Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

HUOM! Tätä VIRTA-opintotietopalvelun wiki-sivustoa ei enää päivitetä. Uusi sivusto löytyy osoitteesta: https://wiki.eduuni.fi/display/CSCVIRTA/VIRTA-opintotietopalvelu

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelu

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelu on opetus- ja kulttuuriministeriön CSC:ltä ostama palvelu, jossa korkeakoulut säilyttävät kopiota opiskelijarekisteriensä osista sekä muiden henkilörekisterien tietosisällöstä. Teknisen käyttöyhteyden kautta korkeakoulujen rekistereissä olevat tiedot välitetään yhdenmukaisessa muodossa eri toimijoiden, kuten korkeakoulujen yhteishaun käytettäväksi. VIRTA-opintotietopalvelu tarjoaa välineen viranomaisten tiedonkeruiden järjestämiseksi siten, että kerättävä tieto on yhteismitallista ja laadukasta.  

VIRTA-opintotietopalvelu sisältää 38 suomalaisen korkeakoulun, eli yhteensä 1,3 miljoonan tutkinto-opiskelijan tiedot. Tietovaranto sisältää mm. tiedot opiskelijan suorittamista korkeakoulututkinnoista, opintosuorituksista, niiden arvosanoista, henkilön opiskeluoikeuksista korkeakoulututkintoon sekä tiedot opiskelupaikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta näihin tutkintoihin johtavaan koulutukseen.

Kansalaiset voivat katsoa omia opintotietojaan  KOSKI-palvelussa.

CSC-Tieteen tietotekniikan keskus kehittää ja ylläpitää VIRTA-opintotietopalvelua tietovarannon teknisen ylläpitäjän, opetus- ja kulttuuriministeriön valtuuttamana.

Tutustu VIRTAn hyödyntäjien asiakastarinoihin.

 in English


Ajankohtaista: VIRTA-opintotietopalvelun tutkintotiedonkeruun ohjevideo

VIRTA - Tutkintotiedonkeruun tarkistustiedostojen käyttö Excelissä:

https://video.csc.fi/media/VIRTA+-+Tutkintotiedonkeruun+tarkistustiedostojen+k%C3%A4ytt%C3%B6+Exceliss%C3%A4/0_z3dmppkf
Ajankohtaista

Yhteystiedot

VIRTA-opintotietopalvelulla on kaksi sähköpostilistaa

Palvelua koskevat tiedustelut: projektipäällikkö Helena Majamäki p. 050 3377 845, email: etunimi.sukunimi (ät) csc.fi

Koordinaattori Mari Aronen, p.0505167193, email: etunimi.sukunimi (ät) csc.fi