Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Muutoslogi - Mitä muutoksia alkuperäiseen on CSC:llä tehty

x

Tenttikseen on tehty kesällä 2013 lukuisia parannuksia ja muutoksia.
Pohjana on käytetty Tampereen yliopiston toimittamaa versiota.

Tietoturvaa parannettu

 • Cross-site request forgery -esto

 • Session uusiminen kirjautuessa sisään/ulos

 • Salasanan automaattitäydennys poistettu

 • Cookie-asetukset muutettu turvallisemmaksi

 • Clickjacking-korjaus

Aktivoitu Moodlen oma asennusohjelma, johon tehty lisäyksiä Tenttiksen asentamiseksi

 • Opastaa asentamisessa

 • Luo asetustiedoston sisällön automaattisesti

Manuaalista työtä vaatineet personointiasetukset automatisoitu

 • Lisätty navigaatioon linkit tilastojen- ja varaustenseurantaan

 • Konfiguroitavia tietoja kasattu tietokantaan tai asetustiedostoon

 • Tietokantakyselyjen suoritus automaattisesti

Muita muutoksia

 • Lisätty tuki 3 tunnin tenteille
 • Sisällytetty HTML_QuickForm ja HTML_QuickForm_Controller PEAR-paketit
  • Moodlen tapaan jo hyvin vanhoja

  • Vanhoja versioita ei tarvitse asentaa palvelimelle erikseen

 • Poistettu ylimääräisiä tiedostoja

 • Mukana toimitettu PHPMyAdmin poistettu

 • Korjattu PHP 5.3:lla ilmenneet deprecated-virheet