Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

RAKETTI-hankkeen osahankkeet

RAKETTI-hankkeen osahankkeita ovat

  • KOKOA - Korkeakoululaitoksen arkkitehtuurimalli
  • TUTKI - Korkeakoulujen tutkimus ja tutkimushallinto
  • OPI - Korkeakoulujen opetuksen ja opiskelun tuki

  • VIRTA - Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat

Osahanke tuottaa mallin koko korkeakoululaitoksen sekä yksittäisten korkeakoulujen palvelujen kuvaamiseksi ja tietovarantojen hyödyntämiseksi.

RAKETTI-KOKOA -osahanke edistää korkeakoulujen välisen toiminnan sujuvuutta tukemalla korkeakoulujen omaa kokonaisarkkitehtuurityötä koulutusohjelmilla ja konsultoinnilla. Osahankkeessa valmistuu kohdearkkitehtuuri- ja korkeakoulu kerrallaan koko korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurikuvaus.

Tavoitteena on korkeakoulujen toimintatapojen, tietojen ja tietojärjestelmien parempi yhteentoimivuus sekä niiden lisääntyvä yhteistyö tietohallinnon palveluiden tuotannossa ja kehittämisessä. Uudet järjestelmät, moduulit tai palvelut voidaan suunnitella kokonaisuuteen sopiviksi.

Lisätietoa: KOKOA


KOKOA-koordinaattori Jussi Auvinen.


Tapani Kella pitämässä esitystä tulosseminaarissa 2012.
(Kuvaajana T:mi Tuukka Troberg.)

TUTKI - Korkeakoulujen tutkimus ja tutkimushallinto

TUTKI-osahanke on korkeakoulujen tutkimusta ja tutkimushallintoa käsittelevä RAKETTI-hankkeen osa. TUTKI-osahanketta ohjaavat tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan edustajat korkeakouluista yhdessä muiden keskeisten tahojen kanssa (mm. Suomen Akatemia).

Lisätietoja: tutki


TUTKI-koordinaattori Hanna-Mari Puuska.

OPI - Korkeakoulujen opetuksen ja opiskelun tuki

OPI-osahanke kehittää ja tukee korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen alueen tietojärjestelmien yhteentoimivuutta sekä tietojen ja käsitteiden yhteismitallisuutta edistäviä ratkaisuja.

Lisätietoja: OPI


OPI-koordinaattori Paula Merikko.

VIRTA - Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat

RAKETTI-VIRTA-projektin tavoitteena on toteuttaa vuosien 2012 ja 2014 aikana korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto opiskelijavalintojen kehittämiseksi annettavien lainsäädäntöluonnosten määrittämistä lähtökohdista siten, että tietovarantoa voidaan hyödyntää myös Tilastokeskuksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruiden toteuttamisessa.

Lisätietoja: VIRTA


VIRTA-projektipäällikkö Antti Mäki.

Tietohallinto

Edistää ja kehittää korkeakoulujen tietohallintotoimijoiden sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyötä RAKETTI-hankkeen toimeenpanovaiheessa. Työstää käytännön tasolla tietojen yhteen toimivuutta korkeakoulujen omien ja yhteisten tietojärjestelmien ja korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon (VIRTA) kesken sekä ohjata RAKETTI-VIRTA-projektia. Lisäksi tavoitteena on ennakoida ja vaikuttaa korkeakouluihin kohdistuviin (tietohallinnollisiin) vaatimuksiin ja toisaalta tuoda OKM:n kautta korkeakoulujen näkökulmaa kansallisen tason asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon mukaan, ja lisäksi ehdottaa tai luoda valituissa toiminnoissa toimintamalleja korkeakoulukentälle.

Lisätietoja: Tietohallinto (VIRTA-projektin ohjaus)