Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tiedon ylläpito / hallinta

Tutkijan / tutkimusryhmän toimintoHallinnon palvelu tai prosessi
Infrastruktuurin tietojen päivitys

Infrastruktuurien tietojen ylläpito

 • tyypitys


Yhteiskäytön mahdollistaminen

Politiikan tekoon osallistuminen

Infrastruktuuripolitiikka

 • käyttöpolitiikka, yhteiskäytön perusteet
 • kustannuslaskennan periaatteet
 

Elinkaaren hallinta infran tyypin mukaan

 • Aineistoinfra
 • Laiteinfra
 • Palveluinfra
Infrastruktuurin ylläpito ja käyttöopastusTuki?
Infrastruktuurin ylläpito ja käyttöopastusSuuren infrastruktuurin hallinto
Tutkimusinfrastruktuurin kansalliselle tiekartalle hakeutuminenInfrastruktuurien priorisointi

Talous

Tutkijan / tutkimusryhmän toimintoHallinnon palvelu tai prosessi
Infrastruktuurihankinnasta päättäminen

Infrastruktuurin hankinta

 • neuvonta
 

Laskutus ja kirjanpito

Kansainväliset infrastruktuurit

Tutkijan / tutkimusryhmän toimintoHallinnon palvelu tai prosessi
Kansainvälisten infrastruktuurien käyttö ja oman infran
linkittäminen kansainvälisiin infrastruktuureihin (erityisesti eurooppalaiset ESFRIt)
 • Sopimusten tekeminen kansainvälisten toimijoiden kanssa
 • Eurooppalaisen infran edistäminen suhteessa kotimaisiin ministeriöihin.
 • Tuki kansallisen hyväksymisen prosessissa
 

Yhteishankkeen perustaminen

Mittarit

Tutkijan / tutkimusryhmän toimintoHallinnon palvelu tai prosessi
Infran käyttäjäksi tunnistautuminenKäytön seuranta
Tuotosten kytkeminen infraanTuottavuuden mittaus
Mitttarien kehitykseen osallistuminenLaadulliset mittarit


Kuvaus:

Tutkijan / tutkimusryhmän toimintoHallinnon palvelu tai prosessi

infrastruktuurihankinnasta päättäminen

 

Infrastruktuurin ylläpito ja käyttöopastus

 

infrastruktuurin käyttöpolitiikan tekeminen

 

Infratarpeiden ideoiminen, kartoitus

 

Infrayhteistyö

 

Tutkija tulee infran käyttäjäksi (asiakkaaksi)

 

Infran hankintaHankinnan rahoitus. Tarve. Käyttöpolitiikka.
Tutkimusinfrastruktuurin kansalliselle tiekartalle hakeutuminenPriorisointi organisaatiokohtaisesti ja organisaatioiden yhteistyönä
Kansainvälisten infrastruktuurien käyttö ja oman infran linkittäminen kansainvälisiin infrastruktuureihin (erityisesti eurooppalaiset ESFRIt)

Sopimusten tekeminen kansainvälisten toimijoiden kanssa

Eurooppalaisen infran edistäminen suhteessa kotimaisiin ministeriöihin.

Tuki kansallisen hyväksyminen prosessissa (kansallinen liittyminen esim ESFRI infroihin)

 Elinkaariajattelu. Muistettava myös hallittu alasajo tai korvausinvestointi.
 Infran tuottavuuden seuranta. Impaktin kerääminen.
 Suurien infrojen hallinnon prosessit. Valmis prosessikartta
 Infrojen tulot? Tarvitaanko yhteisiä käsitteitä.
 Tutkimuksen infrastruktuurien käyttämisen ja kehittämisen palvelut
 Hankintaneuvonta
 Infrastruktuurien rahoittaminen (organisaation sisäinen)
 Täydentävän rahoitusten infrastruktuurien priorisointi
 Laskennallisen tutkimusympäristön kehittäminen (data-aineistot, tieteelliset ohjelmistot ja suurteholaskenta sekä niihin liittyvät järjestelmät, lisenssit ja palvelut)
 Tutkimusinfran yhteistyöverkostojen ylläpito ja yhteiskäytön edistäminen
 Infrastrategian koordinointi
 Käyttöpolitiikka ja politiikat. Liittyykö yhteiskäyttö.


Keitä tai mitä toimijoita tähän kokonaisuuteen liittyy. Mitä toimija tekee (päättää, valtuuttaa, valmistelee, jne.)

tutkija, kansanvälisten asioiden suunnittelija, rehtoraatti, johtoryhmä,…

 • No labels