Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulut ovat antaneet luvan VIRTA-aineiston luovuttamiseen Tilastokeskuksen FIONA-tutkimusaineistojen etäkäyttöpalveluun. Aineisto on tutkijoiden käytettävissä FIONAssa lokakuusta 2017 lähtien. Tutkimuslupa VIRTA-aineiston käyttämiseen haetaan Tilastokeskuksen kautta ja korkeakoulut rekisterinpitäjinä vastaavat luvan myöntämisestä. FIONAssa käytettävissä oleva aineisto sisältää kattavasti VIRTAn tietosisällön ja tiedot päivitetään kerran vuodessa.

Lisätietoja FIONA-tutkimusaineistojen etäkäyttöpalvelusta.

Korkeakoulujen myöntämät FIONA-tutkimusluvat


Tutkimushanke
Korkeakoulu

Opiskelijavalinnat ja

korkeakouluopintojen nopeuttaminen


Miesten ja naisten väliset suoriutumiserot opettajankoulutuksessaKorkeakoulujen valintauudistuksen vaikutuksetUrbaania kasvua -tutkimusPerhesuhteiden vaikutukset taloudelliseen päätöksentekoon
Määräaika tutkimusluvalle
26.6.201813.12.201920.1.2020 / lisäaika 21.2.202024.3.202022.5.202021.8.2020 / lisäaika 18.9.20205.10.2020
Aalto-yliopistoxx
xxxxx
Arcada yrkeshögskolanx

xCentria amkx

x
x

Diakonia-amkx

xHaaga-Helia amkx
Lupa saapunut tilastokeskukseenx
Hankenxlupa saapunut tilastokeskukseen
xxx

Helsingin yliopistoxxxxxxxx
Humanistinen amkx

xxx
x
Hämeen amkx

x
xx
Itä-Suomen yliopistoxxxxxxxx
Jyväskylän amkx

x
xxx
Jyväskylän yliopistoxxLupa saapunut tilastokeskukseenx
x
x
Kaakkois-Suomen amkx

xxxLupa saapunut tilastokeskukseenx
Kajaanin amkx

xxxxx
Karelia-amkx

x

xx
LAB-ammattikorkeakoulu


xxxxx
Lahden amk


-Lapin amk


xxxxx
Lapin yliopistoxxLupa saapunut tilastokeskukseenx
xLupa saapunut tilastokeskukseen
Lappeenrannan teknillinen yoxx
x

x
Laurea-amkx

xxxxx

Maanpuolustuskorkeakoulu 

(ei FIONAssa)
-Metropolia-amkx

x
xei lupaax
Novia yrkeshögskolanx

xxxxx
Oulun amkx

xxxxx
Oulun yliopistoxlupa saapunut tilastokeskukseenLupa saapunut tilastokeskukseenxxxxx
Polamk


-
xx
Saimaan amkx

-Satakunnan amkx
xx
Savonia-amkx

x

xx
Seinäjoen amkx

x
xxx
Taideyliopistoxx
xxxxx
TAMKx

x
xx*
Tampereen yliopistoxxxxx


Tampereen teknillinen yliopistoxx
-Turun amkx

xxxxx
Turun yliopistoxxxxxxxx
Vaasan amkx

x

xx
Vaasan yliopistoxx
xxxxx
Åbo Akademixx


* myöntää tutkimusluvan ehdollisena, edellytämme, että tutkimuksen toteuttamisessa noudatetaan Suomen ja EU-alueen tietosuojalainsäädäntöä.

  • No labels