Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Käsikirjan status

YO-käsikirja 2016 on lukittu.

2.1. Tietojen toimituksen aikataulu

Viimeistään 31.1.2017

 • Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina -tiedonkeruu
 • Täydennyskoulutuksen tiedonkeruu

Viimeistään 31.1.2017

 • Alayksikkökoodit ja niihin liittyvät OKM:n ohjauksen alat

Viimeistään 28.2.2017

 • Henkilöstötiedonkeruu
 • Opintopistetiedonkeruu
 • Opettaja- ja tutkijavierailujen tiedonkeruu
 • Tilatiedonkeruu
 • Toimipistetiedonkeruu
 • Harjoittelukoulujen tiedonkeruu

Viimeistään 15.3.2017

 • Julkaisutiedonkeruu

Viimeistään 31.3.2017

 • Taloustiedonkeruu


Huom. Henkilöstötiedonkeruussa käytetään toimipistetiedonkeruun toimipaikkakoodeja. Tästä syystä toimipistetiedonkeruun lomake on ladattava ennen henkilöstötiedonkeruuta.

2.2. Tiedostomuoto

2.2.1 CSV-tiedostot

Tiedot toimitetaan puolipiste-eroteltuina csv-tiedostoina. Tiedoston ensimmäiselle riville tulee kenttien nimet mallitiedostossa annetussa muodossa. Mallitiedostot löytyvät viimeistään joulukuussa 2016 täältä: 2016 yliopistojen mallitiedostot. Mallitiedostoissa on esimerkkirivejä, jotka kuvaavat kuvitteellisen korkeakoulun toimintaa. Taloustiedonkeruun osalta tiedot tallennetaan ja toimitetaan excel-syöttöpohjen kautta.

Tiedoston kenttiin syötettävän tiedon muoto on kuvattu käsikirjassa kohdissa "tiedon muoto". Joissain tapauksissa yksi kerättävä tieto on jaettu tiedostossa useampaan kenttään. Kenttiä yliopisto ja vuosi ei ole mainittu erikseen jokaisessa tiedonkeruussa, vaikka ne kerättäisiinkin tiedostossa.

Tiedonkeruissa eri rivien määrittelevien tietojen pitää olla uniikkeja. Tiedonkeruun lataus tuottaa virheilmoituksen, mikäli tiedonkeruussa on kaikkien määrittelevien tietojen osalta identtisiä rivejä, ts. rivejä, joissa esim. yliopisto ja koulutusalatieto ovat identtisiä ja vain mittaritieto erilainen.

Tiedoston merkistökoodaus tunnistetaan ja pyritään muuttamaan automaattisesti UTF-8 –merkistökoodaukseen silloin kuin se on mahdollista. Valitettavasti Microsoft Excel -työkirjan tallentaminen vaaditussa merkistökoodauksessa ei onnistu suoraan Excel-ohjelmasta käsin.

2.2.2 Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon (VIRTA) kautta toimitettavat tiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön opintopistetiedonkeruu  sekä tiedonkeruu sekä avointa yliopisto-opetusta ja erillisiä opintoja koskeva tiedonkeruu (kohta 3.6) toteutetaan suorana tietokantasiirtona korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta, lukuun ottamatta harjoittelukouluissa suoritettuja opintopisteitä. Korkeakoulu huolehtii, että se on päivittänyt opintopisteitä koskevan tietosisältönsä vähintään vaaditun tilannepäivän mukaiseksi ja siirtänyt sen lähdejärjestelmästään tietovarantoon ilmoitettuun tiedonkeruuajankohtaan mennessä. Kohdan 3.6 tiedot on mahdollista toimittaa myös erillisellä lomakkeella.

Ulkomailla suoritetut opintopisteet tilastoidaan hyväksilukupäivän mukaan. Muutoksen myötä nämä opintopisteet voidaan vuodesta 2016 lähtien tilastoida samassa tahdissa muiden opintopisteiden kanssa.

Julkaisutiedonkeruu

Julkaisutiedonkeruun julkaisutyypit A-E toimitetaan XML-tiedonsiirtona VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta. Tiedonkeruuseen poimitaan ne uudet julkaisut vuosilta 2015–16, jotka on siirretty tietovarantoon 15.3.2016–15.3.2017 ja joiden Julkaisun tila -koodi on 2. Julkaisu-XML-tiedoston voi halutessaan muodostaa mallitiedoston mukaisesta CSV-tiedostosta käyttämällä CSV-XML-muuntotyökalua, jonka tarkemmat asennus- ja käyttöohjeet löytyvät täältä. Ohjeita CSV-tiedoston muodostamiseen ja käsittelyyn löytyy täältä

2.2.3 Alayksikkökoodistot

Alayksikkökoodistot toimitetaan erillisellä web-lomakkeella.

https://tt.eduuni.fi/sites/csc-jtp/public/alayksikko/alayksikkokoodit/

Kuhunkin alayksikköön liitetään 1–12 OKM:n ohjauksen alaa sekä kunkin alan osuus (1–100 %) alayksikön toiminnasta. Alayksikkökoodistosta päätellään ohjauksen ala henkilöstötiedonkeruussa, julkaisutiedonkeruussa (julkaisutyypit A-E) ja tutkimusrahoitustiedonkeruussa. Ohjauksen alojen jyvitystä alayksiköihin ei ohjeisteta keskitetysti vaan yliopistot tekevät jyvityksen itse. Tarkoituksena on, että jyvitysperiaate on sama kaikissa yliopiston tiedonkeruissa, joissa ohjauksen ala -tiedonkeruissa. Jyvityksen teossa on tarpeen huomioida, että avainta tullaan käyttämään opetus- ja tutkimushenkilöstön, julkaisujen ja tutkimusrahoituksen alajakauman tilastoinnissa, esim. OKM:n asemointitilastojen indikaattoreissa "ylemmät korkeakoulututkinnot / opetus- ja tutkimushenkilöstö", "julkaisut / opetus- ja tutkimushenkilöstö" ja "kilpailtu tutkimusrahoitus / opetus- ja tutkimushenkilöstö".

 Kielikeskukset ja muut yhteiset palveluyksiköt ositetaan yliopiston kaikille aloille joille heidän palvelunsa kohdistuvat. Kuitenkin kielikeskusten opintopisteet kirjataan lähtökohtaisesti humanistisen alan opintopisteiksi. Yliopistoja pyydetään toimittamaan jyvitysten periaatteet OKM:n tietoon vapaamuotoisella dokumentilla samassa yhteydessä alayksikkökoodiston kanssa.

Alayksikkökoodistojen päivittämiseen toimitetaan yliopistoille erilliset ohjeet. 

2.3. Muut tiedonkerääjät

Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää omien tiedonkeruidensa lisäksi hyväksi Tilastokeskuksen keräämiä tietoja (opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut, tutkinnon suorittaneiden sijoittumistiedot sekä t&k-toiminnan tiedonkeruut), Opetushallituksen toimittamia tietoja opiskelijavalinnoista sekä Cimon toimittamia tietoja opiskelijaliikkuvuudesta.

2.4. Lisätietoja

Lisätietoa tiedonkeruista saa opetus- ja kulttuuriministeriöstä ylitarkastaja Jukka Haapamäeltä (puh. 0295 3 30088, jukka.haapamaki (ät) minedu.fi).

 

Edellinen - Seuraava:
 • No labels