Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ulospäin tarjottavia rajapintoja: 

Rajapintojen autentikaatio toteutetaan CAS:n avulla. Lisätietoja käytöstä: Rajapintojen autentikaatio ja Rajapintojen kutsuesimerkkejä.

Huom. Suurin osa hakurajapinnoista ovat avoimia(opendata). Myös näiden opendata -rajapintojen käyttöön vaaditaan jatkossa kevyt autentikaatio (edellyttää rekisteröitymistä).

Asiakastoteutukset eri ohjelmointikielillä

 

 

Organisaatiot:

RajapintaTekniikkaKuvausJulkaisuDokumentaatioOPENDATA
Organisaation hakurajapintaREST/JSON

Rajapinta organisaatioiden(korkeakoulut, tiedekunnat, jne,) hakuun organisaatiopalvelusta

TuotannossaOrganisaatiopalvelun swagger-dokumentaatioKyllä
Organisaatioiden tuontirajapintaREST/JSONRajapinta organisaatiotietojen tuontiin organisaatiopalveluunTuotannossaOrganisaatiopalvelun swagger-dokumentaatio 

Opiskeluoikeudet ja suoritukset:

RajapintaTekniikkaKuvausJulkaisuDokumentaatioOPENDATA
Opiskeluoikeus tiedonsiirto ammatillisista oppilaitoksistaREST/JSON

Haetaan oppilaitoksista tieto oppijoiden voimassaolevista opiskeluoikeukista. Toisen asteen valinnoissa rajoituksia, jos henkilöllä on voimassaoleva opiskeluoikeus.

2015?  
Tutkintosuoritus tiedonsiirto lukioista ja ammatillisista oppilaitoksistaREST/JSONHaetaan oppilaitoksista tieto suoritetuista tutkinnoista.?  
Arvosanatietojen siirtäminen lukioista ja ammattillisista oppilaitoksistaREST/JSONOppijoiden arvosanatietojen siirto keskitettyyn rekisteriin josta ne hyödynnettävissä opiskeijavalinnan ja muissa siirtymisissä oppilaitoksesta toiseen.2015  
Perusopetuksen päättöluokkalaisten perustietojen siirto (vrt. opiskeluoikeus)XML/Excel/virkailija-avusteinen eräsiirtoSiirretään tieto siitä missä koulussa ja luokalla perusopetuksessa tai nivelvaiheessa opiskeleva oppija opiskelee. Huom. siirtoformaatti emuloi KOULUTAN tiedonsiirtoa. Tulee pidemmällä tähtäimellä korvautumaan modernimmalla ratkaisulla.TuotannossaPerusasteen päättöluokkalaisten perustietojen siirrot 
Perusopetuksen päättöluokkalaiseten arvosanasiirtoXML/Excel/virkailija-avusteinen eräsiirtoSiirretään perusopetuksen päättöluokan ja lisäopetuksen päättöarviointi (arvosanat) oppilaitoksista opintopolkuun. Huom. siirtoformaatti emuloi KOULUTAN tiedonsiirtoa. Tulee pidemmällä tähtäimellä korvautumaan modernimmalla ratkaisulla.

10, 5/2014

 

Arvosanatietojen siirto oppilaitoksista opintopolkuun 

Koulutustarjonta ja haku:

 

RajapintaTekniikkaKuvausJulkaisuDokumentaatioOpendata
Koulutustarjonnan hakurajapinta (koulutusinformaatio)REST/JSON

Opintopolkuun tallennetun koulutustarjonnan julkinen rajapinta. Käytännössä tämä rajapinta tarjoaa opintopolku.fi julkisella puolella näytettävää dataa

valmiiksi "rikastetussa" muodossa ja search operaatiota varten indeksoituna. Käytännössä joukko erillisiä resursseja.

