Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Erilliset opettajan opinnot suorittaneet poimitaan näillä pätevyyskoodeilla (ks. pätevyyskoodisto):

"iu" (entinen 670 = erilliset erityisopettajan opinnot)

"ir" (entinen 674 = erilliset erityislastentarhanopettajan opinnot)

"iy" (entinen 678 = erilliset opinto-ohjaajan opinnot)

"im" (entinen 904 = erilliset aineenopettajan pedagogiset opinnot)

"ix" (entinen 912 = ammatillisten oppilaitosten ja kansan- ja kansalaisopistojen kasvatustieteelliset opinnot)

Tiedonkeruun tietuekuvaus

Erilliset opettajan opinnot -tiedonkeruun tietuekuvaus

Personer som fullgjort fristående studier för lärare


Erilliset opettajan opinnot poimintaskripti
-- Tuloksille keräystaulu Erilliset opettajat pätevyystiedoille Virta-kannassa
-- Henkilon_patevyys taulussa on kaikki opintosuoritusten kautta tulleet pätevyydet oli ne sitten tutkintoon tai johonkin muuhun opintosuoritukseen liitetty
-- Saavutettu pätevyys tulee aina opintosuorituksen kautta, pätevyys alkamispäivämäärä on suorituspäivämäärä

CREATE TABLE #Lopputulos_patevyys(
    erilliset_opettajan_opinnot varchar(2),
    patevyys_selite varchar(200),
    suoritusvuosi_ja_kuukausi varchar(6),
    suorituspvm date,
    henkilotunnus varchar(12),
    henkilon_nimi varchar(200),
    sukunimi varchar(100),
    etunimet varchar(100),
    opintosuorituksen_avain varchar(100),
    opiskelija_avain varchar(100),
    db varchar(10),
    opintosuoritusid int,
    opiskelijaid int,
    patevyysid int,
    oppilaitostunnus varchar(5),
    oppilaitosnimi varchar(100),
    koodi varchar(3),
    kunta varchar(200)
)

CREATE TABLE #patevyys(
    erilliset_opettajan_opinnot varchar(2),
    patevyys_selite varchar(200),
    suoritusvuosi_ja_kuukausi varchar(6),
    suorituspvm date,
    henkilotunnus varchar(12),
    henkilon_nimi varchar(200),
    sukunimi varchar(100),
    etunimet varchar(100),
    opintosuorituksen_avain varchar(100),
    opiskelija_avain varchar(100),
    db varchar(10),
    opintosuoritusid int,
    opiskelijaid int,
    patevyysid int
)

INSERT INTO #patevyys ( erilliset_opettajan_opinnot, patevyys_selite,suoritusvuosi_ja_kuukausi,suorituspvm,henkilotunnus,henkilon_nimi,sukunimi,etunimet,opintosuorituksen_avain,opiskelija_avain,db,opintosuoritusid,opiskelijaid,patevyysid )
SELECT   DISTINCT 
       p.Koodi AS Erilliset_opettajan_opinnot
      , p.Nimi AS patevyys_selite /* Selite ei tiedonkeruussa */
      , substring(convert(varchar(10),os.Suorituspaivamaara),1,4) + substring(convert(varchar(10),os.Suorituspaivamaara),6,2) AS suoritusvuosi_ja_kuukausi
      , os.Suorituspaivamaara AS suorituspvm
      , h.Henkilotunnus AS Henkilotunnus
      , H.Sukunimi + ' ' + H.Etunimet AS Henkilon_nimi
      , H.Sukunimi
      , H.Etunimet
      , OS.avain AS opintosuorituksen_avain
      , O.avain AS opiskelija_avain
      , HP.DB
      , OS.id
      , O.id
      , P.ID
FROM Virta.dbo.Henkilon_patevyys HP
    JOIN Virta.dbo.Henkilo H ON H.ID = HP.HenkiloID
    JOIN Virta.dbo.Opintosuoritus OS ON HP.OpintosuoritusID = OS.ID
    JOIN Virta.dbo.Patevyys P ON HP.Patevyysid = P.ID
    JOIN Virta.dbo.Opiskelija O ON O.HenkiloID = H.ID
WHERE   OS.Suorituspaivamaara BETWEEN @vuosi+'-01-01' AND @vuosi+'-12-31'     
AND    P.Koodi IN ('iu','ir','iy','im','ix') /* Erilliset opettaja pätevyyskoodit */   
 


INSERT INTO #Lopputulos_patevyys (erilliset_opettajan_opinnot,patevyys_selite,suoritusvuosi_ja_kuukausi,suorituspvm,henkilotunnus,henkilon_nimi,sukunimi,etunimet,opintosuorituksen_avain,opiskelija_avain,db,opintosuoritusid,opiskelijaid,patevyysid )
SELECT erilliset_opettajan_opinnot,patevyys_selite,suoritusvuosi_ja_kuukausi,suorituspvm,henkilotunnus,henkilon_nimi,sukunimi,etunimet,opintosuorituksen_avain,opiskelija_avain,db,opintosuoritusid,opiskelijaid,patevyysid
FROM #patevyys


CREATE TABLE #sijaintikunta (
    opintosuoritusid int,
    oppilaitostunnus varchar(5),
    oppilaitosnimi varchar(100),
    koodi varchar(3),
    kunta varchar(200) ,
    opiskelijaid int,
    erilliset_opettajan_opinnot varchar(2)
     
)


INSERT INTO #sijaintikunta ( opintosuoritusid, oppilaitostunnus, oppilaitosnimi, koodi, kunta , opiskelijaid, erilliset_opettajan_opinnot)
SELECT DISTINCT p.opintosuoritusid, ORG.Koodi, ORG.Nimi ,k.koodi, k.nimi , p.opiskelijaid, p.erilliset_opettajan_opinnot
FROM #patevyys p
      JOIN virta.dbo.Op_suorituksen_organisaatio op_org ON op_ORG.OpintosuoritusID = p.opintosuoritusid
      JOIN virta.dbo.Organisaatio ORG ON ORG.ID = op_org.OrganisaatioID
      JOIN virta.dbo.Opiskeluoikeus OO ON p.opiskelijaid = oo.OpiskelijaID
      JOIN virta.dbo.Opiskeluoikeusjakso OJ ON OJ.OpiskeluoikeusID = OO.id         
      JOIN virta.dbo.Kunta K ON K.ID = OJ.KuntaID
WHERE k.koodi <> '999'


--SELECT * FROM #sijaintikunta
CREATE TABLE #dubbla (
    opiskelijaid int,
    koodi varchar(3),
    kk varchar(10),
    erilliset_opettajan_opinnot varchar(2)
)

INSERT INTO #dubbla (opiskelijaid, koodi,kk,erilliset_opettajan_opinnot)
SELECT p.opiskelijaid , s.koodi, p.db, p.erilliset_opettajan_opinnot
FROM #patevyys P
    JOIN #sijaintikunta S ON S.opintosuoritusid = p.opintosuoritusid
ORDER BY db, oppilaitostunnus, henkilotunnus


CREATE TABLE #poistettavat (
  kunta varchar(3),
  opintosuoritusid int
)


INSERT INTO #poistettavat (kunta,opintosuoritusid )
SELECT CASE
    
    WHEN S.oppilaitostunnus = '01901' AND s.koodi <> '091' THEN s.koodi
    WHEN S.oppilaitostunnus = '01903' AND s.koodi <> '853' THEN s.koodi
    WHEN S.oppilaitostunnus = '10122' AND s.koodi <> '837' THEN s.koodi
    WHEN S.oppilaitostunnus = '01906' AND s.koodi <> '272' THEN s.koodi
    WHEN S.oppilaitostunnus = '10089' AND s.koodi <> '853' THEN s.koodi
    WHEN S.oppilaitostunnus = '10088' AND s.koodi <> '167' THEN s.koodi
    END
    AS kunta
    ,s.opintosuoritusid

FROM #sijaintikunta s WHERE s.opiskelijaid IN (

       SELECT opiskelijaid 
       FROM #dubbla
      GROUP BY opiskelijaid
      HAVING count(*)>1

  )
ORDER BY s.opiskelijaidUPDATE L
SET L.kunta = S.kunta,
  L.koodi = S.koodi,
  L.oppilaitostunnus = S.oppilaitostunnus,
  L.oppilaitosnimi = S.oppilaitosnimi

FROM #Lopputulos_patevyys L
    JOIN #sijaintikunta S ON S.opintosuoritusid = L.opintosuoritusid
WHERE L.opintosuoritusid NOT IN (SELECT p.opintosuoritusid FROM #poistettavat p WHERE p.kunta = S.kunta AND p.opintosuoritusid = s.opintosuoritusid)
AND S.kunta NOT IN (SELECT p.kunta FROM #poistettavat p WHERE p.kunta = S.kunta AND p.opintosuoritusid = s.opintosuoritusid)
CREATE TABLE #TK_eriope_patevyydet (
  Oppilaitostunnus varchar(5) ,
  oppilaitosnimi varchar(50) ,
  koulutuksen_sijaintikunta varchar(3) ,
  kunta varchar(30) ,
  Erilliset_opettajan_opinnot varchar(3) ,
  patevyys_selite varchar(50) ,
  suoritusvuosi_ja_kuukausi varchar(6) ,
  suorituspvm date ,
  Henkilotunnus varchar(11) ,
  Henkilon_nimi varchar(60) ,
  Sukunimi varchar(50) ,
  Etunimet varchar(50) ,
  opintosuorituksen_avain varchar(50) ,
  opiskelija_avain varchar(50) ,
  paivityspvm smalldatetime ,
  DB varchar(20) 
) 


