 • Kaikki keskeiset toiminnallisuudet kuten osallistujalista, chat ja ruudun jako ovat zoom-ikkunan alaosassa
 • Lisäksi jokainen voi säätää omia asetuksiaan 
 • VIRTA-tiimiläisiä on paikalla kokoustilassa klo 9.00-9.30 välillä, jos haluat testata zoomin käyttöä ennen kokouksen alkua.

Äänite: https://kannu.csc.fi/s/qoWgR7oeZgXi6pr


Asialista

Ajankohtaista

 • KOTA-seminaari 27.-28.8. Lahdessa

Tiedonkeruut ja raportointi

Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneet -laskenta

 • Kesäkuun Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-Opintotietopalvelun ohjausryhmässä todettu, että edetään kyseisillä määrittelyillä ja poimintasäännöillä.
  • Dokumentointiin voi edelleen antaa palautetta
 • Raportti on edelleen luonnosvaiheessa
 • Fredi tekee esimerkin päivämäärän pyöristyksestä


Syksyn tiedonkeruut (tiedot VIRTAssa 20.10.)

 • Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruu
 • OKM:n 55 op suorittaneiden laskenta
 • Opiskelijaennakko OKM:lle
  • Aho (Laurea): VIRTA SFTP aineistoista katsottaessa, äidin aikieli r1z aidinkieli: Tarkoitetaan äidinkieltä. Löytyy arvoja 99, SV, FS suurin osa. Onko joku muuttunut koodistossa? Laittaisin FI.
  • Finnberg (CSC): Pitäisi olla FI. Ei ole muuttunut. OKM:n summatason tieto. Ajetaan Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruusta. Tilastokeskukseen opiskelijakohtaisesti, OKM summatietona. Tarkistan tiedot. Ei ole tullut huomautuksia.


Viranomaisintegraatiot

Kela

 • Edistymisen seurannan aikataulu syksy 2019
  • ei muutoksia poiminnassa viime vuoteen verrattuna
  • ilmoittautumistilanne 20.9

Migri

 • Migrin integroituminen KOSKI-palveluun työn alla
  • keskusteltu heidän kanssaan tietotarpeistaan lukuvuosimaksuvelvollisiin liittyen.
 • Tietotarve opiskelijamaksuvelvollisen maksun suuruudesta:

  "tieto henkilön lukuvuosimaksun suuruudesta / lukukausi: euroa"

YTHS

 • ei havaintoja korkeakouluilta

Muut asiat

 • pätevyyskoodiston lisäykset (uusi varhaiskasvatuslaki)
  • vstutkintoon sisältyy varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot (amk)

   Lain 540/2018 27 §  mukainen varhaiskasvatuksen sosionomi. Käytetään sosionomi (amk) tutkinnon suorittaneille,  jotka ovat aloittaneet opinnot 1.9.2019 jälkeen sekä niille, jotka ovat aiemmin suorittaneet sosionomi (amk) tutkinnon ja täydentävät opinnot 1.9.2019 jälkeen varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikkaan  suuntautuneille opinnoilla ja lisäksi niille joiden opinnot ovat lain voimaan tullessa kesken ja jotka eivät suorita opintoja loppuun 31.7.2023 mennessä.

