Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koulutuksen hakupalveluja uusitaan. Nykyisten valtakunnallisten haku- ja valintajärjestelmien tilalle rakennetaan hakijoita ja oppilaitosten henkilökuntaa paremmin palveleva keskitetty verkkopalvelukokonaisuus. Uuteen verkkopalveluun kootaan jo olemassa olevia ja uudistettavia koulutustietoa tarjoavia palveluita sekä luodaan täysin uusia palveluita ja niiden toteuttamista tukevia tietojärjestelmiä. Verkkopalvelu toteutetaan valtiovarainministeriön koordinoiman sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe) Oppijan verkkopalvelut -hankkeena, jonka johtamisesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetushallitus toteuttaa hankkeeseen liittyvät hakeutujan palvelut ja todennetun osaamisen rekisterin.

Uutena palveluna tarjotaan mahdollisuus hakeutua saman verkkopalvelun kautta myös aikuiskoulutukseen. Tavoitteena on, että aikuisopiskelija löytää sopivan koulutuksen entistä helpommin ja palvelu helpottaa koulutuksen järjestäjän työtä. Aikuiskoulutuksen osalta suunnittelu alkoi elokuussa 2011, ja hakupalvelu on suunniteltu otettavaksi käyttöön loppuvuodesta 2014.

Aikuiskoulutuksen hakupalvelu -projekti on määrittelyvaiheessa. Kokoamme aikuiskoulutuksen erityisvaatimukset yhteen ja piirrämme palvelujen sisällöistä ns. rautalankakuvia. Määrittelydokumentaatiot tuotetaan tälle sivustolle, ja ohjeistamme määrittelyn kommentointia aina, kun se on ajankohtaista.

Koko palvelun määrittelytyötä voi reaaliaikaisesti seurata ja halutessaan kommentoida wikissä. Määrittelykokonaisuuksista koostetaan ns. palvelukortteja, joiden kautta rakenteilla olevia palveluita on helpompi hahmottaa. Koko hankkeen  palvelukortit löydät täältä:https://confluence.csc.fi/display/oppija/Palvelut. Tältä sivulta löydät erikseen aikuiskoulutusta koskevat palvelukortit.

Palveluita testataan loppukäyttäjillä jo määrittelyvaiheessa, jotta järjestelmästä tulisi mahdollisimman toimiva. Käytettävyystestausten raportit löytyvät täältä:https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=14452281.

Tärkeitä tapahtumia

Esiselvitys on hyväksytty projektin ohjausryhmässä, ja sen löydät täältä:AIKU_Esiselvitysraportti_1.0.pdf

Ajankohtaista tietoa Oppijan sivuilla. Täältä löydät mm. demotilaisuuksien esitykset.