Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opetus- ja kulttuuriministeriön opintopistetiedonkeruu toteutetaan korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta, lukuun ottamatta harjoittelukouluissa suoritettuja opintopisteitä. Lisätietoa opetus- ja kulttuuriministeriön suorista tiedonkeruista löytyy mm. tiedonkeruukäsikirjoista.

  • No labels