   voerilliset varhaiskasvatuksen sosionomipätevyyteen tähtäävät opinnot (AMK) 60 opSosionomin tutkinto täydennetty vastaamaan lain 540/2018 mukaisia kelpoisuusvaatimuksia avoimessa ammattikorkeakoulussa / erillisinä opintoins suoritetuilla opinnoilla
  • Lisäksi:
  • iqpääaineena varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (YO) ja varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot (AMK)opettaja ("lastentarhanopettaja", "varhaiskasvatuksen opettaja"). Korvaa vanhan TK-koodin 2. Huom! Koodia käytetään sosiaalialan opinnoille lain 540/2018  siirtymäsäännösajan sisällä ( opinnot  aloitettu ennen 31.8.2019 ja valmistuneet viimeistään 31.7.2023)
  • Husa (TAMK): Entä elokuun puolella aloittaneet, laitetaanko heille vielä vo-koodi?
  • Majamäki (CSC): Selvitetään ministeriöstä.
  • Kokko (JYU): Väännän vielä itselleni rautalankaa? Tämä muutos ei koske yliopistoja?
  • Majamäki (CSC): Koskee vain ammattikorkeakouluja
 • Muut koodistoasiat
  • Kesäkuun VIRTA-ohjausryhmässä käsiteltiin erilaisten koodistojen käytöstä johtuvia ongelmia (Oppijanumerorekisteri, Opintopolku, Tilastokeskus)
   • esim. maakoodit ja kotipaikkakoodisto
   • VIRTAssa esim. Kosovo-ongelma (Opintopolussa kaksi väliaikaista koodia Kosovolle, TK:n koodistossa Kosovolle ei ole koodia, koska Kosovo ei vielä ole YK:n maakoodilistalla)
   • Oppijanumerorekisteri käyttää VRK:n kotipaikkakoodistoa, jossa on eroavaisuuksia Tilastokeskuksen koodistoon
   • Ohjausryhmä linjasi, että VIRTAn tulisi olla tarkastuspiste, joka pitää koodistot yhteneväisenä. Mikäli VIRTA-hyväksyisi eri koodistojen mukaisia koodeja, ne leviäisivät hallitsemattomasti rajapinnan kautta muiden käyttöön.Ei myöskään lähdetä VIRTAssa muutamaan korkeakoulusta tulevaa dataa.
   • Suositus toimintatavaksi: Koodistot muunnetaan korkeakoulussa VIRTAn käyttämään muotoon. 
   • Kokko (JYU): Mitä kosovolaisille pitäisi laittaa? Joka tuntee koodistojen erot, voisiko tehdä mappaustaulukon eroista, ettei joka korkeakoulun tarvitse tehdä samaa työtä?
   • Majamäki (CSC). Viedään luokittelu ja koodisto ryhmään.
   • Kokko (JYU): Onko aikataulusta tietoa?
   • Majamäki (CSC): Ohjausryhmässäkin ymmärretään, että vaatii toimenpiteitä korkeakouluista, joten ei ollut vielä puhetta aikataulusta. 
   • Kohtanen (CSC): Onko ongelmamaita tullut muita kuin Kosovo? Mappaustaulukko on lyhyt jos VRK:lla on arvoja ja TK:lla ei. Mappaustaulukko tuskin tuo tähän asiaan nyt apuja. 
   • Majamäki (CSC): eroavaisuuksia VRK:n on ollut muitakin. Hyvä saada lista korjattavista asioista.
   • Kokko (JYU): ISO standardissakaan ei ole tuntematonta. Mikä pitäisi laittaa sellaiselle, jota kukaan ei tunne? Tämmöisiä haasteita on.
   • Aho (Laurea): Tärkeä asia niille, jotka kokevat olevansa kosovolaisia ja haluavat että se näkyy heidän tiedoissaan opiskelijarekisteristään. Rupesin katsomaan miten on käännetty VIRTA kielelle Pepissä. Näkyy opiskelijalle, että näkyy Kosovo ja virtaan tulee 999. 
   • Majamäki (CSC): Jatketaan asian selvittelyä. Korkeakouluissa voidaan pohtia miten teknisesti tehtävissä. Palataan seuraavassa yhteyshenkilökokouksessa.
 • Organisaatiotiedon historiatietojen tuominen
  • On käsitelty jo edellisissäkin yhteyshenkilökokouksissa erityisesti Valviran tarpeesta saada tieto tutkinnon myöntävän korkeakoulun alkuperäisestä nimestä. Ollut puhetta, että tuotaisiin lähdeorganisaationa.
  • Valviralle testitapauksia, että miten pystyvät näitä testaamaan.
  • Tampere tuonut kuten on ohjeistettu. KOSKI-palvelussa aiheuttaa ongelmia eli siellä näkyy väärin organisaatiotieto.
  • Jos ei ole tarvetta ruveta tuomaan niin voi hidastaa tahtia, että saadaan korjattua KOSKI-palveluun tämä ongelma.
  • Finnberg (CSC): Lähdetieto pitäisi tulla myös opiskeluoikeuksien kohdalle, ei pelkästään tutkintoihin. Pystyykö KOSKI tulkitsemaan oikein, jos tulee VIRTA tiedoista, on hyvä kysymys.
  • Kohtanen (CSC): Jatketaan selvittelyä Opetushallituksen kanssa.
  • Husa (TAMK): Tutkin Koskea ja huomasin seuraavaa. Jos opiskeluoikeudella ei ole suorituksia, ennen 2010 eronneilla luki oikein Tampereen ammattikorkeakoulua, mutta jos oli suorituksia, näkyi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu. Oli ristiriitaisuuksia näkymässä. Hankalaa selittää opiskelijalle, miksi näkyy väärä korkeakoulu.
  • Finnberg (CSC): Koski pitäisi saada ymmärtämään nämä rooli-tiedot. Ongelmaa ei ole esim. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun osalta, koska heille tuli kokonaan uusi koodi. Pirkanmaalla oli se koodi, mikä on nyt TAMKilla. Selvitämme tätä Kosken kanssa ja tehdään testitapauksia. Valvira on halunnut, että tutkinnoissa näkyisi alkuperä, mutta jos kansalaisnäkymään halutaan niin pitää toteuttaa myös Koskessa.
 • Tilastokeskuksen FIONA-aineiston päivitys
  • Muodostetaan Tilastokeskukselle paketti VIRTA-tiedoista
  • Päivitysajankohta elokuun loppupuoli

 • Hälytystoiminnallisuudet ja raja-arvot

  • Muutoksia datassa lähettäisi hälytyksen korkeakouluille esim. romahdus opintosuoritusten määrässä (prosentteina)
  • kommentteja otetaan vastaan raja-arvoista, kuinka pienestä tai suuresta muutoksesta halutaan ilmoitus
  • sähköpostiosoite, johon korkeakoulut saavat ilmoituksen, kun raja-arvot ylittyvät - sama sähköpostiosoite kuin mihin ongelmat tiedonsiirroissa menevät?
   • Husa (TAMK): Osoite voi varmaankin olla sama kuin muissakin VIRTA ongelma asioissa. Meille tulossa myös uusi toiminnallisuus Peppiin, että jos on suuria muutoksia datassa niin se ei edes lähde eteenpäin. Jos opiskelijamäärä pienenee 99 % niin ei lähetä ollenkaan tiedostoa.
   • Kokko (JYU) : Meille käy sama osoite molempiin.

   • Niskanen (Metropolia) : samaan osoitteeseen

 • No labels