Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pätevyys

Katso erikseen merkintä Opettajat ja pätevyyskoodisto

Opettajat ja patevyyskoodisto

Selitys

Tietovarantoon tuotavasta tiedosta kerätään ensisijaisesti vain Tilastokeskuksen keräämää tietoa opettajan pätevyydestä (1: opettaja), mikä tarkoittaa aineenopettajia "Aineyhdistelmässä sivuaineena aineenopettajan pedagogiset opinnot", koska sitä ei saada koulutusluokituksen perusteella.

Opettajan tutkinnot, kuten luokanopettaja, lastentarhanopettaja, erityisopettaja jne. otetaan opiskeluoikeuden kohteena tai tutkintolajisen opintosuorituksen tuottamana tietona kiinni koulutusluokituksen avulla. Esimerkki koulutusluokituksen perusteella saatavista pätevyystiedoista sekä opiskeluoikeuden kohteena olevan tutkinnon koulutusluokituksena että tutkintolajisen opintosuorituksen koulutusluokituksena:

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/koulutus/001-2011/712.html

Yliopistojen erilliset opettajan opinnot -tiedonkeruu on tarkoitus jatkossa toteuttaa myös tietovarannosta, vaikka sen edellyttämä tietosisältö ei kuulunut hallituksen esityksen mukaiseen tallennusvelvollisuuteen (OKM:n kirje 5.12.2012). Tätä varten koodistossa on erillisten opettajaopintojen tiedonkeruun koodistot (670, 674, 678, 904, 912).

Ammattillisen opettajakoulutuksen tietojen toteutetaan myös tietovarannosta, vaikka sen edellyttämä tietosisältö ei kuulunut hallituksen esityksen mukaiseen tallennusvelvollisuuteen (OKM:n kirje 5.12.2012). Näiden osalta opiskeluoikeuden tyyppi kertoo opintojen kohteen.

Erillinen koodi "2: lastentarhanopettaja" on ammattikorkeakouluopintoja varten silloin kun pätevyys ei selviä opintosuorituksen tai opiskeluoikeuden kohteena olevan koulutusluokituksen koodin kautta.

Muiden pätevyyksien tuomiseen on varauduttu ja korkeakoulut, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä pätevyystietoja keräävät viranomaiset voivat jatkossa sopia tietojen keräämisestä tietovarannon kautta. Tätä varten koodistoon on valmiiksi poimittu Valviralle raportoitavia pätevyyksiä. Käytännössä tutkintojen luokittelu Tilastokeskuksen koulutusluokitukseen eli "6-numeroiseen" kertoo esimerkiksi sote-alan ja ammatillisten lisensiaattien tutkintojen pätevyyksistä.

Keskustelua 19.2.2013 alkaen

<SARI PULKKINEN, 19.2.2013>

Opiskeluoikeuden pätevyys -koodiston kohdalla jäin miettimään, mitä "opettaja" tarkoittaa. Esim. miksi luokanopettaja on koodistossa erikseen, mutta lastentarhanopettaja puuttuu. Tarkoittaakohan "opettaja" siis aineenopettajia vaiko kaikkia opettajan pedagogiset opinnot suorittaneita/suorittavia? Kenties se voidaan liittää myös tutkintojen ulkopuolisiin opiskeluoikeuksiin - siis myös erillisinä opintoina suoritettaviin pedaoikeuksiin. Koodisto kannattaa ehkä vielä tarkistaa Tilastokeskuksen kanssa ja lisäksi pätevyyskoodit tarvitsevat selitteitä.

<ANTTI MÄKI, 20.2.2013>

Opiskeluoikeus-käsitteen ja Pätevyys-käsitteen välille lisätään liitos "Opiskeluoikeuden pätevyys". Näin voidaan kertoa, että henkilö opiskelee kohti jotain pätevyyttä. Kuitenkin esimerkkinä esitetty koodisto on siis pätevyys-koodisto yleensä eikä vain opiskeluoikeuden pätevyys.

Opiskeluoikeus: http://tietomalli.csc.fi/Opinto-oikeus-kaavio.html

Pätevyys: http://tietomalli.csc.fi/P%C3%A4tevyys.html

https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Tietovarannon+koodistot#Tietovarannonkoodistot-PätevyysPatevyys

Ks. selitys yllä. 

  • No labels