Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
ViranomainenTietotarveKuvausFrekvenssiLisätiedot
OKM


Yliopistojen opintopistetiedonkeruuOpintopistetiedonkeruu YOKerran vuodessa, kevät 
Tutkinnon osata avoimena yliopisto-opetuksena ja erillisinä opintoinaTutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoinaKerran vuodessa, kevät
Ammattikorkeakoulujen opintopistetiedonkeruuOpintopistetiedonkeruu AMKKerran vuodessa, kevät 
Avoimen korkeakoulun suoritukset järjestävän organisaation mukaanAvoimen korkeakoulun suoritukset järjestävän organisaation mukaanKerran vuodessa, kevät 
Opinnäytetöiden tiedonkeruuAmmattikorkeakoulujen opinnaytetyotKerran vuodessa, kevät
Maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen osallistuneetMaahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen osallistuneetKerran vuodessa, kevät
Avoimen amk-opetuksen  opiskelijatiedotAvoimen ammattikorkeakoulun opiskelijatKerran vuodessa, kevät 
Opettajan pätevyydet -tiedonkeruu YO ja AMKOpettajatiedonkeruuKerran vuodessa, kevät
Tiedot päällekkäisistä opinto-oikeuksista (amk ja yo)Opiskeluoikeuksien maaran tiedonkeruuSyksy 
Tiedot maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen osallistuneista opiskelijoista, jotka ovat aloittaneet ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa tutkintoon johtavat opinnotMaahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen osallistuneiden jatko-opinnotKevät 
Tiedot korkeakoulupaikan hakijoiden ja paikan vastaanottaneiden opiskelijoiden aiemmista opinto-oikeuksista ja tutkinnoista korkeakouluissaTutkinnot ja opiskeluoikeudet tiedonkeruuSyksy ja kevät
KOTA:n rekrytointitiedonkeruu aineiston täydennys KOTA-aineiston täydennys VIRTA-datalla (tohtorintutkinnot)Kerran vuodessa,kevät
Ennakkotietoaineisto TK:n opiskelijatilaston pohjalta (amk ja yo)ks. Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruutKerran vuodesa, syksy 
Ennakkoaineisto TK:n tutkintotilaston pohjalta (amk ja yo)ks. Tilastokeskuksen tutkintotiedonkeruutKerran vuodessa, kevät 
Lukuvuosimaksuvelvolliset opiskelijatTiedot lukuvuosimaksuvelvollisista opiskelijoistaKerran vuodessa, syksy
Erikoistumiskoulutukseen osallistuvatTiedot osallistuneista ja aiemmista tutkinnoista

55 op suorittaneiden laskentaKs. 55 op laskennan poimintakuvausPohjatiedot kesä, laskenta lokakuu 
Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneetLuonnosversio

Uraseurantakyselyn tausta-aineistoKyselyaineiston täydennys VIRTAsta saatavilla taustatiedoillaKyselyn aikataulussa
OPHOpiskelijatietojen (mm. suoritetut tutkinnot) haku korkeakoulujen yhteishakuja vartenKorkeakoulujen yhteishautMaaliskuu ja syyskuuWS-rajapinta

LiikkuvuustiedonkeruuKV-VIRTA liikkuvuustiedonkeruutKerran vuodessa, kevät

KOSKI: suoritetut tutkinnot eläketurvakeskukselle
Kerran vuodessa, kevätVuoden 2018 tutkinnoista alkaen
Tilastokeskus    
 Ammattikorkeakoulujen opiskelijatiedonkeruuTilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruu ammattikorkeakoulutKerran vuodessa, syksy 
 Yliopistojen opiskelijatiedonkeruuTilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruu yliopistotKerran vuodessa, syksy 
 Ammattikorkeakoulujen tutkintotiedonkeruuTilastokeskuksen tutkintotiedonkeruu ammattikorkeakoulutKerran vuodessa, kevät 
 Yliopistojen tutkintotiedonkeruuTilastokeskuksen tutkintotiedonkeruu yliopistotKerran vuodessa, kevät 
 Eriliset opettajan pätevyydetErilliset opettajan opinnot (pävittämättä)Kerran vuodessa, kesä 
 EuroStatTilastokeskuksen liikkuvuusjaksotiedonkeruuKerran vuodessa, kevätVuoden 2016 tutkinnoista alkaen
  Eurostudent-kysely VIRTA-aineiston hyödyntäminen rekisteriaineistona sekä opiskelijoiden yhteystietojen kerääminen korkeakouluilta ja välitys TK:lle Kyselyn aikataulun mukaan Viimeksi 2019
KELAAmmattikorkeakoulujen opiskelijatiedotKELAKuukausittain 
 Yliopistojen opiskelijatiedot Kuukausittaisten opiskelutietojen tietojenvälitys: Läsnä/poissaolot, valmistumiset, keskeytyksetKuukausittain 
 Edistymisen seuranta

KELAn pyyntötiedoston mukaan

http://www.kela.fi/documents/10180/1151585/TKUVAOVKK.pdf/ba0138ac-0313-425d-b8d4-3d2500280bd3

Kerran vuodessa, syksyTuotannossa

VirkailijakäyttöliittymäTietokyselyt opintotuen ratkaisutoiminnassaJatkuva, virka-aikaanTuotannossa
ValviraTerveydenhuollon opiskelijoiden opiskelunaikaiset pätevyydetOpiskelunaikaiset patevyystiedot ValviralleJatkuva, virka-aikaanTuotannossa ( Virta-poiminta)
 Sosiaalihuollon koulutusten tutkinnot ja pätevyydetTutkinto- ja pätevyystietojen kysely sähköiseen asiointipalveluun ja virkailijan käyttöliittymänJatkuva, virka-aikaanTuotannossa, WS-rajapinta
 Muut Valviran valvonnan alaan kuuluvat pätevyys- ja tutkintotiedot

Terveydenhuollon tutkinto- ja pätevyystietojen kysely sähköiseen asiointipalveluun ja virkailijan käyttöliittymään

Jatkuva, virka-aikaan

WS-rajapinta, VIRTA-poiminta

  • No labels