Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Käyttötapauksen tila:

tilatulos

testaamatta

 

Tunniste

 

Käyttötapauksen nimi

Hakija ottaa opiskelupaikan vastaan

Prosessi

Opintojen aloittaminen

Toimijat

vahvasti tunnistautunut hakija

Tarkoitus

Hakija on rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi ks. käyttötapaus Luo käyttäjätili  ja voi vahvasti tunnistautuneena haun seurannan osiossa ottaa sähköisesti vastaan opiskelupaikan johon hänet on valittu tai ilmoittaa ettei ota tarjottua opiskelupaikkaa vastaan. 

Esiehdot

Hakija on kirjautunut palveluun vahvasti tunnistautuneena. Hakija on hakenut koulutukseen ja saanut tiedon, että hänet on valittu koulutukseen.

Jälkiehdot

Hakija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja tieto opiskelupaikan vastaanotosta tai peruutuksesta rekisteröityy hakutoiveelle.

Tyypillinen työnkulku

 1. Hakija kirjautuu palveluun vahvaa tunnistusta käyttäen (hakijan ei tarvitsee enää tehdä vahvaa tunnistusta erikseen paikan vastaanoton yhteydessä)
 2. Hakija siirtyy omilla sivuillaan haun seurannan osioon
 3. Hakijalle näytetään tieto sijoittelun tilanteesta, sekä missä hakukohteessa hänellä on mahdollisuus ottaa vastaan tai peruuttaa tarjottava opiskelupaikka, ja mihin mennessä kyseinen tieto on ilmoitettava. Tieto paikan vastaanottamisen mahdollisuudesta (=hyväksyminen) on mennyt hakijalle myös muita viestintäväyliä hyödyntäen.
 4. Hakija ottaa opiskelupaikan vastaan klikkaamalla "otan opiskelupaikan vastaan sitovasti" tai "otan opiskelupaikan vastaan ehdollisesti" -painiketta. Jälkimmäinen vaihtoehto tarjotaan vain, jos se on sallittu hakukohteessa. Toisella asteella ja ALPEssa hakijalle näytetään vaihtoehto "otan opiskelupaikan vastaan". Hakijalle tulee näyttää painikkeiden yhteydessä ohje siitä, mitä ne tarkoittavat. Tällöin hänen paikan vastaanottamisen tilansa vaihtuu "kesken" -tilasta valintaa vastaavasti "sitovasti vastaanottanut" tai "ehdollisesti vastaanottanut" tilaan. Toisella astella tilaksi muodostuu "vastaanottanut".
 5. Hakijalle näytetään opiskelupaikan vastaanoton vahvistamistiedot sekä tiedot niistä hakukohteista, jotka paikan vastaanoton yhteydessä mahdollisesti peruuntuvat sekä muut tarvittavat tiedot (esim. miten vaikuttaa kiintiöihin)
 6. Hakija vahvistaa opiskelupaikan vastaanoton tai peruutuksen hyväksymällä vastaanottamisen.
 7. Hakija saa ilmoituksen, että tieto on tallentunut
 8. Opiskelupaikan vastaanotto- tai perumistieto siirtyy hakutoiveen ja hakijan tietoihin sekä sijoittelun käyttöön.
 9. Hakija poistuu haun seurannan osiosta

Vaihtoehtoinen työnkulku

1a1. Hakija kirjautuu palveluun kevyesti tunnistautuneena (siirtyessään suorittamaan paikan vastaanottoa hakijaa pyydetään tunnistautumaan vahvasti)
1a2. Hakija palaa tyypillisen työnkulun kohtaan 2 ja etenee kohtaan 5 saakka tyypillisen työnkulun mukaisesti

4b1. Hakija peruuttaa hänelle tarjotun opiskelupaikan 
4b2. Hakijalle kerrotaan, mitä se käytännössä tarkoittaa ja häneltä pyydetän toimenpiteen vahvistamista
4b3. Hakija vahvistaa opiskelupaikan perumisen
4b4. Järjestelmä peruu opiskelupaikan ja päivittää sen seuraukset järjestelmään 

5a  Hakija saa  ilmoituksen, että suorittaakseen paikan vastaanoton hänen tulee tunnistautua vahvasti
5a1Hakija tunnistautuu vahvasti ks. käyttötapaus Tunnistaudu vahvasti
5a2 Hakija siirtyy kohtaan 5
6a. Hakija tekee samalla opintoihin ilmoittautumisen käyttötapauksen Ilmoittaudu opintoihin mukaisesti

Poikkeustilanteet

6. Jos hakija peruuttaa tarjotun opiskelupaikan, menee myös siitä tieto hakijan tietoihin, hakukohteen tietoihin sekä sijoitteluun. Peruuttaminen vapauttaa automaattisesti hakijan sijan hakukohteessa seuraavana varalta hyväksyttävälle sijoittelussa.

Tiedot

tieto hakukohteiden valinnan tilasta ("hakuaika päättyy + päivämäärä" -> "hakuaika päättynyt" (jos päivämäärä ei ole tiedossa)/ "valinnan tulokset selvillä + päivämäärä" -> "hyväksytty"/ "ei hyväksytty"), jos koulutus on peruutettu "Koulutus peruutettu"), tieto paikan vastaanotosta, tieto opiskelupaikan peruutuksesta, tieto hakukohteista, joihin on jätetty hakemus ja paikkaa ei ole vielä otettu vastaan tai peruttu, tieto hakukohteista, joihin hakija on hyväksytty. Hakukohteesta näytetään hakukohteen nimi.

Erityisvaatimukset

Hakijalle näytetään sijoittelun tulostietona kesken, jos hakijan ylempien hakutoiveiden valinnan tulokset ovat vielä kesken.

KK-puolella hakijalle näytetään sijoittelun tulostietona kesken, myös jos hakijan ylempien hakutoiveiden valinnan tulokset ovat vielä kesken tai varalla.

Huomioita

Paikan vastaanoton vahvistamistiedot ovat hakukohteen nimi. Millä tavoin paikan vastaanotto sidotaan hakijaan, hakijan mukana kyseinen tieto vaikuttaa esim. varasijalta kutsumiseen ei hakukohteessa?

Vastaanottamistiedon voi tallentaa vain niin kauan, kuin hakijalle annettu vastaanottamisaika sallii. Kun tämä aika on kulunut umpeen, peruuntuu paikka automaattisesti.

4 Comments

 1. Unknown User (kristiina.harkonen@gofore.com)

  Entä jos hakija ei ota paikkaa vastaan? Onko jossain käyttötapaus, jossa paikan vastaanottaminen perutaan?

 2. Tyypillisen työnkulun kohdassa 1: eikö riitä, että hakija tunnistautuu kerran vahvasti luodessaan tiliä, jossa hänen statuksensa on "vahvasti tunnistautunut"? Oletuksena ei varmaan vaadittaisi, että hän tekee sen aina tullessaan tililleen?

  Voisiko tyypillisen työnkulun kohdan 3 muotoilla esim. "Hakijalle näytetään tieto aktiivisten hakujen hakukohteiden tilasta, sekä missä hakukohteissa hänelle tarjotaan mahdollisuutta ottaa tarjottava opiskelupaikka vastaan, ja mihin mennessä paikka on otettava vastaan." Vai onko ajatuksena, että omapolussa olisi erillinen lista niistä hakukohteista, joihin hakija on hyväksytty (eli erillinen normaalista listasta, jossa on näkyvissä kyseisen hetken hakukohteen status)?. Meillä voi olla tilanteita, joissa hakijalla on hakukohteessa status "hyväksytty", mutta käytännössä tämä muuttuu sijoittelun seurauksena muuksi. Asia voidaan varmaan ratkaista niinkin, että hakijalle ei näytettäisi hakukohdekohtaista statusta ennen sijoittelua, jos haku käyttää kyseistä palvelua. Onko tässä yhteydessä muuten mietitty, onko hakijan status sama kuin hänen statuksensa tietyssä hakukohteessa?

  Tyypillisen työnkulun kohta 5: Mitä ovat nämä vahvistamistiedot? Tarkoitetaanko käytännössä tietoa siitä, mikä paikka on kyseessä, ja miten paikan vastaanottaminen vaikuttaa mahdollisesti muihin hakukohteisiin? Jos näin on, voisi kohdassa 6 olla selvempää käyttää ilmaisua "..hyväksymällä tiedot". Jos tässä tarkoitetaan jotain muuta, voisi vastaanoton vahvistamistiedot jotenkin selittää vaikka tietoihin tai huomioihin.

  Mihin tieto paikan vastaanotosta tallentuu? Onko se ensisijaisesti hakijaan liittyvä tieto vai hakukohteeseen liittyvä tieto? Kuvataanko tästä seuraavat toimenpiteet tässä yhteydessä vai esim. valintapalveluita määriteltäessä (voi varmaan olla miten vain)?

  Huomioiden toinen kohta: Varmaan voisi huomioida, että tästä joko siirrytään ilmoittautumiseen tai ei siirrytä. Vai ovatko nämä sitten ilmoittautumista koskevan käyttötapauksen asioita?

 3. Unknown User (kristiina.harkonen@gofore.com)

  Lisäisin vaihtoehtoisen työnkulun kohtaan 1a seuraavan askeleen:

  1a1 Hakija palaa tyypillisen työnkulun kohtaan 2 ja etenee kohtaan 5 saakka tyypillisen työnkulun mukaisesti.

  Mitä itse asiassa tarkoitetaan tyypillisessä työnkulussa, kun puhutaan "aktiivisten hakujen hakukohteiden tilasta"? Tarkoitetaanko tässä missä vaiheessa valinnat ovat kyseisessä hakukohteessa? Asiaa voisi tarkentaa.

  Mitä ovat näytettävät paikan vastaanoton vahvistamistiedot?

  Eikö käyttäjälle tarjota vaihtoehtoa, että hän voisi ilmoittaa, että ei ota paikkaa vastaan? Tapahtuuko tässä niin, että jos määräajassa ei oteta paikkaa vastaan, se peruuntuu, mutta ei ole muulla tavalla tarpeen pystyä perumaan paikkaa?

  Tiedot-kenttä vaatii tarkennusta: Tässähän tarvitaan ainakin se tieto hakijan aktiivisista hakukohteista (onko tälle tarkka määritelmä, eli onko esim. kyse hakukohteista, joihin on jätetty hakemus ja paikkaa ei ole vielä otettu vastaan?). Lisäksi tarvitaan tieto niistä hakukohteista, joihin hakija on hyväksytty. Sitten ovat ne "paikan vastaanoton vahvistamistiedot", jotka voisi olla hyvä luetella tässä.

 4. Tarkennusten jälkeen nostaisin vielä esiin aiemman kommenttini kaksi viimeistä kohtaa. Eli mihin tieto paikan vastaanotosta tallentuu, ja mitä siitä seuraa (=mihin kaikkialle tieto välitetään, ja mitä se aiheuttaa). Missä tieto kirjautuu hakutoiveelle? Oletettavasti opiskelijavalintarekisterin muodostavassa tietovarannossa/tietokannassa? Missä kuvataan vastauksena hakijalle tuleva tieto mahdollisista muiden kohteiden peruuntumisista? Muuten vaikuttaisi hyvälle.