Child pages
  • Bibliometriikkaseminaari 2016 - Bibliometrics Seminar 2016
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(in English below)

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen yliopistokirjastojen neuvosto SYN, Helsingin yliopiston kirjasto ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus järjestävät bibliometriikkaseminaarin perjantaina 16. joulukuuta 2016. Seminaaripäivän teemana on tutkimuksen arviointi bibliometriikan näkökulmasta. 

Seminaari on maksuton ja se on tarkoitettu kaikille bibliometriikan parissa työskenteleville ja sitä hyödyntäville henkilöille. Toivomme seminaariin osallistujia monipuolisesti tutkijoiden parista, korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden hallinnosta ja kirjastoista, ministeriöstä sekä tutkimusrahoittajista.

Seminaari on kaksikielinen: osa puheenvuoroista pidetään englanniksi, osa suomeksi.

Osallistujamäärä paikan päällä on rajoitettu, mutta seminaaria voi seurata etäyhteydellä ja tallenne tulee katsottavaksi jälkikäteen.

 

Ajankohta: Perjantai 16.12.2016 klo 9.00–15.30. 

Paikka: Minerva-tori, Siltavuorenpenger 5A, Helsinki

Etäyhteyshttps://video.helsinki.fi/unitube/live-minervatori.html 

Linkit tallenteisiin

 aamupäivä: https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/4b4c9d1d-cddc-43a1-93cc-e21fac613a98

iltapäivä: https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/0fd0b9c7-d30c-46b1-ab2a-b47d86ffc498

Lisätietoja: Junior Coordinator Maaria Klemola, CSC, maaria.klemola@csc.fi

 

Ilmoittautuminen päättyi 8. joulukuuta 2016. Seminaaria voi seurata etäyhteydellä.

Ohjelma 

KelloAihePuhuja(t)
9.00–9.30

Aamukahvi

 
9.30–9.35Seminaarin avausTua Hindersson-Söderholm, Hanken
9.3510.00Bibliometriikan vaiheita SuomessaMaria Forsman
10.0010.45

Kansalliset ja paikalliset bibliometriikkapalvelut tulevaisuudessa:

OKM:n hallinnonalalle tarjoamat bibliometriikkapalvelut

Bibliometriikkatyökalujen hyödyntäminen yliopistossa

 

Jukka Haapamäki, opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Eva Isaksson, Helsingin yliopiston kirjasto

10.4511.45

Altmetrics - What We Know, What We Don't Know, and What We Need to Know

Altmetrics Ecosystem in the University of Helsinki Library - case example & discussion

Kim Holmberg, Turun yliopisto


Jukka Englund, Helsingin yliopiston kirjasto

11.45–12.45

Lounas (omakustanteinen) 
12.4513.45Bibliometrics and Current Research Information SystemsGunnar Sivertsen, Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU)
13.4514.15Iltapäiväkahvi 
14.1515.30Paneelikeskustelu: Bibliometrics and Publication Forum as criteria for research evaluationLea Ryynänen-Karjalainen, Tieteellisten seurain valtuuskunta (pj.); Otto Auranen, Suomen Akatemia; Keijo Hämäläinen, Helsingin yliopisto; Sari Kivistö, Tampereen yliopisto; Timo Korkeamäki, Hanken; Gunnar Sivertsen, NIFU

Seminaarin esitysmateriaalit lisätään tälle sivulle ja pääset katselemaan niitä painamalla esityksen nimeä.

 

Esimerkkejä läheisistä lounasravintoloista:

  • Unicafe Olivia, Siltavuorenpenger 5A (samassa rakennuksessa kuin seminaari, katutasossa)
  • Unicafe Soc&Kom, Yrjö-Koskisen katu 3. Social- och Kommunalhögskolanin tiloissa, n. 300 m seminaaripaikasta.
  • Espresso Edge, Liisankatu 29. 

 

Tervetuloa seminaariin! 

__________________________________________________________________________

Bibliometrics Seminar 2016

 

The Bibliometrics Seminar is organised by the Ministry of Education and Culture, the Council for Finnish University Libraries, the University of Helsinki Library and CSC - IT Center for Science Ltd. The theme of the seminar is research evaluation and bibliometric tools. The seminar is free of charge, and the programme is especially targeted at everyone working with bibliometrics. We warmly welcome participants from among researchers; university, polytechnics and research organisation's research administration and libraries, the Ministry of Education and Culture; as well as from organisations granting research funding. 

The seminar is bilingual: some speeches will be held in English, others in Finnish. 

There are a limited number of seats at the venue, but remote participation in the seminar / web conferencing is possible. The entire seminar will be registered and the link to the recording will be published on this page.

 

Time: 16th December, 2016, from 9.00 to 15.30. 

Venue: Minerva Square, Siltavuorenpenger 5A, Helsinki

Web conferencing address: https://video.helsinki.fi/unitube/live-minervatori.html 

Links to the recordings: 

morning session: https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/4b4c9d1d-cddc-43a1-93cc-e21fac613a98 

afternoon session: https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/0fd0b9c7-d30c-46b1-ab2a-b47d86ffc498

Contact details for further information: Junior Coordinator Maaria Klemola, CSC, maaria.klemola@csc.fi

 

Registering ended on the 8th of December, 2016. You may follow the conference via web conferencing.

Seminar agenda

TimeTopicPresented by
9.00–9.30Morning coffee 
9.30–9.35Opening Speech of the Seminar (in Finnish)Tua Hindersson-Söderholm, Hanken School of Economics
9.3510.00The Stages of Development in Bibliometrics in Finland (in Finnish)Maria Forsman
10.00–10.45

National and local bibliometric services in the future: (in Finnish)

The bibliometric services offered by the Ministry of Education

Making use of bibliometric tools in the university (English version)

 

Jukka Haapamäki, Ministry of Education and Culture

 

Eva Isaksson, Helsinki University Library

10.4511.45

Altmetrics - What We Know, What We Don't Know, and What We Need to Know 

Altmetrics Ecosystem in the University of Helsinki Library - case example & discussion

Kim Holmberg, University of Turku

 

Jukka Englund, University of Helsinki Library

11.4512.45

Lunch break

 
12.4513.45Bibliometrics and Current Research Information SystemsGunnar Sivertsen, Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU)
13.4514.15Coffee break 
14.1515.30Panel discussion: Bibliometrics and Publication Forum as criteria for research evaluation

Lea Ryynänen-Karjalainen, The Federation of Finnish Learned Societies (chair); Otto Auranen, Academy of Finland; Keijo Hämäläinen, University of Helsinki; Sari Kivistö, University of Tampere; Timo Korkeamäki, Hanken; Gunnar Sivertsen. NIFU


The presentation materials will be available on this site. You may view the materials by pressing the name of a presentation.

 

Examples of nearby restaurants:

  • Unicafe Olivia, Siltavuorenpenger 5A (in the same building as our seminar hall, on street level)
  • Unicafe Soc&Kom, Yrjö-Koskisen katu 3 (a 300 meter walk)
  • Espresso Edge, Liisankatu 29 (a 300 meter walk)

Welcome to the seminar! 

 

  • No labels