Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eduskunta hyväksyi 21.11.2017 KOSKI-palvelun tarvitseman lain valtakunnallisista opinto-ja tutkintorekistereistä. KOSKI-palvelu on otettu käyttöön 1.1.2018. Palvelun on tarkoitus olla täydessä laajuudessaan käytössä vuonna 2019.

 

Koski sujuvoittaa viranomaisasiointia ja vähentää päällekkäistä virkatyötä, koska tiedot löytyvät yhdestä paikasta. Tietovarannosta voidaan jakaa tietoa viranomaistoimijoille, esimerkiksi opetuksen ja koulutuksen järjestäjille, kunnille, Opetus- ja kulttuuriministeriölle, Opetushallitukselle, Kelalle, Eläketurvakeskukselle, TE-hallinnolle, Kansalliselle arviointivirasto KARVI:lle, Valviralle ja Tilastokeskukselle.

 

Opetushallitus toimii Kosken rekisterinpitäjänä.

  • No labels