Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Tiedonkeruut 2020


Ajankohta VIRTA-data päivitettynä viim.TiedonkeruuTekninen toteutus ja  valmistelut
Tammikuu31.1.Tilastokeskuksen tutkintotiedonkeruu, AMK & YOKorkeakoulut päivittävät tietonsa Virrassa ajantasaisiksi viimeistään 31.1.2019 klo 19.00 mennessä. CSC toteuttaa poimintatiedoston muodostuksen ja toimituksen TK:lle. Tiedot toimitetaan TK:lle 3.2.
Helmikuu31.1.Tilastokeskuksen tutkintotiedonkeruun ennakkotieto OKM:lleKorkeakoulujen ajantasaisiksi päivittämien tietojen pohjalta, CSC toteuttaa poimintatiedoston muodostuksen TK:n aineistosta ja tietojen toimituksen OKM:lle
Helmikuu28.2OKM:n Opintopistetiedonkeruu, AMK & YOOpintopistetiedonkeruun opintopistetiedot  haetaan suoraan VIRTAsta rajapinnan kautta Vipusen raportoinnin pohjaksi. Korkeakoulut päivittävät tietonsa ajantasaisiksi viimeistään 28.2. klo 19.00 mennessä
Helmikuu28.2.OKM:n Maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen tiedonkeruu (AMK)Tiedot haetaan suoraan VIRTAsta rajapinnan kautta Vipusen raportoinnin pohjaksi. Korkeakoulut päivittävät tietonsa ajantasaisiksi viimeistään 28.2. klo 19.00 mennessä.
Helmikuu28.2.OKM:n Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tiedonkeruu (AMK)Tiedot haetaan suoraan VIRTAsta rajapinnan kautta Vipusen raportoinnin pohjaksi. Korkeakoulut päivittävät tietonsa ajantasaisiksi viimeistään 28.2. klo 19.00 mennessä.
Helmikuu28.2.OKM:n tiedonkeruun suoritetuista opinnäytetöistä (AMK)Tiedot poimitaan suoraan VIRTA-opintotietopalvelusta tai vaihtoehtoisesti ammattikorkeakoulu toimittaa tiedot VIRTA-tiimille csv-tiedostona. Tietojen päivitys tai toimitus VIRTA-tiimille viimeistään 28.2. klo 19.00 mennessä
Helmikuu28.2.OKM:n tiedonkeruu Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina (YO)Tiedot haetaan suoraan VIRTA-opintotietopalvelusta. Yliopisto voi vaihtoehtoisesti toimittaa tiedot VIRTA-tiimille csv-tiedostona. Tietojen päivitys tai toimitus VIRTA-tiimille viimeistään 28.2. klo 19.00 mennessä
Helmikuu28.2Opetushallituksen liikkuvuusjaksotiedonkeruuCSC toteutaa poimintatiedoston muodostamisen ja toimittaa tiedot OPH:lle. Korkeakoulut päivittävät tietonsa ajantasaisiksi viimeistään 28.2.2019  klo 19.00 mennessä. CSC toteuttaa poimintatiedoston muodostuksen ja toimituksen OPH:le. Tiedot toimitetaan OPH:lle 2.3.
Huhtikuu24.4.TK:n EuroStat-tiedonkeruu vuonna 2019 tutkinnon suorittaneiden liikkuvuusjaksoistaCSC toteutaa poimintatiedoston muodostamisen ja toimittaa tiedot TK:lle. Korkeakoulut päivittävät tietonsa ajantasaisiksi Virrassa viimeistään 24.4. klo 19.00
ToukokuuTBDOKM:n tiedonkeruu (AMK & YO): Tiedot uusien opiskelijoiden aiemmista opinto-oikeuksista ja tutkinnoista korkeakouluissaCSC muodostaa raportit Virran datasta (TBA) ajankohdan mukaisen tiedon perusteella ja PowerPivot raportit julkaistaan Opintohallinnon tilastopalvelu Vipusessa
ToukokuuTBD

OKM:n tiedonkeruu (AMK & YO: Tiedot ammattikorkeakoulujen maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen osallistuneista opiskelijoista,  jotka ovat aloittaneet  korkeakouluissa tutkintoon johtavat opinnot

CSC tuottaa poimintatiedoston ja toimittaa OKM:lle
Kesäkuu29.5.OKM:n opettajatiedonkeruu (YO & AMK) vuodelta 2019Korkeakoulujen ajantasaiksiksi päivittämien tietojen pohjalta, CSC toteuttaa poimintatiedoston muodostuksen ja toimituksen OKM:lle. Tiedot toimitetaan 1.6.
Kesäkuu29.5.

