Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 •  
Sisältö ja toteutustapa valmisteltu
 •  
Päätös käyttöönotosta tehty
 •  
Viety testirajapintaan
 •  
Tuotantoon siirto sovittu

Lisättävät tietueet:

 • Opiskeluoikeuteen liittyvä lukukausikohtainen tietomaksuvelvollisuuden suuruudesta (euroa/lukukausi)
 • Lukukausi-ilmoittautumiseen liittyvä tieto maksetusta summasta (euroa/lukukausi)
 • Tieto apurahan suuruudesta (euroa/lukukausi)
 • Opiskeluoikeusjakson nimitieto (lisätietokenttä kieliversioituna)

Huom! Tieto maksetusta summasta tuodaan tietokenttään kokonaislukuna.

Tausta

VIRTA-opintotietopalvelun lukuvuosimaksuvelvollisia ja lukuvuosimaksua koskevia tietoja on päätetty laajentaa, jotta Maahanmuuttoviraston pystyisi automatisoimaan oleskelulupiin liittyvää päätöksentekoansa. Tiedoille on tunnistettu myös muita viranomaistarpeita (Tilastokeskus). Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmä on hyväksynyt tietomallilaajennuksen sisällön ja käyttöönoton kokouksessaan 26.3.2020 Tietomallilaajenuksen käyttöönoton mahdollistava lainsäädäntö astui voimaan 1.9.2020 (615/2020) Tuotantoon siirron ajankohdasta sovitaan Migrin, OPH:n ja korkeakoulujen kanssa syksyn 2020 aikana.

Samassa yhteydessä on valmisteltu ja hyväksytty myös lisätietokentän kentän käyttöönotto opiskeluoikeusjakson nimitietoa varten. Korkeakoulut voivat tuoda tämän kentän kautta selkokielisen nimen opiskeuoikeusjaksolle.

Tekninen kuvaus

XML skeemaluonnokset löytyvät Virta OTP GitHubista:

Esim. XML:

Lukuvuosimaksuihin liittyvät muutokset


Uudet tiedot (Elementit ja attribuutit)

 1. Opiskeluoikeustiedoissa:
  <LukuvuosiMaksu>
  Aikajakso (Lukukausi)  <AlkuPvm> ja <LoppuPvm>
  Vaadittu summa (Maksuvelvollisuus) <Summa>  euromäärä kokonaislukuna

 2. Lukukausiilmoittaumistiedoissa:
  <LukuvuosiMaksu liitetty opiskeluoikeuteen opiskeluoikeusAvain

  Itse Maksettu <Summa>
  Ei itse maksettu <Apuraha>


Maksun tila <Maksettu> Kokonaan (1) tai ei maksettu (0). 

Lukukausiilmoittumisen opiskeluoikeus linkittyy siihen opiskeluoikeuteen jossa olemassa Rahoituslähde 5 (Lukuvuosimaksuvelvollinen)  
Opiskeluoikeudessa on vaadittu summa (maksuvelvollisuus)  ja maksettu summa on lukukausiilmoittaumisessa:Opiskeluoikeusjakson nimi tieto muutokset

<Nimi> kieliversioituna kieli attribuutilla. Voi olla niin monta <Nimi> kenttää niin monella eri kielellä kuin haluaa.
Vapaamuotoinen tekstikenttä, max 200 merkkiä..Linkkejä

Lukuvuosimaksutietoryhmän sivut: Koontisivu tyoskentelyn tuloksista • No labels