Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Valmis

Julkaisutiedonkeruussa käytetään tutkimuslaitoksille ja yliopistollisille sairaaloiden erityisvastuualueille seuraavia organisaatiotunnuksia ja nimiä.

Tutkimuslaitoksen organisaatiotunnuksena käytetään virastotunnusta, mikäli organisaatiolla on sellainen olemassa. Muussa tapauksessa käytetään Y-tunnusta. Yliopistollisten sairaaloiden erityisvastuualueiden tunnisteena käytetään yliopistosairaalaa ylläpitävän organisaation y-tunnusta.

OrganisaatiotunnusNimi suomeksiNimi ruotsiksiNimi englanniksiLyhenne
4080015ElintarviketurvallisuusvirastoLivsmedelssäkerhetsverketFinnish Food Safety AuthorityEvira
5040011Geologian tutkimuskeskusGeologiska forskningscentralenGeological Survey of FinlandGTK
4940015Ilmatieteen laitosMeteorologiska InstitutetFinnish Meteorological InstituteIL
4100010LuonnonvarakeskusNaturresursinstitutetNatural Resources Institute FinlandLUKE
4020217MaanmittauslaitosLantmäteriverketNational Land Survey of FinlandMML
     
02557PoliisiammattikorkeakouluPolisyrkeshögskolanPolice University CollegePOLAMK
7020017Suomen ympäristökeskusFinlands miljöcentralFinnish Environment InstituteSYKE
5550012SäteilyturvakeskusStrålsäkerhetscentralenRadiation and Nuclear Safety AuthoritySTUK
26473754Teknologian tutkimuskeskus VTT OyTeknologiska forskningscentralen VTT AbVTT Technical Research Centre of Finland LtdVTT
5610017Terveyden ja hyvinvoinnin laitosInstitutet för hälsa och välfärdNational Institute for Health and WelfareTHL
02202669TyöterveyslaitosArbetshälsoinstitutetFinnish Institute of Occupational HealthTTL
1120017Ulkopoliittinen instituuttiUtrikespolitiska institutetThe Finnish Institute of International AffairsUPI
3060016Valtion taloudellinen tutkimuskeskusStatens ekonomiska forskningscentralVATT Institute for Economic ResearchVATT
02022481Suomen PankkiFinlands BankBank of FinlandSP
558005Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskusSäkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdetThe Finnish Medicines AgencyFIMEA
411001Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskusForskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomiMTT Agrifood Research FinlandMTT
404001MetsäntutkimuslaitosSkogsforskningsinstitutetFinnish Forest Research InstituteMETLA
15675350Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueHelsingforsregionens universitetscentralsjukhus specialupptagningsområdeHelsinki University Hospital Catchment AreaHYKS ERVA
08265978Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueTammerfors universitetssjukhus specialupptagningsområdeTampere University Hospital Catchment AreaTAYS ERVA
06794809Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueUleåborg universitetssjukhus specialupptagningsområdeOulu University Hospital Catchment AreaOYS ERVA
08282559Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueÅbo universitetscentralsjukhus specialupptagningsområdeTurku University Hospital Catchment AreaTYKS ERVA
01714953Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueKuopio universitetssjukhus specialupptagningsområdeKuopio University Hospital Catchment AreaKYS ERVA
  • No labels