Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ajankohtaista


 • Tiedote: ORCID-tutkijatunnistejärjestelmän käyttöönotto Suomessa edistyy (18.11.2015)

 • Etenemissuunnitelma (7.10.2015)
   
 •  OKM ja CSC ovat neuvotelleet koordinaatiotehtävistä ORCIDin käyttöönoton edistämiseksi. Neuvottelujen tuloksena ORCID-tunnisteen käyttöönotto Suomessa -selvityksessä ehdotetut toimenpiteet sisällytetään CSC:n tehtäviin OKM-KTPO:n ja CSC:n välisessä vuosisopimuksessa.  

  CSC käynnistää tähän liittyvät tehtävät lokakuussa 2015, mm.

   
  • Yleinen viestintä
  • Tutkimusorganisaatioiden ja palveluntarjoajien tuki
  • Jäsenyyden koordinointi
  • Kansallisen yhdistämispalvelun pilotointi
 •  

  Alkuvaiheessa kartoitetaan organisaatiot, jotka ovat kiinnostuneita ORCID-tunnisteen käytön edistämistä omissa järjestelmissä/palveluissa, ORCIDin ryhmäjäsenyydestä tai yhdistämispalvelun käyttöönotosta. ORCID-ryhmäjäsenyydestä kiinnostuneet organisaatiot kustantavat osuutensa jäsenyysmaksusta itse.

  Tutkijan identifiointi -seminaarissa 23.4.2015 keskusteltiin ORCIDin käyttöönotosta Suomessa. Ks. esitysmateriaalit.

 • ORCIDin käyttöönotto Suomessa -selvitys on julkaistu 10.4.2015. Selvitysraportti. OKM on lähettänyt selvityksen toimenpide-ehdotuksista sekä kiinnostuksesta ORCIDin käyttöönottoon lausuntopyynnön korkeakouluille ja muille sidosryhmille. Lausuntopyynnön määräaika on 15.5.2015. OKM päättää etenemisestä lausuntokierroksen jälkeen.

 • Tutkijan identifointi -ohjausryhmän viimeinen kokous pidettiin 7.4.2015. Ks. ohjausryhmän pöytäkirjat.

 


 

 

ORCID-tutkijatunnistejärjestelmän käyttöönotto Suomessa edistyy