Child pages
  • YO 4.1. Tilastokeskuksen oppilaitostunnus
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Käsikirjan status

YO-käsikirja 2016 on lukittu.

HUOM! Luvun 4 numerointi on muuttunut!

4.1. Tilastokeskuksen oppilaitostunnus

Yliopistojen tunnuksina uusissa tiedonkeruissa käytetään Tilastokeskuksen 5-numeroista oppilaitostunnusta. Oppilaitostunnukset kattavat kaikki koulutusasteet ja tunnusten käyttö helpottaa yliopistotietojen käyttöä opetus- ja kulttuuriministeriön tietokannoissa.

Yliopistojen oppilaitostunnukset:

01901             Helsingin yliopisto        
01903             Åbo Akademi                 
01904             Oulun yliopisto             
01905             Tampereen yliopisto         
01906             Jyväskylän yliopisto        
01910             Svenska handelshögskolan
01913             Vaasan yliopisto  
01914             Lappeenrannan tekn. yliopisto
01915             Tampereen tekn. yliopisto   
01918             Lapin yliopisto     
10076             Aalto yliopisto
10088             Itä-Suomen yliopisto  
10089             Turun yliopisto
10103             Taideyliopisto

 

Edellinen - Seuraava:
  • No labels