Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämä sivusto on korkeakoulujen VIRTA-opintotietopalvelun yhteyshenkilöiden työskentelytila. Viestit yhteyshenkilöille lähetetään sähköpostitse listalle virta-yhteyshenkilot.

Kokoukset ja muistiot

VIRTA-yhteyshenkilökokoukset: https://connect.funet.fi/VIRTA  

Etäkokoukset

Etäkokouksissa esille nousseet kysymykset on koottu merkinnässä Kysy ja vastaa

Tulevat kokoukset
  • 2.4.2019 klo 9.30-10.30
  • 23.4.2019 klo 9.30-10.30
  • 14.5.2019 klo 9.30-10.30
  • 4.6.2019 klo 9.30-10.30
Menneet kokoukset ja nauhoitukset
2019:
2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012: