Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koulutustiedon verkkopalvelusta tulee opetustoimen ammattihenkilöstön uusi kotisivu ja työpöytä. Kaikille avoin palvelu sisältää koulutustiedon ja hakeutujan palvelut. Koulutukseen hakeutumista pohtiva kansalainen voi esimerkiksi hakea tutkintoja, lukea opiskelu- ja uratarinoita, pohtia ja vertailla koulutusvaihtoehtojaan ja hakea koulutukseen.

Kirjautumisen jälkeen näkymä on erilainen käyttäjäroolin mukaan. Hakeutujalla on käytössään hakeutumista tukevat palvelut ja opetustoimen ammattihenkilöillä oppimisen ohjaamista ja oppilaitoksen koulutustarjontatietojen päivittämistä sekä opiskelijavalintoja tukevat palvelut.

Koulutukseen hakeutuakseen kansalaisen ei tarvitse tietää tarkkoja tutkintonimikkeitä, vaan oman koulutuksen valintaa voi lähestyä vaikkapa karttapalvelun kautta etsimällä sopivalla etäisyydellä olevia oppilaitoksia ja tietoa niiden tarjoamasta koulutuksesta.

Tiedot koko maan oppilaitosten tarjoamasta tutkintoon johtavasta koulutuksesta kootaan koulutustarjonnan tietovarantoon yhteisesti oppilaitosten kanssa sovittavassa, kansalaisille ymmärrettävässä muodossa. Oppilaitos voi linkittää tietoihinsa myös kansalaisille sosiaalisen median eri palveluissa tarjoamansa sisällöt kuten opiskelijoiden kertomukset siitä, millaista opiskelu on.

Opinto-ohjaaja voi palvelun avulla

  • luoda oppilasryhmilleen kohdennettuja oppaita alueellisesta koulutustarjonnasta
  • ohjata oppilaita käyttämään palvelua tutkivan oppimisen välineenä omia kiinnostuksia pohdittaessa
  • ohjata oppilaita tallentamaan itseään kiinnostavia ammatti- ja tutkintotietoja palvelun omille sivuille ennen henkilökohtaisia ohjaustilanteita.
  • Kun sopiva koulutus on löytynyt, palvelun käyttäjä voi tallentaa vaihtoehtonsa ja siirtää sopivat koulutukset suoraan sähköiselle hakulomakkeelle hakuaikana.
  • Tunnistautunut palvelun käyttäjä voi myös tilata muistutuksia hakuajoista, tallentaa vertailujaan ja oppilaitokseen haettuaan seurata hakunsa edistymistä.

 Sisältö:

Toteutuksen aikataulu

Määrittely 01/2011 – 12/2011
Toteutus 01/2012 – 08/2012
Käyttöönotto 09/2012 – 11/2012
Sisällöntuotanto 01/2011 – 08/2012

  • No labels