Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opiskeluoikeuden tila - aktiivinen

Selitys

Opiskeluoikeuden tila on aktiivinen silloin, kun opiskelijalla on oikeus suorittaa aktiiviseen opiskeluoikeuteen liittyviä opintoja. Ainoastaan aktiiviseen opiskeluoikeuteen kohdistuu lukukausi-ilmoittautumisia (1: läsnä, 2: poissa, 3: poissa, ei kuluta opintoaikaa) eli lukukausi-ilmoittautuminen ja sen tuloksena lukukausi-ilmoittautumisen tila tarkentaa aktiivisen opiskeluoikeuden tietoja. Opiskeluoikeus säilyy siis aktiivinen-tilassa opiskelijan ilmoittautuessa poissaolevaksi. Oppija voi siis ilmoittautua poissaolevaksi aktiivisesta opiskeluoikeudestaan ja opiskeluoikeuden tila ei tällöin muutu. Normaalitoiminnassa opiskeluoikeuden tilaksi ei mahdollisesti erikseen eroteta, että kyse on aktiivisesta opiskeluoikeudesta vaan opiskeluoikeus on (kun se on aktiivinen) ja opiskeluoikeuteen liittyvät tilat tulevat kyseeseen silloin, kun kyse ei enää ole kyseisen koulutuksen opiskelijasta joko pysyvästi tai tilapäisesti. Ainoastaan aktiivinen opiskeluoikeus kertoo tilastointimielessä, että kyseessä on koulutuksen (korkekoulun) opiskelija, kaikki muut opiskeluoikeuden tilat tarkoittavat, että kyseessä ei ole opiskelija esimerkiksi opiskelijamääriä laskettaessa.

  • No labels