Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Käsikirjan status

Valmis

Tieteenalaluokitus

Tieteenalaluokitusta käytetään tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskevissa tilastoissa. Tilastokeskuksen vuonna 2007 käyttöönottamaa tieteenalaluokitusta uudistettiin vuonna 2010 jakamalla luokkia pienempiin ja aikaisempaa tarkoituksenmukaisempiin kokonaisuuksiin.

Tieteenalaluokitus perustuvat OECD:n T&K toiminnan tilastoinnin tueksi julkaiseman ns. Frascati oppaan tieteenalojen FOS-luokitteluun.

Ks. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 25.11.2010 tieteenalaluokituksesta ja ohje tutkimustoiminnan sijoittamisesta luokitukseen.

Tieteenalaluokitus 2010

 

Luonnontieteet

111                 Matematiikka
112                 Tilastotiede
113                 Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet
114                 Fysiikka
115                 Avaruustieteet ja tähtitiede
116                 Kemia
1171               Geotieteet
1172               Ympäristötiede
1181               Ekologia, evoluutiobiologia
1182               Biokemia, solu- ja molekyylibiologia
1183               Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia
1184               Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia
119                 Muut luonnontieteet

 

Tekniikka

211                 Arkkitehtuuri
212                 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
213                 Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka
214                 Kone- ja valmistustekniikka
215                 Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka
216                 Materiaalitekniikka
217                 Lääketieteen tekniikka
218                 Ympäristötekniikka
219                 Ympäristön bioteknologia
220                 Teollinen bioteknologia
221                 Nanoteknologia
222                 Muu tekniikka

 

Lääke- ja terveystieteet

3111               Biolääketieteet
3112               Neurotieteet
3121               Sisätaudit
3122               Syöpätaudit
3123               Naisten- ja lastentaudit
3124               Neurologia ja psykiatria
3125               Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, silmätaudit
3126               Kirurgia, anestesiologia, tehohoito, radiologia
313                 Hammaslääketieteet
3141               Terveystiede
3142               Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
315                 Liikuntatiede
316                 Hoitotiede
317                 Farmasia
318                 Lääketieteen bioteknologia
319                 Oikeuslääketiede ja muut lääketieteet

 

Maatalous- ja metsätieteet

4111               Maataloustiede
4112               Metsätiede
412                 Kotieläintiede, maitotaloustiede
413                 Eläinlääketiede
414                 Maatalouden bioteknologia
415                 Muut maataloustieteet

 

Yhteiskuntatieteet

511                 Kansantaloustiede
512                 Liiketaloustiede
513                 Oikeustiede
5141               Sosiologia
5142               Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka
515                 Psykologia
516                 Kasvatustieteet
517                 Valtio-oppi, hallintotiede
518                 Media- ja viestintätieteet
519                 Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
520                 Muut yhteiskuntatieteet

 

Humanistiset tieteet

611                 Filosofia
6121               Kielitieteet
6122               Kirjallisuuden tutkimus
6131               Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet
6132               Kuvataide ja muotoilu
614                 Teologia
615                 Historia ja arkeologia
616                 Muut humanistiset tieteet

  • No labels