Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän työskentelytila

Ajankohtaista

  1. Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ohjausryhmälle jatkoaikaa vuoden 2018 loppuun
  2. Edellinen kokous 8.12.2017: muistio
  3. Ohjausryhmän toimikautta on jatkettu vuoden 2017 loppuun saakka (OKM072:00/2014)
  4. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT-ohjausyhteistyö ja digitalisoitumisen tiekartta: ka.csc.fi

Tehtävät

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän tehtävä on:

  1. Ylläpitää kokonaiskuvaa korkeakoululaitoksen ICT:stä yhteistyössä korkeakoulujen verkostojen kanssa ja seurata, ennakoida ja vaikuttaa korkeakouluihin kohdistuviin tietohallinnollisiin vaatimuksiin.
  2. Toimia korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmänä, ja tässä roolissa ylläpitää yhteisten arkkitehtuurien ja korkeakoulkujen tietomallin hallintamallia ja hyväksyä korkeakoulujen tietomallin muutokset ja hyväksyä arkkitehtuurit yhteisinä julkaistaviksi
  3. Käydä keskustelua ja tehdä esityksiä OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamien palveluiden sisällöstä ja linjavalinnoista, kuten palvelujen sisällölliset painopisteet ja taloudelliset asiat.
  4. Toimia FUNET-yhteisön valtuuttamana työvaliokuntana ja järjestää vuosittainen FUNET vuosikokous kaikille FUNETia käyttäville organisaatioille.

Jäsenet

Ilmari Hyvönen, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän puheenjohtaja)
Juha Haataja, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän varapuheenjohtaja)
Jaana Backman, tutkimuspalvelupäällikkö, Itä-Suomen yliopisto
Jukka Ivonen, tietohallintopäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Eija Lantta, projektipäällikkö, Lahden ammattikorkeakoulu
Ilkka Niemelä, rehtori, Aalto-yliopisto
Manu Pajuluoma, tietohallintojohtaja, Lapin yliopisto
Pertti Puusaari, rehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu
Eva Maria Raudasoja, johtaja, Oulun yliopisto
Ilkka Siissalo, tietohallintojohtaja, Helsingin yliopisto
Mikael Rosendahl, ICT-kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Juha Venho, tietohallintopäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu
Stina Westman, kehityspäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

varajäsenet

Asiantuntijat

Janne Kanner, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Outi Tasala, asiakasratkaisupäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Antti Mäki, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (ryhmän sihteeri)

Yhteystiedot

Puheenjohtaja Ilmari Hyvönen, at minedu.fi, +35829 5330 117

Sihteeri Antti Mäki, at csc.fi, +35850 4309 119

  • Varalla Outi Tasala, at csc.fi, +358 50 381 8526

Recently Updated

Navigate space

  • No labels

0 Comments