Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TUTKI-julkaisutiedonkeruutyöryhmä järjesti yliopistoille suunnatun työseminaarin 25.9.2012.Ammattikorkeakouluille vastaava seminaari järjestettiin 16.10.2012. Etäosallistujat mukaan lukien kumpaankin seminaariin osallistui yli 30 henkilöä eri korkeakouluista.

Seminaareissa käsiteltiin OKM:n vuosittaista julkaisutiedonkeruun ohjeistusta ja korkeakoulujen tiedonkeruuprosesseja sekä näihin liittyviä ongelmakohtia vuoden 2011 julkaisutiedonkeruussa. Erityisesti keskusteltiin julkaisutyyppiluokkien, julkaisun tieteenalan, julkaisumaan sekä julkaisuvuoden määrittelemistä ja  kirjaamiskäytäntöjä.

  • Julkaisutyyppi- ja tieteenalaluokitustyöpajojen tulokset 

TUTKI-julkaisutiedonkeruutyöryhmä käsittelee seuraavassa kokouksessaan 18.10.2012 työseminaarien tuloksia ja tekee niistä toimenpide-ehdotukset OKM:lle ja TUTKI-ohjausryhmälle.

  • No labels