Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VIRTA-opintotietopalvelu kokoaa tiedot opiskelijoiden kansainvälisestä liikkuvuudesta

Korkeakoulut, opetus- ja kulttuuriministeriö, Tilastokeskus, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, Opetushallitus ja CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy ovat sopineet, miten opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden kansainväliseen liikkuvuuteen liittyviä tietoja kootaan VIRTA-opintotietopalveluun. Keskustelua on käyty KV-VIRTA-asiantuntijaryhmässä yhdessä korkeakoulujen kanssa. Tietovarannosta tietoa voidaan välittää korkeakoulujen omia prosesseja tukeviin palveluihin sekä vastata eri tiedonkerääjien tietotarpeisiin.

Tiedot kirjataan korkeakouluissa uusien määritysten mukaisesti ja tuodaan tietovarantoon vuoden 2016 alusta lähtien. Vuoden 2017 tammikuussa tietovarannosta poimitaan tiedot vuotta 2016 koskeviin lakisääteiseen CIMO:n ja EU-asetukseen perustuvaan Tilastokeskuksen/EuroSTAT:n liikkuvuustiedonkeruisiin .

Muutos on edellyttänyt korkeakouluissa kansainvälisen liikkuvuuden hallinnan järjestelmien ja opintotietojärjestelmien tietojen yhdistämistä.

Ajankohtaista

KV-liikkuuustietoihin liittyviä kysymyksiä käsitellään puolivuosittain pidettävissä avoimissa etäkokouksissa. Etäkokouksista tiedotetaan VIRTA-opintotietopalvelun yhteyshenkilöille sekä sähköpostilistan kv-virta(ät)postit.csc.fi kautta.

 

 

Liikkuvuusjaksotiedot 

  • Kuvaus tiedoista löytyy sivulta Tietovarannon tiedot.
  • Liikkuvuusjaksot tuodaan tietovarantoon joko samassa yhteydessä muiden skeematiedostojen kanssa omana tiedostonaan tai kaikki skeemat yhdistävän VIRTA-skeeman osana.
  • XML-skeema

Uudet koodistot ja lisäykset olemassaoleviin koodistoihin

Projektin materiaalit