Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on asiakkaan arvion mukaan kokonaisarvoltaan EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja valtioneuvoston asetusta julkisista hankinnoista (614/2007).

Hankinnan lopputuloksena solmitaan puitesopimus enintään viiden toimittajan kanssa. Tarjousasiakirjoja voi pyytää Opetushallituksen kirjaamosta (kirjaamo@oph.fi) tunnuksella Opetushallituksen palvelukokonaisuuden sovelluskehityspalvelujen kilpailutus Dnro 16/021/2013. Tarjousasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä.

 

 

Kysymykset ja vastaukset
  • No labels