Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opiskeluoikeuden tyyppi - Erillisoikeus

Selitys

Opiskeluoikeuden tyyppi on erillinen opiskeluoikeus, kun korkeakoulu on myöntänyt oppijalle ajallisesti ja sisällöllisesti rajatun oikeuden suorittaa tietyn koulutuksen (opintojakson tai -kokonaisuuden) ilman tutkinnonsuorittamisoikeutta. Tutkintoon johtamattomat opiskeluoikeudet, jotka eivät kategorisoidu muihin opiskeluoikeuden tyyppeihin, saavat myös erillinen opiskeluoikeus -koodiarvon.

  • No labels