Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 Lomakkeen teko

Hakulomake koostuu virkailijoiden tekemistä lomakeosioista ja kysymys- ja toimintoelementeistä. Lomakkeelle tuodaan automaattisesti aina Henkilötieto-osio. Hakukohteet-osio tuodaan automaattisesti myös hakulomakkeelle jos hakulomake on kiinnitetty johonkin hakuun.  Lomakkeen alalaidasta löytyy täpät lomakkeiden eri kieliversioiden (suomi, ruotsi ja englanti) tekoon. Alalaidan kautta pääsee myös muokkaamaan kyseiseen hakulomakkeeseen liittyvää vahvistussähköpostia, jonka hakija saa lähetettyään hakemuksensa. Lukitse lomake-toiminto lukitsee lomakkeen, jolloin muutoksia siihen ei voi tehdä ennen kuin se avataan uudelleen. Sulje/avaa-osiot -toiminnallisuus taas sulkee tai avaa kaikki hakulomakkeen osiot. Näin osioiden siirtely uuteen järjestykseen mm. helpottuu. Lomake tallentaa automaattisesti virkailijan tekemät muutokset, paitsi sähköpostipohjien muokkauksissa on muistettava tallentaa muutokset erikseen. Testihakemus / Virkailijatäyttö-painikkeesta virkailija pääse näkemään tekemänsä muutokset vaikka hakuaika ei olisi vielä alkanut. Tästä muodostuva linkki on kertakäyttöinen, eikä sitä saa jakaa hakijoille. Kyseisen painikkeen vierestä löytyvä Lomake-linkki muodostaa taas linkin lomakkeelle, jolta pääsee suoraan julkiselle lomakkeelle. Tätä linkkiä voi jakaa hakijoille tai sen voi laittaa omille www-sivuilleen.   

 Lomakeosio

Lomakeosioiden avulla virkailija voi jakaa lomakkeen hakijalle helposti ymmärrettäviin osioihin. Näin saman sisältöiset kysymykset voidaan lajitella yhden osion alle. Osion nimi näkyy hakijalle lomakkeen vasemmassa laidassa.

 Pudotusvalikko

Pudotusvalikko on elementti, johon asetetun kysymyksen vastausvaihtoehdot näkyvät lomakkeella pudotusvalikkona. Hakija voi valita vain yhden vaihtoehdoista. Kysymyksen voi asettaa pakolliseksi ja sille voi kirjoittaa ohjetekstin. Ohjeteksti tulee tällöin kysymyksen ja pudotusvalikon väliin. Vastausvaihtoehdoille voi myös asettaa lisäkysymyksiä, jotka tulevat esiin vain hakijan valitessa kyseisen vastausvaihtoehdon.

 Painikkeet, yksi valittavissa

Tätä elementtiä käytetään silloin, kun halutaan, että hakija voi valita vain yhden annetuista vastausvaihtoehdoista, ja ne halutaan kaikki samanaikaisesti näkyviin. Kysymyksen voi jälleen asettaa pakolliseksi ja sille kirjoittaa ohjetekstin. Vastausvaihtoehdot näkyvät lomakkeella joko vierekkäin tai allekkain riippuen siitä, onko vastausvaihtoehtoja yhdestä kolmeen vai enemmän. Valittu vastausvaihtoehto näkyy tummalla taustalla. Vastausvaihtoehdoille voi asettaa lisäkysymyksiä.

 Lista, monta valittavissa

Tätä elementtiä käytettäessä vastausvaihtoehdot tulevat lomakkeella allekkain ja niistä voi valita halutessaan useamman. Sitä ei voi varsinaisesti rajoittaa, kuinka monta vaihtoehtoa hakija voi valita. Sen sijaan hakijaa voidaan ohjeistaa kysymyksen ohjetekstillä, kuten esimerkkikuvassa on tehty. Pitkä ohjeteksti voidaan myös pienentää. Kysymyksen voi asettaa pakolliseksi ja vastausvaihtoehdoille tehdä lisäkysymyksiä.

 Tekstikenttä

Tekstikenttää käytetään elementtinä, kun hakijan tulee kirjoittaa vastaus itse, eikä erillisiä vastausvaihtoehtoja ole. Aiempien kysymyselementtien tapaan, tämänkin kysymystyypin voi asettaa pakolliseksi ja siihen kirjoittaa erillisen ohjeistuksen. Näiden lisäksi voidaan valita, voiko hakija lisätä useita vastauksia, kuinka iso vastauskenttä lomakkeelle tulee visuaalisesti, ja voiko vastauskenttään täyttää vain numeroita. Jos vastauksen voi antaa vain numeroina, voidaan lomaketta tehdessä päättää, onko vastauksen oltava kokonaisluku vai käykö desimaaliluku. Oheisista esimerkeistä ensimmäisessä valittu vastauskentän koko on mahdollisista vaihtoehdoista pienin ja vastauskenttään voi täyttää vain numeroita. Tämän takia kenttä muuttuu punaiseksi siihen syötettäessä kirjaimia. Toisessa esimerkissä vastauskentän koko on vaihtoehdoista suurin ja hakijalle annetaan mahdollisuus antaa useita vastauksia.

 Tekstialue

Tekstialueen käyttö mahdollistaa hakijan itse kirjoittamat pidemmät vastaukset. Tekstialueen visuaalista kokoa voidaan säätää ja antaa vastaukselle maksimimerkkimäärä. Kysymyksen voi asettaa pakolliseksi ja kirjoittaa sille ohjetekstin.

