Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2017\2

 • Perjantaina 31.3.2017 kello 9.00–11.58
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, nh. Louhi (Meritullinkatu 10)

Jäsenet

 • Ilmari Hyvönen, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö (puheenjohtaja)
 • Juha Haataja, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö (varapuheenjohtaja)
 • Jaana Backman, tutkimuspalvelujohtaja, Itä-Suomen yliopistoESTE
 • Jukka Ivonen, tietohallintopäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Eija Lantta, projektipäällikkö, Lahden ammattikorkeakoulu
 • Ilkka Niemelä, provosti, Aalto-yliopistoESTE sijaisena Kati Hagros, Digijohtaja, Aalto-yliopisto
 • Manu Pajuluoma, tietohallintojohtaja, Lapin yliopisto
 • Pertti Puusaari, rehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu 
 • Eva Maria Raudasoja, johtaja, Oulun yliopistoESTE sijaisena Erja Widgren-Sallinen, opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö, Itä-Suomen yliopisto
 • Ilkka Siissalo, tietohallintojohtaja, Helsingin yliopistoESTE sijaisena Eija Heiskanen, IT-palvelujohtaja, Helsingin yliopisto
 • Mika Silander, erikoissuunnittelija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Juha Venho, tietohallintopäällikkö, Turun ammattikorkeakouluESTE sijaisena Tore Ståhl, tietohallintopäällikkö, Arcada
 • Stina Westman, kehityspäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Asiantuntijat

 • Janne Kanner, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Antti Mäki, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (ryhmän sihteeri)

Muistio

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

 • Hyvönen avasi kokouksen kello 9:00
 • Todettiin opetus- ja kulttuuriministerin päätös 7.3.2017 Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän toimikauden jatkamisesta vuoden 2017 loppuun saakka ja ryhmälle toimeksiannettujen tehtävien täsmentämisestä (OKM21/040/2014, liite 1)
 • Täydennettiin asialistaa ottamalla kohdassa "6 Seurattavat asiat" pöydälle asia "Yliopistojen ja korkeakoulujen opinnäytetöiden pysyvä säilytys sähköisessä muodossa"

2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

3 Asiat FUNET-työvaliokuntana

3.1 Talous: vuoden 2016 toteuma 

3.2 Funet2020: lyhyt yhteenveto ja asiakasohjauksen hyväksyntä edetä valitulla ratkaisulla, arvioidulla kustannustasolla ja investointimallilla 

 • OKM rahoittaa Funet2020 investoinnin. OKM:n rahankäyttö kasvaa investoinnin myötä, mutta ei koko investoinnin määrää, joten OKM:n tuki korkeakoulujen Funet-peruspalveluiden käyttöön vähenisi jossain määrin tulevina vuosina. Arvion mukaan lisärahoitusta ei ole löydettävissä muualta, kuten muiden OKM:n CSC:ltä korkeakouluille hankkimien palveluiden rahoituksesta. Vuodet 2019 ja 2020 olisivat pahin kuoppa OKM:n tuessa korkeakoulujen peruskäyttöön. Kuoppaa voidaan kuitenkin tasata muuttamalla kustannusjakoa tai jaksotuskäytäntöjä. 
 • (85) Funet2020 toteutetaan teknisesti 2.12.2016 jatkovalmisteluun valitun ratkaisun mukaisesti. Päätöksen taustana on OKM:n  sitoumus rahoittaa investointi, mutta vastaavasti vähentää korkeakoulujen Funet-peruskäytön tukea joiksikin vuosiksi. Funet-kustannusjakoa valmistellaan tuleville vuosille jo ensi syksynä niin, että tuen oletettu kuoppa tasattaisiin monelle vuodelle, lisäksi vuoden 2018 kustannustenjaon valmistelussa esitetään jo varautumista tukikuopan tasaamiseen.

3.3 Funet-vuosikokouksen järjestäminen: aika ja paikka

 • (86) Funet-yhteisön vuosikokous järjestetään 15.6.2017 torstaina kello 10 Hankenilla, Helsingissä.

4 KTPO-CSC-sopimuksen 2018 valmistelu ohjausyhteistyön ryhmien kanssa

 • Sopimuksen pohjana on opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ja CSC:n sopimus vuonna 2017 toimitettavasta palvelukokonaisuudesta, (sopimus 2017-02-17_kokouksen_liite 5, sopimuksen liitteet: 2017-02-17_kokouksen_luottamukselliset liitteet) sekä palveluiden esittely (http://okm-palvelut.csc.fi/)
 • Mäki esitteli yhteenvetona päivitetyn palvelukohtaisen taulukon edunsaajista, maksajista ja ohjaajista (liite 4a) sekä palvelukokonaisuuksien ohjausrakenteet sekä mahdolliset tunnetut muutospaineet palveluiden sisällössä tai laajuudessa (liite 4b), palvelukokonaisuudet ovat seuraavat:
  • Korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet
  • Korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalvelut
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön analytiikka- ja datainfrastruktuuripalvelut
  • Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelut
  • Tieteellisen laskennan palvelut korkeakouluille
 • Korkeakoulujen ja muiden toimijoiden vastuulla on löytää ne yhteiset asiat, joihin OKM:n tulisi tarttua tulevaisuudessa. Syksyllä valmistuvan Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visiotyön tuloksina on odotettavissa suuntaviivoja. 
 • (87) Ehdotuksia KTPO-CSC-sopimuksen tulevaisuuden suuntaviivoiksi voidaan valmistella asiakasohjaamisen strategisella tasolla eri ohjausrakenteissa toimivia korkeakouluedustajia kuullen. Niemelä ja Puusaari avaavat OKM:n kanssa keskustelun, joka jatkuisi eri ohjausryhmien korkeakouluedustajien kanssa, tavoitteena saavuttaa näkemys kokonaisuuksien muuttamislinjoista tulevaisuudessa.

