Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opiskelutietojen aikataulu 1.1.2020 - 31.12.2020

CSC lähettää tiedot Kelaan kerran kuukaudessa alla olevan aikataulun mukaisesti. 
Oppilaitoksen on tarkistettava tietonsa säännöllisesti CSC:n antamien ohjeiden mukaan.

Yliopistoista ja ammattikorkeakouluista kerran kuukaudessa saatavien opiskelutietojen perusteella Kelassa tehdään opintotuen lakkautusratkaisuja tai muodostetaan maksuesteitä.
Kela tekee lakkautusratkaisuja opintojen valmistumis- tai keskeyttämistietojen perusteella. Lisäksi tietoja käytetään opintolainavähennyksen ja -hyvityksen ratkaisuissa.

Korkeakoulut ovat vastuussa siitä, että tiedot ovat oikein. Korkeakoulujen on tarkistettava tietojen asiasisältö viimeistään edellisenä arkipäivänä ennen kuin CSC lähettää tiedot Kelaan.

2019:

KuukausiCSC lähettää tiedot Kelaan
Joulukuu

ma 16.12.2019

2020:

KuukausiCSC lähettää tiedot Kelaan
Tammikuuma 20.1.2020
Helmikuuti 18.2.2020
Maaliskuu

to 19.3.2020

Huhtikuu

ma 20.4.2020

Toukokuu

ma 18.5.2020

Kesäkuu

pe 12.6.2020

Heinäkuu

ma 20.7.2020

Elokuu

ke 19.8.2020

Syyskuu

pe 18.9.2020

Lokakuu

ti 20.10.2020

Marraskuu

ke 18.11.2020

Joulukuu

ti 15.12.2020

Huomioitavia asioita

 •  Syyskuussa CSC lähettää ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kaikkien opiskelijoiden läsnäolotiedot.
 •  Tammikuussa CSC lähettää ammattikorkeakoulujen kaikkien opiskelijoiden läsnäolotiedot.

Korkeakoulujen on varmistettava, että läsnäolotiedot on rekisteröity viimeistään edellisenä arkipäivänä ennen kuin CSC lähettää tiedot Kelaan


Edistymisen seurannan aikataulu syksyllä 2020


Edistymisen seurannan toteutus muuttui syksystä 2018 lähtien siten, että opiskelijan opinnoissa edistymistä ei seurata enää korkeakoulukohtaisesti vaan tarkastellaan opiskelijan kaikkia opintoja. Tästä syystä VIRTAsta poimittavaa seuranta-aineistoa ei enää tarkisteta korkeakoulussa. Korkeakoulussa huolehditaan, että kaikki opiskelijan edellisen lukuvuoden suoritukset tulevat kirjatuksi siten, että ne ovat VIRTA-opintotietopalvelussa Kelan edistymisen seurannan vaatimassa aikataulussa.

 

Korkeakouluopintojen edistymisen seurannan aikataulu, syksy 2020


Kelan tiedottama aikataulu:

 • Tiistai 8.9.2020: Pyyntötiedosto niistä opiskelijoista, jotka ovat mukana opintojen edistymisen seurannassa syksyllä 2020, siirretään Kelasta CSC:lle
 • Keskiviikko 23.9.2020: CSC lähettää vastaustiedoston Kelaan
 • Perjantai 2.10.2020: Kela postittaa selvityspyynnöt opiskelijoille
 • Selvityspyynnöt ovat luettavissa Kelan asiointipalvelussa
 • Sunnuntai 25.10.2020: Selvityspyynnössä ilmoitettu määräaika päättyy
  • Sähköinen vastauslomake on kuitenkin käytettävissä marraskuun loppuun asti, eli opiskelija voi antaa selvityksensä sähköisellä lomakkeella vielä marraskuun aikana
 • Keskiviikko 23.12.2020: Selvitykset on käsitelty Kelassa
  • Opiskelija on saanut/saa tiedon selvityksen hyväksymisestä tai päätöksen opintotuen lakkauttamisesta tai muuttamisesta määräaikaiseksi


Opintojen edistymisen seurannan kannalta on erittäin tärkeää, että 31.7.2020 mennessä tehtyjä opintosuorituksia koskevat tiedot ovat mahdollisimman ajantasaisina VIRTA –

tietovarannossa viimeistään 21.9.2020. Ajantasaiset tiedot varmistavat, että opiskelijat eivät saa aiheettomia selvityspyyntöjä.