Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Liikkuvuus (kokonaisuus)

Kuvaus: Tällä tarkoitetaan liikkuvuutta maasta toiseen eli kansainvälistä liikkuvuutta. Tällä ei tarkoiteta sektorien välistä liikkuvuutta tai liikkuvuutta tutkimusryhmästä toiseen kotimaassa.


Uloslähtevät (pääprosessi)

Kuvaus: Tällä tarkoitetaan ulkomaanvierailuja tutkimustyön tekemistä varten.

Tutkijan / tutkimusryhmän toimintoHallinnon palvelu tai prosessi

ulkomaille hakeutuminen

tiedotustilaisuudet (rahoitusmahdollisuudet, olemassa olevat yhteistyöyliopistot)

rahoituksen hankkiminen vierailua varten

rahoitushakemusneuvonta

matkajärjestelyt

matkapalvelut

lyhytaikainen vierailu

 

pitkäaikainen vierailu

 

vierailusta sopiminen vastaanottavan organisaation kanssa

sopimusvalmistelu


Sisääntulevat (pääprosessi)

Kuvaus: Tällä tarkoitetaan ulkomailta suomalaisessa korkeakoulussa vierailevan tutkijan prosesseja. Tällä ei tarkoiteta vierailua edeltäviä prosesseja (sillä nämä ovat lähettävän yliopiston prosesseja). Tällä tarkoitetaan myös niitä toimia, joita tutkimustyhmä, laitos tai korkeakoulu tekee houkutellakseen ja saadakseen ulkomaisia tutkijoita korkeakouluunsa.

Tutkijan / tutkimusryhmän toimintoHallinnon palvelu tai prosessi

halu rekrytoida ulkomainen tutkija

kansainvälinen rekrytointi

kansainvälisen verkoston luominen

verkostojen kehittäminen  àstrategiset kumppanuudet

sopimusvalmistelu

sopeutuminen uuteen ympäristöön

kansainväliset perehdyttämispalvelut

matka- ja tilapalvelut (työhuoneet, majoitus, matkapalvelut)

kielen oppiminen

kielikoulutus


Konferenssit (pääprosessi)

Kuvaus: Tällä tarkoitetaan konferenssien järjestämistä sekä osallistumista konferensseihin

Tutkijan / tutkimusryhmän toimintoHallinnon palvelu tai prosessi

konferenssiin osallistuminen

matkapalvelut

posterivalmistelutuki tms.

konferenssin järjestäminen

konferenssipalvelut

rahoitusmahdollisuudet

tiedotus ja viestintä


Keitä tai mitä toimijoita tähän kokonaisuuteen liittyy. Mitä toimija tekee (päättää, valtuuttaa, valmistelee, jne.)

tutkija, kansanvälisten asioiden suunnittelija, rehtoraatti, johtoryhmä,…

  • No labels