 Liitepyyntö

Liitepyyntö

Liitepyyntöelementti mahdollistaa liitteiden pyytämisen ja toimittamisen suoraan hakulomakkeella sähköisesti. Liitteelle annetaan nimi ja sen voi asettaa pakolliseksi sekä kirjoittaa ohjetekstin. Esimerkkikuvan liitepyyntö on pakollinen ja siihen on kirjoitettu ohjeistus. Liitepyyntöön voi asettaa myös oman viimeisen palautuspäivämäärän. Tämä tulee hakijalle näkyville lomakkeen täytö yhteydessä. Jos haun tämä viimeinen palautuspäivämäärä on määritetty haun ylläpidossa niin tämän kentän voi jättää tyhjäksi. Tällöin hakijalle näytetään haun ylläpidosta tuleva palautusajankohta.

Liitetiedoston maksimikoko on 1 GB ja hakija voi tallentaa tällä hetkellä liitteiksi kuva- ja tekstitiedostoja.

 Vierekkäiset tekstikentät

Vierekkäiset tekstikentät on elementti, jonka avulla voidaan kysyä lomakkeella rinnakkain asettuvia kysymyksiä. Elementille annetaan otsikko, joka on tässä tapauksessa ”Lisätietoja työkokemuksesta” ja siihen lisätään yhdestä kolmeen tekstikenttää, joiden kautta kysymykset esitetään. Asetetut kysymykset ovat tässä esimerkissä ”Työnantaja”, ”Työsuhteen pituus” sekä ”Työala”. Jokaisen kysymyksen voi asettaa halutessaan pakolliseksi ja lomakkeelta voidaan myös asettaa, voiko hakija lisätä useita vastausrivejä, kuten esimerkissä, vai ei.

 Kysymysryhmä

Kysymysryhmää käyttämällä lomakkeelle voi luoda yhteen teemaan liittyen ryhmän erilaisia kysymyksiä. Kysymysryhmä nimetään ja siihen lisätään haluttu määrä kysymyksiä. Kysymyksiä voi luoda eri elementtityyppejä käyttäen. Kysymysryhmässä käytetyt elementit toimivat samoin, kuin yksittäin käytettäessä. Oheisessa esimerkissä on käytetty elementtejä pudotusvalikko, tekstikenttä, liitepyyntö sekä painikkeet, yksi valittavissa. Lisää-painikkeesta painamalla kaikki kysymysryhmän kysymykset tulevat ryhmänä lomakkeelle uudestaan.

 Infoteksti

Infoteksti on nimensä mukaisesti elementti, jonka avulla voidaan kirjoittaa infoteksti haluttuun paikkaan lomakkeelle. Infotekstille voi antaa halutessaan otsikon.

 Pohjakoulutusmoduuli

Pohjakoulutusmoduuli ja pohjakoulutusmoduuli (kk-yhteishaku):

Nämä ovat valmiiksi tehtyjä kysymysryhmiä, joita voi käyttää omissa korkeakoulujen hauissa. Pohjakoulutusmoduulista on voi poistaa tarpeettomia kysymyksiä, jos sen kokee tarpeelliseksi. Pohjakoulutusmoduuli (kk-yhteishaku):sta vastausvaihtoehtoja ei voi poistaa ja sitä käytetään pääsääntöisesti vain yhteishaussa. Tällöin Opetushallitus muokkaa vastauksien ja liitepyyntöjen sisältöjä.

Pohjakoulutusristiriita:

Tämä elementti liittyy Pohjakoulutusmoduuli (kk-yhteishaku):uun ja tarjonnassa määritettäviin korkeakoulun hakukohteiden pohjakoulutusvaatimuksiin. Tätä käytetään pääsääntöisesti vain yhteishaussa. Tämä elementti tuottaa hakijalle ilmoituksen, jos hänen pohjakoulutuksensa ei anna hakukelpoisuutta haettuun hakukohteeseen. Itse hakemista tämä ilmoitus ei kuitenkaan estä.

 Lupatiedot

Sähköisen asioinnin lupa:

Tuottaa hakemuksella yksittäisen kysymyksen: Opiskelijavalinnan tulokset saa lähettää minulle sähköisesti. Tällä kysymyksellä ja sen vastauksella hakija antaa luvan siihen, että valintojen tulokset julkaistaan sähköisesti sekä hakijan ja oppilaitoksen välinen viestintä hoidetaan sähköisesti. Tätä kysymystä virkailija voi käyttää oman oppilaitoksen käytänteiden mukaisesti.

Lupatiedot:

Lupatiedot-elementti tuottaa hakemukselle yhden infotekstin ja kolden kysymyksen joukon, joista infoteksti:

” Tarkista hakulomakkeelle täyttämäsi tiedot huolellisesti ennen hakulomakkeen lähettämistä. Opiskelijavalinta voidaan purkaa, jos olet antanut vääriä tietoja. Hakemuksesi kaikki tiedot tallennetaan opiskelijavalintarekisteriin (L 884/2017). [Opintopolun tietosuojaseloste](https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/). Saat vahvistusviestin vastaanotetusta hakulomakkeesta sähköpostiisi. ”

 on aina jätettävä jokaiselle opiskelijavalintaan liittyvälle lomakkeelle. Kolmen muun kysymyksen kohdalla virkailija voi omaa harkintaansa. Muut kysymykset ovat:

                      ” Yhteystietojani saa käyttää koulutusmarkkinoinnissa?”

                      ” Opiskelijavalinnan tulokseni saa julkaista internetissä?

                      ”Asiointikieli”

  • No labels