Child pages
 • YO 3.7. Opettaja- ja tutkijavierailut
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Käsikirjan status

YO-käsikirja 2016 on lukittu.

3.7 Opettaja- ja tutkijavierailut

Tiedonkeruulomake YO 7, opettaja- ja tutkijavierailut:


Opettaja- ja tutkijavierailuissa kerätään tiedot sekä yliopiston henkilökunnan opettaja- ja tutkijavierailuista ulkomaisiin yliopistoihin, korkeakouluihin sekä tutkimusorganisaatioihin (ml. yritykset) että ulkomaalaisista yliopistoista, korkeakouluista sekä tutkimusorganisaatioista (ml. yritykset) Suomeen tehtävistä opettaja- tai tutkijavierailuista.

Vierailut jaotellaan lyhyisiin ja pitkiin vierailuihin. Lyhyt vierailu tarkoittaa vähintään viikon (viisi työpäivää) kestänyttä vierailua ja pitkä vierailu tarkoittaa yhden kuukauden (30 päivää) tai kauemmin kestäneitä vierailuja. Tiedot jaotellaan myös vierailun ensisijaisen kohde/lähtömaan mukaan. Kohdemaa tarkoittaa maata johon vierailu suuntautuu. Mikäli vierailu koostuu kahdesta toisistaan riippumattomasta vierailusta (samalla matkalla on kaksi erillistä osaa), ne voidaan laskea kahdeksi eri vierailuksi. Vierailun lähtömaa tarkoittaa sen korkeakoulun sijaintimaata, josta Suomeen vierailulle tullut henkilö saapuu.

Vierailuiksi lasketaan vain tutkimustyötä tai opetusta sisältävät vierailut. Esim. pelkkää konferenssiin osallistumista ei lasketa vierailuksi. Tiedot kerätään yliopistoon palvelussuhteessa olevilta sekä niiltä jatko-opiskelijoilta, jotka A) osallistuvat aktiivisesti jatkotutkinto-opetukseen opiskelijoina ja B) ovat saaneet säännöllistä apurahaa vähintään 6 yhtäjaksoista kuukautta.

Opettaja- ja tutkijavierailuiksi Suomeen lasketaan kuuluvaksi yliopistoissa vähintään yhden viikon (tarkoittaa viittä työpäivää) yhtäjaksoisesti työskennelleet ulkomaalaisista korkeakouluista tulleet vierailijat. Ei kuitenkaan pysyväisluonteisesti palkattuja ulkomaisia henkilöitä, eikä yliopistossa jatkotutkintoa suorittavia opiskelijoita. Pysyväisluontoisen palkkauksen raja on yli vuoden (365 päivää) kestävä yhtäjaksoinen työskentely.

Tiedot kerätään per vierailu, yhdellä henkilöllä voi olla useita vierailuja per kalenterivuosi. Vierailu merkitään sillä kalenterivuodelle, jona se on alkanut.

Huom. Tiedonkeruissa siirrytään käyttämään koulutusala 1995 -luokituksen sijasta OKM:n ohjauksen ala -luokittelua (ks. luku 4.2).

3.7.1 Kerättävät tiedot

Tiedot kerätään vuosi-, yliopisto- ja OKM:n ohjauksen alojen tasolla.

3.7.1.1 Vierailun kohde / lähtömaa

Kuvaus

Vierailun kohde/ lähtömaa. Kohdemaa tarkoittaa maata johon vierailu suuntautuu. Mikäli vierailu koostuu kahdesta toisistaan riippumattomasta vierailusta, ne voidaan laskea kahdeksi eri vierailuksi. Vierailun lähtömaa tarkoittaa sen korkeakoulun maata, josta Suomeen vierailulle tullut henkilö saapuu.

Maa ei voi olla Suomi.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen valtiot ja maat 2012 -luokituksen mukainen 3-numeroinen arvo, esim. "840".

https://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/valtio/001-2012/index.html

3.7.1.2 Vierailun tehneen henkilön tutkijanuravaihe

Kuvaus

Lähteneen henkilön tutkijanuravaihe. Mikäli lähtenyt henkilö ei kuulu opetus- ja tutkimushenkilöstöön, niin merkitään hänen asemaansa vastaava tutkijanuravaihe. Tulevilla vierailijoilla merkitään nollaksi.

Tiedon muoto

Seuraavan koodiston mukainen 1-numeroinen arvo, esim. "1".

Koodi             Selite

0                    Tuleva vierailija (ei tietoa)
1                    I. porras (Tutkijakoulutettava/ Nuorempi tutkija, jne.)
2                    II porras (Tutkijatohtori, jne.)
3                    III porras (Yliopistonlehtori, jne.)
4                    IV porras (Professori/Akatemiaprofessori/Tutkimusprofessori/Tutkimusjohtaja, jne.)
5                    Tuntiopettaja

3.7.1.3 Vierailutyyppi

Kuvaus

Vierailutyyppitieto kertoo onko vierailu lyhyt vai pitkä sekä onko vierailu Suomeen vai Suomesta. Ko. käsitteiden määritelmät ovat yllä.

Tiedon muoto

Seuraavan koodiston mukainen 1-numeroinen arvo:

Koodi             Selite

1                     pitkä lähtevä
2                     pitkä tuleva
3                     lyhyt lähtevä
4                     lyhyt tuleva

3.7.1.4 Opettaja ja tutkijavierailujen lukumäärä

Kuvaus

Opettaja- ja tutkijavierailujen lukumäärä.

Tiedon muoto

Tieto kokonaislukuna, esim. "1".

 

Edellinen - Seuraava:
 • No labels

1 Comment

 1. 3.7.Opettaja- ja tutkijavierailut

  Vierailun kestoa tulkitaan eri tavalla. Nykyisessä ohjeessa sanotaan, "pitkä vierailu tarkoittaa yhden kuukauden tai kauemmin kestäneitä vierailuja".

  Onko 30 päivää  kestävä vierailu pitkä vierailu?

  Samoin ohjeessa oleva "Pysyväisluontoisen palkkauksen raja on yli vuoden kestävä yhtäjaksoinen työskentely".

  Pitäisikö tämäkin rajata tarkemmin?

  Ehdotamme, että tarkennetaan ohjeistuista ja laitetaan kestoa kuvaamaan päivät eli esim. lyhyt vierailu 5 työpaivää - 29 päivää, pitkä vierailu 30 päivää tai kauemmin.