Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yleistä

Näille sivuille on koottu OKM:n bibliometriikkaa koskevat hankkeet sekä hankkeiden ohjausryhmän pöytäkirjat. Hankkeita koordinoivat eri yhteistyötahot, jotka mainitaan hankekuvauksissa. Vuonna 2015 käynnissä on 16 hanketta. Sivuilla on oma alueensa myös vuosittain järjestettävälle bibliometriikkaseminaarille.

Ilmoittautuminen vuoden 2015 seminaariin on käynnissä.

Bibliometriikkahankkeet

Vuoden 2015 bibliometriikkahankkeet

Vuoden 2014 bibliometriikkahankkeet

Seminaarit ja muuta bibliometriikkaan liittyvää

Tutkimuksen laadun indikaattorit -seminaari 16.10.2015

Bibliometriikka ja tutkimuksen arviointi -seminaari 7.10.2014

Ohjausryhmän kokoukset

Asialista 30.9.2015 klo 9–12

Pöytäkirja 7.5.2015

  • No labels