Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulut ovat antaneet luvan VIRTA-aineiston luovuttamiseen Tilastokeskuksen FIONA-tutkimusaineistojen etäkäyttöpalveluun. Aineisto on tutkijoiden käytettävissä FIONAssa lokakuusta 2017 lähtien. Tutkimuslupa VIRTA-aineiston käyttämiseen haetaan Tilastokeskuksen kautta ja korkeakoulut rekisterinpitäjinä vastaavat luvan myöntämisestä. FIONAssa käytettävissä oleva aineisto sisältää kattavasti VIRTAn tietosisällön ja tiedot päivitetään kerran vuodessa.

Lisätietoja FIONA-tutkimusaineistojen etäkäyttöpalvelusta.

Korkeakoulujen myöntämät FIONA-tutkimusluvat


Tutkimushanke
Korkeakoulu

Opiskelijavalinnat ja

korkeakouluopintojen nopeuttaminen


Miesten ja naisten väliset suoriutumiserot opettajankoulutuksessaKorkeakoulujen valintauudistuksen vaikutuksetUrbaania kasvua -tutkimus
Määräaika tutkimusluvalle
26.6.201813.12.201920.1.2020 / lisäaika 21.2.202024.3.2020
Aalto-yliopistoxx
x
Arcada yrkeshögskolanx

x
Centria amkx

x
Diakonia-amkx

x
Haaga-Helia amkxHankenxlupa saapunut tilastokeskukseen
xx
Helsingin yliopistoxxxxx
Humanistinen amkx

xx
Hämeen amkx

x
Itä-Suomen yliopistoxxxxx
Jyväskylän amkx

x
Jyväskylän yliopistoxxLupa saapunut tilastokeskukseenx
Kaakkois-Suomen amkx

xx
Kajaanin amkx

xx
Karelia-amkx

x
LAB-ammattikorkeakoulu


xx
Lahden amk


-
Lapin amk


xx
Lapin yliopistoxxLupa saapunut tilastokeskukseenx
Lappeenrannan teknillinen yoxx
x
Laurea-amkx

xx

Maanpuolustuskorkeakoulu 

(ei FIONAssa)
-
Metropolia-amkx

x
Novia yrkeshögskolanx

xx
Oulun amkx

xx
Oulun yliopistoxlupa saapunut tilastokeskukseenLupa saapunut tilastokeskukseenxx
Polamk


-
Saimaan amkx

-
Satakunnan amkxSavonia-amkx

x
Seinäjoen amkx

x
Taideyliopistoxx
xx
TAMKx

x
Tampereen yliopistoxxxxx
Tampereen teknillinen yliopistoxx
-
Turun amkx

xx
Turun yliopistoxxxx
Vaasan amkx

x
Vaasan yliopistoxx
xx
Åbo Akademixx
  • No labels