INSERT INTO #TK_eriope_patevyydet( 
      Oppilaitostunnus
      ,oppilaitosnimi
      ,koulutuksen_sijaintikunta
      ,kunta
      ,Erilliset_opettajan_opinnot
      ,patevyys_selite
      ,suoritusvuosi_ja_kuukausi
      ,suorituspvm
      ,Henkilotunnus
      ,Henkilon_nimi
      ,Sukunimi
      ,Etunimet
      ,opintosuorituksen_avain
      ,opiskelija_avain
      ,paivityspvm
      ,DB )
SELECT      
  L.oppilaitostunnus,
  L.oppilaitosnimi,
  L.koodi,
  L.kunta,
  L.erilliset_opettajan_opinnot,
  L.patevyys_selite,
  L.suoritusvuosi_ja_kuukausi,
  L.suorituspvm,
  L.henkilotunnus,
  L.henkilon_nimi,
  L.sukunimi,
  L.etunimet,
  L.opintosuorituksen_avain,
  L.opiskelija_avain,
  getdate(),
  L.db
FROM #Lopputulos_patevyys L


DELETE FROM [TK_eriope_patevyydet]

INSERT INTO [dbo].[TK_eriope_patevyydet]
      ([Oppilaitostunnus]
      ,[oppilaitosnimi]
      ,[koulutuksen_sijaintikunta]
      ,[kunta]
      ,[Erilliset_opettajan_opinnot]
      ,[patevyys_selite]
      ,[suoritusvuosi_ja_kuukausi]
      ,[suorituspvm]
      ,[Henkilotunnus]
      ,[Henkilon_nimi]
      ,[Sukunimi]
      ,[Etunimet]
      ,[opintosuorituksen_avain]
      ,[opiskelija_avain]
      ,[paivityspvm]
      ,[DB])

SELECT Oppilaitostunnus,oppilaitosnimi,koulutuksen_sijaintikunta,kunta,Erilliset_opettajan_opinnot,patevyys_selite,suoritusvuosi_ja_kuukausi,suorituspvm,Henkilotunnus,Henkilon_nimi,Sukunimi,Etunimet,opintosuorituksen_avain,opiskelija_avain,paivityspvm,DB
FROM #TK_eriope_patevyydet  
 

DROP TABLE #patevyys
DROP TABLE #sijaintikunta
DROP TABLE #dubbla
DROP TABLE #poistettavat
  
DROP TABLE #Lopputulos_patevyys
DROP TABLE #TK_eriope_patevyydet

-- Loppu. Slut. The End. Die Ende. 
Tarkistustiedosto

Puolipiste erotelut csv-tiedosto
Oppilaitostunnus;Koulutuksen sijaintikunta;Erilliset opettajan opinnot;Opintojen suoritusvuosi ja -kuukausi;Henkilotunnus;Sukunimi;Etunimet;opintosuorituksen_avain;opiskelija_avain


SarakeKuvaus
OppilaitostunnusTilastokeskuksen antama virallinen 5-numeroinen oppilaitostunnus.
Koulutuksen sijaintikunta

091 = Helsinki

109 = Hämeenlinna

167 = Joensuu

179 = Jyväskylä

205 = Kajaani

272 = Kokkola

398 = Lahti

564 = Oulu

684 = Rauma

698 = Rovaniemi

740 = Savonlinna

837 = Tampere

853 = Turku

Erilliset opettajan opinnotPätevyyskoodi

"iu" (entinen 670 = erilliset erityisopettajan opinnot)

"ir" (entinen 674 = erilliset erityislastentarhanopettajan opinnot)

"iy" (entinen 678 = erilliset opinto-ohjaajan opinnot)

"im" (entinen 904 = erilliset aineenopettajan pedagogiset opinnot)

"ix" (entinen 912 = ammatillisten oppilaitosten ja kansan- ja kansalaisopistojen kasvatustieteelliset opinnot)

Opintojen suoritusvuosi ja -kuukausiVuosi, kuukausi (vvvvkk)
HenkilotunnusOpiskelijan henkilötunnus
SukunimiOpiskelijan sukunimi
EtunimetOpiskelijan etunimet
opintosuorituksen_avainPätevyys opintosuorituksen Virta avain (yksilöivä tunniste)
opiskelija_avainOpiskelijan Virta avain (yksilöivä tunniste) • No labels

1 Comment

 1. Otetaanko tässä huomioon kaikki suorituksiin liittyvät pätevyyskoodit vai jätetäänkö pois ne, joissa on suorituspäivänä tutkarioikeus olemassa? En saanut tätä selville sql:stä.