Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2017\4

Jäsenet

 • Ilmari Hyvönen, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö (puheenjohtaja)
 • Juha Haataja, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö (varapuheenjohtaja)
 • Jaana Backman, tutkimuspalvelujohtaja, Itä-Suomen yliopisto
 • Jukka Ivonen, tietohallintopäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Eija Lantta, projektipäällikkö, Lahden ammattikorkeakoulu
 • Ilkka Niemelä, rehtori, Aalto-yliopisto – ESTE sijaisena Kati Hagros, CDO, Aalto yliopisto
 • Manu Pajuluoma, tietohallintojohtaja, Lapin yliopisto
 • Pertti Puusaari, rehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu 
 • Eva Maria Raudasoja, johtaja, Oulun yliopisto
 • Ilkka Siissalo, tietohallintojohtaja, Helsingin yliopisto
 • Mika Silander, erikoissuunnittelija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - ESTE
 • Juha Venho, tietohallintopäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu
 • Stina Westman, kehityspäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Asiantuntijat

 • Janne Kanner, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Antti Mäki, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (ryhmän sihteeri)
 • Walter Rydman, koordinaattori, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Asialista

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

3 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation kokonaisarkkitehtuuri ja tiekartta

4 Ohjausyhteistyön rakenne ja ryhmien jatko vuodenvaihteessa päättyvien toimikausien jälkeen

 • Hyvönen alustaa keskustelua, ohjausyhteistyön kokonaiskuva http://ka.csc.fi/ ja ohjausyhteistyöhön osallistuvat henkilöt ja heidän taustaorganisaationsa (linkki), esitys (liite 2

5 Tiedoksi asiat FUNET-työvaliokuntana

6 Seurattavat asiat

7 Muut esille tulevat asiat

8 Ilmoitusasiat

 • Ohjausryhmän toimikauden viimeiset kokoukset ovat
  • 24.10.2017 tiistaina kello 9, Väinämöinen, OKM, Meritullinkatu 10, Helsinki
  • 8.12.2017 perjantaina kello 9, Väinämöinen, OKM, Meritullinkatu 10, Helsinki
 • AAPA:n ja FUCIO:n yhteinen seminaari 4.10.2017 Vaasassa, teemana on CSC korkeakoulujen yhtiönä
 • Korkeakoulujen IT-päivät 8-9.11.2017 Jyväskylässä 
 • Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 28-29.11.2017 Kuopiossa 

9 Kokouksen päättäminen

Liitteet

 • No labels
Write a comment…