Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Esiselvitysraportti (16.12.2013)

Tutkijan identifiointi -kyselyn tulokset (30.8.2013)

OKM:n tutkijan identifiointi -seminaarin esitykset (25.2.2014)

 

Taustaa

OKM on antanut CSC:lle tehtäväksi selvittää mahdollisuuksia tutkijan identifioinnille kansallisella tasolla. Esiselvityksen ensimmäisessä vaiheessa on kartoitettu erilaisia toteuttamisratkaisuja sekä olemassa olevia tutkijatunnisteita. Lopullinen esiselvitys valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä.

Esiselvityshankkeessa on todettu tarpeelliseksi kartoittaa myös korkeakoulujen näkökantoja ja valmiuksia tutkijan identifiointiin, jotta ne voidaan huomioida pohdittaessa kansallisen tason toteuttamismahdollisuuksia. Ryhmän kokouksiin voivat osallistua myös korkeakoulujen edustajat.

Kesäkuussa 2013 korkeakouluille lähetettiin kysely, jolla selvitettin näkökulmia laajasti korkeakoulujen eri osa-alueilta (mm. tietohallinto, käyttäjähallinto, tutkimushallinto, julkaisutiedonkeruu, kirjastot). Kyselyn tuloksia esitellään RAKETTI-tulosseminaarissa 30.8.2013. Kooste vastauksista.

Esiselvitysryhmä:

  • Hanna-Mari Puuska, CSC
  • Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto
  • Panu Kalliokoski, CSC
  • Antti Mäki, CSC
  • Mikael Lindén, CSC
  • Tuija Raaska, CSC

Materiaaleja

 

Lisätietoja

hanna-mari.puuska ( at ) csc.f


  • No labels