Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

RAKETTI-VIRTA-projektin lausuntopyyntö korkeakouluille ja sidosryhmille Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon tietosisällöstä kesä-syyskuussa 2012: Julkaistu 18.6.2012

Lausuntopyyntöön saadut vastaukset

Lausujat

  • Lausunnon antoivat kaikki opetus- ja kulttuuriministeriön alaiset korkeakoulut
    • Taideyliopistoon kuuluvat korkeakoulut, Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu antoivat yhteisen lausunnon
  • Lausunnon antoi myös Maanpuolustuskorkeakoulu
  • Projektiin osallistuvat viranomaiset, Opetushallitus ja Tilastokeskus antoivat lausunnon
  • Sidosryhmistä lausunnon antoivat Avoimen yliopiston Foorumi, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijoiden liitto SAMOK ry ja Suomen yliopistot UNIFI ry sekä Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
  • Oodi-konsortiolta saatiin tiedoksi Oodin tietosisällön vertailu rajausluonnokseen, vertailu on liitteenä useiden Oodi-yliopistojen lausunnossa

Koosteet ja yhteenveto

Lausunnot

Toistaiseksi näkymänä korkeakoulukohtaisiin toteutustiketteihin JIRA-asianhallintajärjestelmässä (edellyttää HAKA-kirjautumista)

T Key Summary Assignee Reporter P Status Resolution Created Updated Due
Loading...
Refresh

  • No labels