TK:n erillinen opettajan pätevyyksien tiedonkeruu vuodelta 2019


CSC  poimii tiedot suoraan VIRTAsta ja toimittaa ne TK:lle. Tiedot toimitetaan 1.6.
Syyskuu20.9.Kelan edistymisen seurannan aineistoCSC toteuttaa kelan pyyntötiedoston täydentämisen VIRTA-tiedoilla. CSC toimittaa aineiston Kelaan sovittuna ajankohtana.Korkeakoulujen tärkeää huolehtia, että

lukuvuodelle 2019-2020 kohdistuvat suoritukset kirjataan korkeakoulun rekisteriin ja tuodaan VIRTAan kattavasti ja ajoissa. Korkeakoulun sisänen aikataulu on hyvä suunnitella ja tiedottaa siten, että VIRTA-tiedot ovat päivitettynä jo hyvissä ajoin (2-3 pv) ennen Kela-aineiston muodostamista.

SyyskuuTBDOKM:n tiedonkeruu (AMK & YO): Opiskeluoikeuksien määrän tiedonkeruu päällekkäisistä opinto-oikeuksistaCSC muodostaa raportit Virran datasta (TBA) ajankohdan mukaisen tiedon perusteella ja PowerPivot-raportit julkaistaan Vipusessa
Lokakuu 20.10.Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruu, AMK & YOKorkeakoulut tuovat tietonsa Virtaan 20.10. klo 19 mennessä ja CSC tuottaa Tilastokeskuksen poimintatiedoston leikkausajankohdan (20.9.) mukaisista tiedoista ja toimittaa TK:lle 21.10.
Lokakuu20.10.55 op suorittaneet (viimeiset huomioidut pisteet 31.7.2020)Vastaava aikataulu kuin Tilastokeskuksen poiminnassa. Lukuvuoden 2019-2020 laskenta jäädytetään.
Lokakuu20.10.Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruun ennakkotiedot OKM:lleCSC toteuttaa ennakkotieto-formaatin mukaisten tiedostojen muodostamisen ja toimittaa tiedot OKM:lle

Muut tiedonhaut Virran tietosisällöstä

AjankohtaTiedon hyödyntäminenTekninen toteutus ja valmistelut
Alkaen elokuu 2016YTHS:lle tieto yths-maksun maksaneista opiskelijoistaCSC toteuttaa poiminnat, siirtotiedosto muodostuu YTHS:le päivittäin
Alkaen huhtikuu 2017Kelan kuukausiseurannan tiedotCSC toteuttaa poiminnan ja lähettää siirtotiedoston Kelan palvelimelle

Syyskuu-lokakuu


KELA:n edistymisen seurannan toteuttaminen Virran tietoja hyödyntäen. Toteutus ensisijaisesti VIRRAn kautta.CSC täydentää KELAn lähettämät korkeakoulukohtaiset pyyntötiedostostot Virran tiedoilla, tulostiedoston toimittaminen korkeakoulujen sftp-kansioihin lautakuntien käsittelyä varten


Suorat tiedonsiirrot eri palveluille

AjankohtaTiedonsiirtoPalvelu
MaaliskuuOpiskelijatietojen (mm. suoritetut tutkinnot) haku kevään yhteishakuja vartenOpintopolku
Toukokuu-SyyskuuLäsnäolotietojen haku korkeakouluopiskelijaksi ilmoittautumista vartenOILI
SyyskuuOpiskelijatietojen haku syksyn yhteishakuja vartenOpintopolku
Marraskuu-JoulukuuLäsnäolotietojen haku korkeakouluopiskelijaksi ilmoittautumista vartenOILI 

Korkeakoulujen yhteishakuun liittyvä tietojen haku vuosi 2019


Kevään 2020 yhteishaku
Huom! Yhteishaun aikatauluun tehty muutoksia pandemiasta johtuvan poikkeustilanteen vuoksi. Valintojen tulokset ilmoitetaan viimeistään

OPH massajulkaisee valintojen tulokset

viimeistään keskiviikkona 15.7.2020
(aiemmin 8.7.2020)
Todistusvalinattodistusvalintojen tulokset julkaistaan 27.5.
Opiskelupaikan vastaanotto viimeistään (ensimmäinen valinta)Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään keskiviikkona 22.7.2020 klo 15.00
(aiemmin 15.7.2020)
Syksyn 2020 yhteishaku
Valinnan tulokset viimeistään
Opiskelupaikan vastaanotto viimeistään (ensimmäinen valinta)

(Aikajanan tiedot: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SfaE9sV9tlEttF9YVgFu_h1HqqLjt5YOZIpO62uEb9Q/edit#gid=0&vpid=A2)

Lisämateriaalit ja poimintamääritelmät


Oppijan tietovirrat

Tilastokeskuksen tutkintotiedonkeruu yliopistot

Tilastokeskuksen tutkintotiedonkeruu ammattikorkeakoulut

Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruu ammattikorkeakoulut

Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruu yliopistot

Opintopistetiedonkeruu AMK

Opintopistetiedonkeruu YO

OPHn liikkuvuustiedonkeruu

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat

Maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen osallistuneet

Opiskeluoikeuksien maaran tiedonkeruu

Tutkinnot ja opiskeluoikeudet tiedonkeruu

Avoimen korkeakoulun suoritukset järjestävän organisaation mukaan

Tilastokeskuksen erilliset opettajan opinnot tiedonkeruu yliopistot

KELA

KSHJ


  • No labels