Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kelan tiedonsiirto - tietojen poiminnat Virrasta

Edistymisenseuranta


Edistymisen seurannan toteutus muuttui syksystä 2018 lähtien siten, että opiskelijan opinnoissa edistymistä ei seurata enää korkeakoulukohtaisesti vaan tarkastellaan opiskelijan kaikkia opintoja. Tästä syystä VIRTAsta poimittavaa seuranta-aineistoa ei enää tarkisteta korkeakoulussa. Korkeakoulussa huolehditaan, että kaikki opiskelijan edellisen lukuvuoden suoritukset tulevat kirjatuksi siten, että ne ovat VIRTA-opintotietopalvelussa Kelan edistymisen seurannan vaatimassa aikataulussa.