Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämä sivusto on korkeakoulujen VIRTA-opintotietopalvelun yhteyshenkilöiden työskentelytila. Viestit yhteyshenkilöille lähetetään sähköpostitse listalle virta-yhteyshenkilot.

Kokoukset ja muistiot

VIRTA-yhteyshenkilökokoukset: https://cscfi.zoom.us/j/442255172

Etäkokoukset

Etäkokouksissa esille nousseet kysymykset on koottu merkinnässä Kysy ja vastaa

Tulevat kokoukset
Menneet kokoukset ja nauhoitukset
2020:
2019:
2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012: