Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 


 

Julkaistu 18.6.2012

RAKETTI-VIRTA-projektin lausuntopyyntö korkeakouluille ja sidosryhmille Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon tietosisällöstä kesä-syyskuussa 2012

  • Jakelu: yliopistot, ammattikorkeakoulut, Opetushallitus, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, SYL, SAMOK
  • Tiedoksi: korkeakoulujen RAKETTI-VIRTA-projektia varten nimeämät yhteyshenkilöt, UNIFI, ARENE, RAKETTI-Opi-osahankkeen Synergiaryhmä, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opintoasioiden johtajien verkostot, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien verkostot

Saate

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto (HE 44/2012 vp) on tietojärjestelmä, jossa korkeakoulut säilyttävät kopiota osasta opiskelijarekisteriensä (ja tulevaisuudessa mahdollisesti muiden henkilörekisteriensä) tietosisällöstä.

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon toteuttaminen RAKETTI-VIRTA-projektissa edellyttää sitä, että korkeakoulut tuottavat tietovarannon tietosisällön omista lähdejärjestelmistään. RAKETTI-VIRTA-projekti pyytää korkeakouluja ja muita sidosryhmiä lausumaan Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon tietosisällön rajausluonnoksesta.

Tämän lausuntopyynnön päätavoitteena on vahvistaa Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon tietosisältö yksittäisen tiedon tarkkuudella. RAKETTI-VIRTA-projektissa laaditusta tietosisällön rajausluonnoksesta annettavien lausuntojen pohjalta projektin ohjausryhmä päättää tietosisällöstä kokouksessaan 5.10.2012.

Lisäksi tavoitteena on selvittää, millaisista tietolähteistä korkeakoulut voivat tietovarannon tietosisällön tuottaa sekä antaa korkeakouluille mahdollisimman pitkä aika valmistautua tietovarannon tietovaatimuksiin. Lausuntokierroksella ei vielä kiinnitetä huomiota tietojen teknisiin määrityksiin eikä tietojen ilmentymiä mahdollisesti koskeviin yksityiskohtaisimman tason eroihin (koodistot), mihin palataan korkeakoulujen nimeämien yhteyshenkilöiden kanssa syksyllä 2012.

Lausuntoaineistoon tutustuminen kannattaa aloittaa johdannosta, jossa lausuntopyynnön taustaksi kuvataan uutta lainsäädäntöä, opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen sopimia yhteisiä linjoja ja lisätietoina tarkemmin RAKETTI-VIRTA-projektia. Varsinaisen lausuttavan aineiston osalta ensimmäiseksi tulisi perehtyä "yhteisen tietoarkkitehtuurin isojen linjojen kuvaukseen". Lausuntopyyntöä täydentävät taustamateriaalit sekä vastaukset eräisiin luonnoksen valmisteluvaiheessa esitettyihin kysymyksiin.

Lausunnot tulee jättää RAKETTI-VIRTA-projektille viimeistään perjantaina 14.9.2012. Lausunnot tulee toimittaa sähköpostiosoitteeseen virta ät csc piste fi.  

Lausuntoaineistoon tutustumista ja aineistoon liittyviä kysymyksiä ja kommentteja varten järjestetään sarja etäkokouksia. Kesäkuussa pidettävät samansisältöiset materiaalin esittelykokoukset, jotka nauhoitetaan ja tarjotaan lausuntokierroksen wiki-sivuilla (tässä) myös itsenäistä katsomista varten.

Lausuntokierroksen materiaalin esittelykokoukset oli 19. ja 26.6. Esittely on katsottavissa tästä linkistä (nauhoitus 19.6., 1h 50 min, ACP-video); suora linkki http://csc-fi.adobeconnect.com/p6e372shkvj/

Avoimet kokoukset lausuntokierrokseen liittyviä kysymyksiä ja kommentteja varten, Adobe Connect -etäkokous https://csc-fi.adobeconnect.com/raketti/

  • 2.8.2012 torstai kello 9:00-11:00 
  • 8.8.2012 keskiviikko kello 14:00-16:00
  • 16.8.2012 torstai kello 14:00-16:00 
  • 21.8.2012 tiistai kello 9:00-11:00 
  • 27.8.2012 maanantai kello 14:00-16:00 

Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antaa projektipäällikkö Antti Mäki (sähköpostitse virta ät csc piste fi, puhelimitse 050 430 9119).

Allekirjoitukset

Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen

 

Projektipäällikkö Antti Mäki

Ohjausryhmän puheenjohtaja, RAKETTI-VIRTA-projekti
Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

RAKETTI-VIRTA-projekti
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Lausuttava aineisto ja lausuntopyyntö:

Lausuttava aineisto wikimuodossa

 

  File Modified
Microsoft Excel Sheet 2012_06_18_Lausuttava_aineisto.xls Taulukko lausuttavasta aineistosta ja täydentävästä materiaalista 18.6. 2012 by Antti Mäki
Microsoft Word Document 2012_06_18_RAKETTI-VIRTA-lausuntopyynto.docx Saate ja lausuntopyyntö tausta-aineistoineen tulostettavassa muodossa 18.6. 2012 by Antti Mäki


  • No labels