5 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteisten arkkitehtuurien tilannekatsaus ja tiekartta

  • Mäki esitteli korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön päivitetyn kokonaiskuvan ka.csc.fi. Ja yhteiset arkkitehtuurit: mitä on tulossa hyväksyttäväksi uusina tai muutoksina 

   Arkkitehtuuri

   Milloin

   Tieteellisen laskennan kokonaisarkkitehtuuri

   Hyväksytty

   Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuri

   Hyväksytty

   Arkaluonteisen tiedon tutkimuskäytön viitearkkitehtuuri

   Hyväksytty

   Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuuri

   Päivitys viim 1Q/18

   Kansallisen digitaalisen kirjaston kokonaisarkkitehtuuri: pitkäaikaissäilytysPäivitys käynnissä

   Tutkimuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuuri

   2Q/17

   KA-SIG:n korkeakoulujen viitearkkitehtuuri

   Kevät 2017

   Datalähtöisen tutkimuksen kokonaisarkkitehtuuriMyöhemmin

6 Seurattavat asiat

7 Ohjausryhmän toimintasuunnitelma ja kokoukset

 • (88) Sovitaan ohjausryhmän kokoukset toimikauden loppuun asti doodlella ja sähköposti-ilmoituksella

8 Muut esille tulevat asiat

9 Ilmoitusasiat

 • Tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon johto- ja ohjausryhmät on asetettu (liite 7).
 • Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmä on asetettu (asetuskirje)

10 Kokouksen päättäminen

 • Haataja päätti kokouksen 11:58

Liitteet

Asialista

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

 • Opetus- ja kulttuuriministerin päätös 7.3.2017 Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän toimikauden jatkamisesta vuoden 2017 loppuun saakka ja ryhmälle toimeksiannettujen tehtävien täsmentämisestä (OKM21/040/2014, liite 1)
 • Kohdassa "6 Seurattavat asiat" pöydälle asia "Yliopistojen ja korkeakoulujen opinnäytetöiden pysyvä säilytys sähköisessä muodossa"

2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

3 Asiat FUNET-työvaliokuntana

3.1 Talous: vuoden 2016 toteuma 

3.2 Funet2020: lyhyt yhteenveto ja asiakasohjauksen hyväksyntä edetä valitulla ratkaisulla, arvioidulla kustannustasolla ja investointimallilla 

 • Päätös toteutustavasta 2.12.2016 jatkovalmisteluun valitun ratkaisun mukaisesti
 • Päätös investointimallista: OKM rahoittaa investoinnin. Ennakoidaan, että OKM:n rahoitusosuus FUNET-peruspalvelusta vähenisi jatkossa, jolloin muiden jäsenten maksuosuus kasvaisi.

3.3 Funet-vuosikokouksen järjestäminen: aika ja paikka

KTPO-CSC-sopimuksen 2018 valmistelu ohjausyhteistyön ryhmien kanssa

 • Sopimuksen pohjana on opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ja CSC:n sopimus vuonna 2017 toimitettavasta palvelukokonaisuudesta, (sopimus 2017-02-17_kokouksen_liite 5, sopimuksen liitteet: 2017-02-17_kokouksen_luottamukselliset liitteet) sekä palveluiden esittely (http://okm-palvelut.csc.fi/)
 • Yhteenvetona päivitetty palvelukohtainen taulukko edunsaajista, maksajista ja ohjaajista (liite 4a): materiaalista korkeakoulujohdon ICT-kokoukselle toukokuussa 2015
 • Palvelukokonaisuuksien ohjausrakenne sekä mahdolliset tunnetut muutospaineet palveluiden sisällössä tai laajuudessa (liite 4b), palvelukokonaisuudet ovat seuraavat
  • Korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet
  • Korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalvelut
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön analytiikka- ja datainfrastruktuuripalvelut
  • Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelut
  • Tieteellisen laskennan palvelut korkeakouluille

5 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteisten arkkitehtuurien tilannekatsaus ja tiekartta

 • Mitä nyt on hyväksytty: ka.csc.fi - luonnos 2017 tehtyjen muutosten mukaan päivitetyksi kuvaksi ohjausyhteistyöstä (KA-uusi_2017.pptx)
 • Mitä on tulossa hyväksyttäväksi uusina tai muutoksina (liite 5, esitellään kokouksessa)

6 Seurattavat asiat

7 Ohjausryhmän toimintasuunnitelma ja kokoukset

 • Ohjausryhmän kokoukset toimikauden loppuun asti 
 • Toimintasuunnitelma

8 Muut esille tulevat asiat

9 Ilmoitusasiat

 • Tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon johto- ja ohjausryhmät on asetettu (liite 7).
 • Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmä on asetettu (asetuskirje)

10 Kokouksen päättäminen

 • No labels