Tuotannossa

KK-tarjontaa julkaisussa 10, 5/2014

Koulutusinformaation (koulutustarjonnan haku ja selailu) REST APIKyllä
Koulutustarjonnan tuontirajapintaREST/JSONRajapinta koulutusten sekä hakukohteiden tuontiin. Joukko erillisiä resurssejaTuotannossaTarjonnan swagger-dokumentaatio 
Haun hakurajapintaREST/JSONRajapinta josta voi hakea opiskelupaikkahaun tietoja (esim. korkeakoulujen yhteishaku)TuotannossaTarjonnan swagger-dokumentaatioKyllä
Haun tuontirajapinaREST/JSONRajapinta jolla voi luoda hakujaTuotannossaTarjonnan swagger-dokumentaatio 

Koodistot:

RajapintaTekniikkaKuvausJulkaisuDokumentaatioOPENDATA
Koodiston hakurajapintaSOAPSOAP WS rajapinta koodistojen hakuun koodistopalvelustaTuotannossaRajapintakuvauksetKyllä
Koodiston hakurajapintaREST/JSON/XML/XSDRest rajapinta koodistojen hakuunTuotannossaKoodistopalvelun Rest -rajapinnatKyllä
Koodiston tuontirajapintaSOAPSOAP WS rajapinta koodistojen tuontiin koodistopalveluunTuotannossaRajapintakuvaukset 
Koodiston tuontirajapintaREST/JSON/XMLRest rajapinta koodistojen tuontiin koodistopalveluunTuotannossaSwagger dokumentaatio 

Oppijanumerot:

RajapintaTekniikkaKuvausJulkaisuDokumentaatioOPENDATA
Oppijanumeron luonti ja hakurajapintaREST/JSON

rajapinta, jonka kautta ulkoinen palvelinjärjestelmä voi hakea ja lisätä uusia Henkilöitä järjestelmään. Käytetään hakemaan tietoa yksilöidyistä Henkilöistä joko OID:n tai henkilötunnuksen perusteella.

Toteuttaa myös uusien henkilöiden luontipalvelun, jolla voidaan luoda henkiöitä joilla ei ole henkilötunnusta.

TuotannossaOppijanumeron luonti ja hakurajapintaKyllä

 


Hakemukset ja henkilöt:

RajapintaTekniikkaKuvausJulkaisuDokumentaatioOpendata
Hakemusten hakurajapintaREST/JSON

Rajapinta hakemusten hakuun

Tuotannossa

 

Hakemuspalvelun REST API 
Henkilöiden hakurajapintaREST/JSONPalauttaa henkilöiden tietoja haettaessa oppijanumerolla.Tuotannossa  

 

Valintojen toteuttaminen ja valintojen tulokset: 

Valinnan rajapintoja sisäisessä käytössä. Ulospäin tarjotaan koosteisia, tietosisällöltään ja ominaisuuksiltaan karsittuja rajapintoja. 

RajapintaTekniikkaKuvausJulkaisuDokumentaatioOpendata
Vastaanottotiedon ja lukuvuosi-ilmoittautumisen tuontirajapintaREST/JSONTuodaan opiskelijoiden vastaanottotietoja ja lukuvuosi-ilmoittautumistietoja opiskelijavalintareksiteriin.11, 10/2014  
Hakeneiden ja valittujen tietojen siirto toisen asteen oppilaitoksiinXML/Excel/virkailija-avusteinen eräsiirtoHakeneiden ja valittujen tietojen siirto toisen asteen oppilaitoksiin. Huom. siirtoformaatti emuloi KOULUTAN tiedonsiirtoa. Tulee pidemmällä tähtäimellä korvautumaan modernimmalla ratkaisulla.TuotannossaHakeneiden ja valittujen tietojen siirto 
Hakeneiden ja valittujen tietojen siirto toisen asteen oppilaitoksiinREST/JSON/XML/Excel/Hakeneiden ja valittujen tietojen siirto toisen asteen oppilaitoksiin. REST-resurssi tiedon hakuun (sovellus-sovellus yhteys)Tuotannossahttps://virkailija.opintopolku.fi/suoritusrekisteri/swagger/index.html#!/hakijat/haeHakijat 

ePerusteet:

RajapintaTekniikkaKuvausJulkaisuDokumentaatioOpendata
Perusteiden vientirajapintaREST/JSON

Rajapinta perusteiden hakuun

04/2015

 

ePerusteet julkiset rajapinnat

(https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service)

 Kyllä
  • No labels