Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

RAKETTI-VIRTA-projektin tavoitteena on toteuttaa vuosien 2012 ja 2014 aikana korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto opiskelijavalintojen kehittämiseksi annettavien lainsäädäntöluonnosten määrittämistä lähtökohdista siten, että tietovarantoa voidaan hyödyntää myös Tilastokeskuksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruiden toteuttamisessa.

Lisätietoja: VIRTA

Image RemovedImage Added
VIRTA-projektipäällikkö Antti Mäki.

...