Child pages
  • Julkaisutiedonkeruun tutkijaohjeistukset
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Julkaisutiedonkeruun tutkijaohjeistukset

Tälle sivustolle on koottu julkaisutiedonkeruun ohjeistuksia ja niihin liittyvää muuta dokumentaatiota.

Ohjeistus on suunnattu ensisijaisesti tutkijoille auttamaan tutkijaa ymmärtämään opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruun periaatteita. Tarkoitus on vähentää korkeakoulujen tarvetta ylläpitää omia täsmentäviä ohjeitaan ja yhdenmukaistaa julkaisujen kuvailemista. Kukin korkeakoulu järjestää julkaisutietojen keruun haluamallaan tavalla, mutta kuitenkin siten, että ministeriön edellyttämät vähimmäistiedot on raportoitavissa. Korkeakouluilla voikin olla käytössä muita täydentäviä ohjeita.

 

 

1 Comment

  1. Suomenkielisessä tutkijaohjeistuksessa 2016 lukee D3:n kohdalla:

    Julkaistu säännöllisesti toistuvan tieteellisen konferenssin painetussa tai muuten julkisesti saatavilla olevassa julkaisussa

     

    Pitäisi varmaan olla ammatillisen konferenssin?